Yeterlilik Kodu

TR0030044867

Yeterlilik Adı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKırıkkale Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kku.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanla ilgili temel ve güncel bilgilere hakimdir.
 • Alanla ilgili konuların farklı toplumlardaki değişik görünümlerinden örnekler vererek karşılaştırma yapabilir.
 • Alanla ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır.
 • Alanla ilgili konuları/sorunları farklı bakış açılarını kullanarak yorumlar.
 • Temel ve güncel bilgilerin uygulamaya ilişkin sonuçlarını değerlendirir.
 • Alanla ilgili sorunlara çözüm önerileri getirebilmek için uygun olan bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Alandaki gelişim ve değişimleri izleyerek yeni bilgiler oluşturur.
 • Bireysel olarak ya da grupla çalışarak alan bilgilerini derinleştirir.
 • Alanda yapılan bilimsel çalışmaların amaç, yöntem ve sonuçlarını açıklayabilir.
 • Bilimsel referans kaynaklarını amaca uygun olarak seçerek izler.
 • Alanla ilgili düşünce, çalışma ya da önerilerini doğru ve etkili bir iletişim diliyle ifade edebilir.
 • Ulaştığı farklı ve yeni bilgileri paylaşır.
 • Bilimsel ve mesleki etik kurallara uygun davranır.
 • İstatistikleri, grafikleri, tabloları anlayabilir ve bunlardan yararlanabilir.
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırmayı yürütebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür: Puan Dönem Ders Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1.5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 ve aşağısı FF 0.0 Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, Başarılı veya Başarısız olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz. Yeterliklik Koşulları

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir. ALES Minimum Puanı: 55 EA / SÖZ Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış olma ve kabul sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır. https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Sayfa/Index?Sayfa=EnstituYonetmelik

Başarma ŞartlarıYeterliklik Koşulları En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer en az iki dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olarak 21 kredi, 120 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması, yüksek lisans mezuniyet şartı olarak aranır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030044867


Yeterlilik Adı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kırıkkale Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanla ilgili temel ve güncel bilgilere hakimdir.
 • Alanla ilgili konuların farklı toplumlardaki değişik görünümlerinden örnekler vererek karşılaştırma yapabilir.
 • Alanla ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır.
 • Alanla ilgili konuları/sorunları farklı bakış açılarını kullanarak yorumlar.
 • Temel ve güncel bilgilerin uygulamaya ilişkin sonuçlarını değerlendirir.
 • Alanla ilgili sorunlara çözüm önerileri getirebilmek için uygun olan bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Alandaki gelişim ve değişimleri izleyerek yeni bilgiler oluşturur.
 • Bireysel olarak ya da grupla çalışarak alan bilgilerini derinleştirir.
 • Alanda yapılan bilimsel çalışmaların amaç, yöntem ve sonuçlarını açıklayabilir.
 • Bilimsel referans kaynaklarını amaca uygun olarak seçerek izler.
 • Alanla ilgili düşünce, çalışma ya da önerilerini doğru ve etkili bir iletişim diliyle ifade edebilir.
 • Ulaştığı farklı ve yeni bilgileri paylaşır.
 • Bilimsel ve mesleki etik kurallara uygun davranır.
 • İstatistikleri, grafikleri, tabloları anlayabilir ve bunlardan yararlanabilir.
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırmayı yürütebilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür: Puan Dönem Ders Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1.5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 ve aşağısı FF 0.0 Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, Başarılı veya Başarısız olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz. Yeterliklik Koşulları


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir. ALES Minimum Puanı: 55 EA / SÖZ Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış olma ve kabul sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır. https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Sayfa/Index?Sayfa=EnstituYonetmelik


Başarma Şartları
Yeterliklik Koşulları En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer en az iki dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olarak 21 kredi, 120 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması, yüksek lisans mezuniyet şartı olarak aranır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030044867

Qualification Title
Eğitim Yönetim ve Denetimi (YL/Tezli) Masters Degree
Awarding BodyKirikkale University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kku.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Has the knowledge of fundamental and contemporary field-related knowledge. Is capable of making comparisons giving examples from different appearances in different societies of field-related issues. Uses the information and communication technologies efficiently with the aim of accessing field-related knowledge. Interprets the field-related issues problems by using various perspectives. Assesses the application-oriented consequences of fundamental and contemporary knowledge. Uses the appropriate scientific methods and techniques to be able to bring forward proposals to field-related problems. Produces new information by following the developments and changes in the field. Deepens the field-related knowledge by studying as an individual or with a group. Is capable of explaining the aims, methods and consequences of scientific studies conducted in the field. Follows the scientific references choosing those which are expedient to the aim properly. Expresses his her field-related thoughts, studies and proposals using a proper and efficient communication language. Shares different and new information accessed. Behaves according to the scientific and professional ethical principles. Is capable of making sense of statistics, graphics, tables and making use of them. Is capable of conducting a scientific research on his her own.

