Yeterlilik Kodu

TR00345425

Yeterlilik Adı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumBursa Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.btu.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programın 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanı 60’tır. Ayrıca bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ve bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Başarma ŞartlarıProgramı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına, elektrik enerjisi üretimi iletimi ve dağıtımına kadar her konuda Elektrik Elektronik Mühendisliğinin önemi artmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisleri Kamu kuruluşlarında, Üniversite ve araştırma kurumlarında, Firmaların Ar-Ge bölümlerinde, Özel sektörde, danışmanlık ve müteahhitlik bürolarında çalışabilir

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00345425


Yeterlilik Adı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektrik ve enerji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Bursa Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Bursa Teknik Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına, elektrik enerjisi üretimi iletimi ve dağıtımına kadar her konuda Elektrik Elektronik Mühendisliğinin önemi artmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisleri Kamu kuruluşlarında, Üniversite ve araştırma kurumlarında, Firmaların Ar-Ge bölümlerinde, Özel sektörde, danışmanlık ve müteahhitlik bürolarında çalışabilir


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programın 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanı 60’tır. Ayrıca bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ve bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.


Edinme Yolları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00345425

Qualification Title
Elektrik-Elektronik Mühendisliği License
Awarding BodyBursa Technical University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.btu.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledgein these areas in complex engineering problems. Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose. Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose. Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively. Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions. Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually. Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions. Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.

Key Competencies-
Further Info

Our students are subjected to the Bursa Technical University Measurement and Evaluation Instructions (http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/1386072469-BTUOLCMEVEDEGERLENDIRMEESASLARIYONERGESI.pdf). 1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Quality Assurance-
Access Requirements

Electrical-Electronics Engineering Department admits the students with a central exam administered by the National Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The number of students accepted to the program was 60 in the 2017-2018 academic year. Additionally, transfer students are admitted by a number approved by the Department Administrative Board and the Higher Education Council (YÖK).

Conditions for Success1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. To complete the program, students need to pass all of the courses in cirriculum of the program (with 240 ECTS credits) with GPA at least 2.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Nowadays importance of Electrical-Electronics Engineering has increased in any subject from medical to communication, computer technology to space research, electricity energy production, transmission and distribution. Electrical and Electronics Engineers could work in public institutions, university and research institution, R&D department of company, private sector, consultancy and contracting office.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00345425


Qualification Title
Elektrik-Elektronik Mühendisliği License

Non-preferred Terms
-

Description

Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledgein these areas in complex engineering problems. Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose. Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose. Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively. Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions. Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually. Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions. Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.


Further Info

Our students are subjected to the Bursa Technical University Measurement and Evaluation Instructions (http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/1386072469-BTUOLCMEVEDEGERLENDIRMEESASLARIYONERGESI.pdf). 1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.


Source Of Further Info

Bursa Technical University Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electricity and energy

Information Language
EN

Awarding Body
Bursa Technical University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Bursa Technical University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Nowadays importance of Electrical-Electronics Engineering has increased in any subject from medical to communication, computer technology to space research, electricity energy production, transmission and distribution. Electrical and Electronics Engineers could work in public institutions, university and research institution, R&D department of company, private sector, consultancy and contracting office.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Electrical-Electronics Engineering Department admits the students with a central exam administered by the National Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The number of students accepted to the program was 60 in the 2017-2018 academic year. Additionally, transfer students are admitted by a number approved by the Department Administrative Board and the Higher Education Council (YÖK).


Ways To Acquire

1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. To complete the program, students need to pass all of the courses in cirriculum of the program (with 240 ECTS credits) with GPA at least 2.00.


Country Code
-