Yeterlilik Kodu

TR00336011

Yeterlilik Adı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kmu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hemşirelik ve ebelik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Çocuk hemşireliğindeki temel kavramları tanımlayabilir.
  • Çocuk sağlığı ve hastalığına ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir.
  • Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları bilir.
  • Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları gerçekleştirir.
  • Çocukluk döneminde mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan hastalıklarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans programına temel olarak hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümü lisans mezunları kabul edilmektedir. Ayrıca benzer programlardan mezun olan öğrenciler, Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi şartı ile programa kabul edilebilir. Öğrenci kabulünde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.

Başarma ŞartlarıBu program; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Programı başarıyla tamamlamak için bu koşulların sağlanması gerekmektedir. Öğrenciler Dönem projesi dersi yeterli (YT) bulunması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00336011


Yeterlilik Adı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Çocuk hemşireliğindeki temel kavramları tanımlayabilir.
  • Çocuk sağlığı ve hastalığına ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir.
  • Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları bilir.
  • Çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik uygulamaları gerçekleştirir.
  • Çocukluk döneminde mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan hastalıklarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Hemşirelik ve ebelik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans programına temel olarak hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümü lisans mezunları kabul edilmektedir. Ayrıca benzer programlardan mezun olan öğrenciler, Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi şartı ile programa kabul edilebilir. Öğrenci kabulünde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.


Edinme Yolları

Bu program; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Programı başarıyla tamamlamak için bu koşulların sağlanması gerekmektedir. Öğrenciler Dönem projesi dersi yeterli (YT) bulunması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00336011

Qualification Title
Awarding BodyKaramanoğlu Mehmetbey University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kmu.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasNursing and midwifery
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value90
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00336011


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Nursing and midwifery

Information Language
TR

Awarding Body
Karamanoğlu Mehmetbey University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-