Key Competencies-
Further Info

Graduate students in the final exam to get at least 60 full points; The end of the year average from the relevant course must be at least 70 (seventy) points (CC) for masters degree out of 100, and at least 75 points (CB) for proficiency in doctorate / arts. After the grade lists are entered into the student automation system of the institute and are finalized, the grades given over the 100 (hundred) grade scale are converted into letter grades by the system, taking into account the following values: Point Term Course Grade Coefficient 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1.5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 and below FF 0.0 Student status for Seminar, Term Project and Specialized Topics Courses; At the end of each semester, it is entered into the grading system of the institute as Successful or Unsuccessful and announced by the lecturer. These courses are not included in the GPA. The request for increasing the grade is made at the beginning of the semester of the relevant course. Semester GPA is calculated after course repetition. A student who requests a course repetition is deemed to have given up his previous grade even if he is not successful at the end of the repeated course. More than one course repetition cannot be requested for the same course. The student whose thesis work continues; within the thesis submission period or after the thesis submission, to increase his / her GPA. Qualification Requirements

Quality Assurance-
Access Requirements

Undergraduate programs accepted in the application: All undergraduate graduates can apply. ALES Minimum Score: 55 EA / SÖZ Students must meet the requirements of the Graduate Education and Examination Regulations of Kırıkkale University and be successful in the admission examination. https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Sayfa/Index?Sayfa=EnstituYonetmelik

Conditions for SuccessQualification Requirements Students who are successful in the thesis defense exam by meeting the conditions of at least 7 courses, Scientific Research and Publication Ethics, Seminar and Special Specialization Subjects for at least two semesters with 21 credits and 120 ECTS are eligible to graduate. In order for the masters thesis to be finalized and the thesis defense examination process to be initiated, until the student completes his / her masters education; Having published an article produced from a masters thesis in a refereed journal or book as a chapter, or to have received final acceptance or to have published at least one national / international paper (congress, conference, symposium, etc.) in full text format is required as a graduation requirement. .
Progression Paths (Relationship Type)

Our graduates, being experts of educational administration, supervision, economics or planning who have strong reservoir of research and theories in the field, may work in public or private institutions or go on their education attending a Ph.D program as well-respected academicians of the future.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030044867


Qualification Title
Eğitim Yönetim ve Denetimi (YL/Tezli) Masters Degree

Awarding Body
Kirikkale University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Has the knowledge of fundamental and contemporary field-related knowledge. Is capable of making comparisons giving examples from different appearances in different societies of field-related issues. Uses the information and communication technologies efficiently with the aim of accessing field-related knowledge. Interprets the field-related issues problems by using various perspectives. Assesses the application-oriented consequences of fundamental and contemporary knowledge. Uses the appropriate scientific methods and techniques to be able to bring forward proposals to field-related problems. Produces new information by following the developments and changes in the field. Deepens the field-related knowledge by studying as an individual or with a group. Is capable of explaining the aims, methods and consequences of scientific studies conducted in the field. Follows the scientific references choosing those which are expedient to the aim properly. Expresses his her field-related thoughts, studies and proposals using a proper and efficient communication language. Shares different and new information accessed. Behaves according to the scientific and professional ethical principles. Is capable of making sense of statistics, graphics, tables and making use of them. Is capable of conducting a scientific research on his her own.


Key Competencies
-

Further Info

Graduate students in the final exam to get at least 60 full points; The end of the year average from the relevant course must be at least 70 (seventy) points (CC) for masters degree out of 100, and at least 75 points (CB) for proficiency in doctorate / arts. After the grade lists are entered into the student automation system of the institute and are finalized, the grades given over the 100 (hundred) grade scale are converted into letter grades by the system, taking into account the following values: Point Term Course Grade Coefficient 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1.5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 and below FF 0.0 Student status for Seminar, Term Project and Specialized Topics Courses; At the end of each semester, it is entered into the grading system of the institute as Successful or Unsuccessful and announced by the lecturer. These courses are not included in the GPA. The request for increasing the grade is made at the beginning of the semester of the relevant course. Semester GPA is calculated after course repetition. A student who requests a course repetition is deemed to have given up his previous grade even if he is not successful at the end of the repeated course. More than one course repetition cannot be requested for the same course. The student whose thesis work continues; within the thesis submission period or after the thesis submission, to increase his / her GPA. Qualification Requirements


Quality Assurance
-

Access Requirements

Undergraduate programs accepted in the application: All undergraduate graduates can apply. ALES Minimum Score: 55 EA / SÖZ Students must meet the requirements of the Graduate Education and Examination Regulations of Kırıkkale University and be successful in the admission examination. https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Sayfa/Index?Sayfa=EnstituYonetmelik


Conditions for Success
Qualification Requirements Students who are successful in the thesis defense exam by meeting the conditions of at least 7 courses, Scientific Research and Publication Ethics, Seminar and Special Specialization Subjects for at least two semesters with 21 credits and 120 ECTS are eligible to graduate. In order for the masters thesis to be finalized and the thesis defense examination process to be initiated, until the student completes his / her masters education; Having published an article produced from a masters thesis in a refereed journal or book as a chapter, or to have received final acceptance or to have published at least one national / international paper (congress, conference, symposium, etc.) in full text format is required as a graduation requirement. .

Progression Paths (Relationship Type)

Our graduates, being experts of educational administration, supervision, economics or planning who have strong reservoir of research and theories in the field, may work in public or private institutions or go on their education attending a Ph.D program as well-respected academicians of the future.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address