Yeterlilik Kodu

TR0030029180

Yeterlilik Adı
Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektronik ve otomasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
 • Elektronik Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 • Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
 • Bilişim teknolojilerini Elektronik Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
 • Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
 • Meslek alanı ile ilgili terminolojiye hakim olma
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her dönem ara sınav ve ara çalışmalar (proje, seminer, alan çalışması gibi) ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Final Sınavında başarısız olan öğrenciler için fianal sınavının yerine geçecek olan bütünleme sınavı yapılır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, ödev, labaratuvar sınavı, kısa sınav gibi ölçme araçlarından alınan notların yüzde olarak başarı notuna katkısı dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl (final)sonu sınavından en az 50 puan alınması ve HBAN (Ham Başarı Ağırlık Notu) değerinin 50 olması gerekir. Derslerin harf notu olarak başarı durumlarını ve ağırlık katsayılarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Eğer öğrenci yarıyıl sonunda dersten 50-60 arasında bir not ortalaması alırsa şartlı geçmiş sayılır. mezun olacağı yılda genel not ortalaması 2.00 altında ise not ortalamasını yükseltmek için ders alır. Harf Notu Ağırlık Katsayısı AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FD 0.5 FF 0.0

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Adayların Öğrenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (OSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TEmel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Alınan puanlar ve tercihleri doğrultusunda adaylar ÖSYM tarafından programa yerleştirilir.

Başarma ŞartlarıProgramdan mezun olabilmek için öğrenciler; * Öğretim programındaki derslerin her birinden en az DD/S alarak 120 AKTS tamamlamalılar. * 4.00 üzerinden 2.00 genel ortalamaya(CGPA) sahip olmalılar. * Stajlarını yapmış olmalılar.(30 gün)
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız elektrik ve elektronik devre ve devre gereçleri üreten tesislerde, asansör imalat ve montajında, bilgisayar sistemlerinde (yazılım, montaj, tamir), haberleşme sektöründe, otomasyon sektöründe, güç elektroniği sektöründe, biyomedikal cihaz sektöründe, güvenlik sistemleri sektöründe, CNC makineleri sektöründe çalışabilirler. Ayrıca gıda, tekstil, otomotiv, uçak, savunma sanayileri gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde istihdam edilebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030029180


Yeterlilik Adı
Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
 • Elektronik Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 • Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
 • Bilişim teknolojilerini Elektronik Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
 • Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
 • Meslek alanı ile ilgili terminolojiye hakim olma
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her dönem ara sınav ve ara çalışmalar (proje, seminer, alan çalışması gibi) ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Final Sınavında başarısız olan öğrenciler için fianal sınavının yerine geçecek olan bütünleme sınavı yapılır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, ödev, labaratuvar sınavı, kısa sınav gibi ölçme araçlarından alınan notların yüzde olarak başarı notuna katkısı dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl (final)sonu sınavından en az 50 puan alınması ve HBAN (Ham Başarı Ağırlık Notu) değerinin 50 olması gerekir. Derslerin harf notu olarak başarı durumlarını ve ağırlık katsayılarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Eğer öğrenci yarıyıl sonunda dersten 50-60 arasında bir not ortalaması alırsa şartlı geçmiş sayılır. mezun olacağı yılda genel not ortalaması 2.00 altında ise not ortalamasını yükseltmek için ders alır. Harf Notu Ağırlık Katsayısı AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FD 0.5 FF 0.0


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Adayların Öğrenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (OSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TEmel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Alınan puanlar ve tercihleri doğrultusunda adaylar ÖSYM tarafından programa yerleştirilir.


Başarma Şartları
Programdan mezun olabilmek için öğrenciler; * Öğretim programındaki derslerin her birinden en az DD/S alarak 120 AKTS tamamlamalılar. * 4.00 üzerinden 2.00 genel ortalamaya(CGPA) sahip olmalılar. * Stajlarını yapmış olmalılar.(30 gün)

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız elektrik ve elektronik devre ve devre gereçleri üreten tesislerde, asansör imalat ve montajında, bilgisayar sistemlerinde (yazılım, montaj, tamir), haberleşme sektöründe, otomasyon sektöründe, güç elektroniği sektöründe, biyomedikal cihaz sektöründe, güvenlik sistemleri sektöründe, CNC makineleri sektöründe çalışabilirler. Ayrıca gıda, tekstil, otomotiv, uçak, savunma sanayileri gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde istihdam edilebilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030029180

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasElectronics and automation
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030029180


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address