Yeterlilik Kodu

TR0010218395

Yeterlilik Adı
Engelli Ve Yaşlı Bakım Elemanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yaşlılara ve engelli yetişkinlere bakım
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5322

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mesleğine yönelik İSG, çevre koruma ve kalite yönetimiyle ilgili unsurları açıklar.
 • Mesleğinin icrasına yönelik İSG ile ilgili kuralları, prosedürleri ve alması gereken önlemleri açıklar.
 • Mesleğinin icrasına yönelik çevre koruma ve çevre güvenliği kurallarını ve yöntemlerini açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili kalite yönetimi standartlarını ve uygulamalarını açıklar.
 • Mesleki gelişimi için yapması gerekenleri açıklar.
 • Bireysel mesleki gelişimi için mevcut olanakları sıralar.
 • Bilgi ve tecrübelerini diğer çalışanlara aktarma yöntemlerini açıklar.
 • Bakım öncesi ön hazırlık işlemlerini açıklar.
 • Vardiya değişimlerinde vermesi ve alması gereken bilgileri sıralar.
 • Bakım vermeye uygun çalışma alanının özelliklerini açıklar.
 • Bakıma başlamadan önce gereken işlemleri ve hazırlıkları açıklar.
 • Hizmet alanın öz bakımını uygular.
 • Hizmet alanın öz bakımla ilgili bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olur.
 • Hizmet alanın öz bakım uygulamalarını yapar.
 • Öz bakım sonrasında ortamın hijyenini sağlayarak malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.
 • Hizmet alan bireyin yaşam alanını düzenler.
 • Hizmet alanın yatağını düzenler.
 • Hizmet alanın odasını düzenler.
 • Yaşam alanında gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmalara karşı önlem alır.
 • Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini destekler.
 • Oral beslenmeyi sağlar veya destekler.
 • Beslenme sonrası, hizmet alanın öz bakımına ve yaşam alanına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın deri bütünlüğünü ve yatak yarasını (basınç ülseri) takip etme süreçlerini açıklar.
 • Yatak yarası (basınç ülseri) oluşumunu önleyecek tedbirleri sıralar.
 • İlaç kullanımı gerektirmeyen sağlık bakımı uygulamalarını yapar.
 • Sağlık personeli gözetiminde oksijen verir.
 • Önerilmiş sıcak ve soğuk basit uygulamayı yapar.
 • Hizmet alanın aktif yaşama katılımını destekler.
 • Hizmet alanın uyum sürecine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın meşguliyet etkinliklerine katılımına ve üretkenliğini sürdürebilmesine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın önerilen fiziksel ve zihinsel aktivitelere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın etkili iletişim kurmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın manevi ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Tedavi sürecinde sağlık personelini destekler.
 • Reçetelenmiş oral yolla alınan ilaçların alınmasını destekler.
 • Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sağlık personelini nasıl desteklediğini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin gözlemleme sürecini açıklar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Teorik sınavda adaylara en az 24 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorular sebebiyle herhangi bir puan indirimi yapılmaz.
 • Adayın A1 yeterlilik birimden başarılı sayılması için teorik sınavdan (T1) başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Teorik sınavda adaylara en az 57 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin  tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

 Dikey ilerleme yolu: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 5)

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010218395


Yeterlilik Adı
Engelli Ve Yaşlı Bakım Elemanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mesleğine yönelik İSG, çevre koruma ve kalite yönetimiyle ilgili unsurları açıklar.
 • Mesleğinin icrasına yönelik İSG ile ilgili kuralları, prosedürleri ve alması gereken önlemleri açıklar.
 • Mesleğinin icrasına yönelik çevre koruma ve çevre güvenliği kurallarını ve yöntemlerini açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili kalite yönetimi standartlarını ve uygulamalarını açıklar.
 • Mesleki gelişimi için yapması gerekenleri açıklar.
 • Bireysel mesleki gelişimi için mevcut olanakları sıralar.
 • Bilgi ve tecrübelerini diğer çalışanlara aktarma yöntemlerini açıklar.
 • Bakım öncesi ön hazırlık işlemlerini açıklar.
 • Vardiya değişimlerinde vermesi ve alması gereken bilgileri sıralar.
 • Bakım vermeye uygun çalışma alanının özelliklerini açıklar.
 • Bakıma başlamadan önce gereken işlemleri ve hazırlıkları açıklar.
 • Hizmet alanın öz bakımını uygular.
 • Hizmet alanın öz bakımla ilgili bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olur.
 • Hizmet alanın öz bakım uygulamalarını yapar.
 • Öz bakım sonrasında ortamın hijyenini sağlayarak malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.
 • Hizmet alan bireyin yaşam alanını düzenler.
 • Hizmet alanın yatağını düzenler.
 • Hizmet alanın odasını düzenler.
 • Yaşam alanında gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmalara karşı önlem alır.
 • Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini destekler.
 • Oral beslenmeyi sağlar veya destekler.
 • Beslenme sonrası, hizmet alanın öz bakımına ve yaşam alanına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın deri bütünlüğünü ve yatak yarasını (basınç ülseri) takip etme süreçlerini açıklar.
 • Yatak yarası (basınç ülseri) oluşumunu önleyecek tedbirleri sıralar.
 • İlaç kullanımı gerektirmeyen sağlık bakımı uygulamalarını yapar.
 • Sağlık personeli gözetiminde oksijen verir.
 • Önerilmiş sıcak ve soğuk basit uygulamayı yapar.
 • Hizmet alanın aktif yaşama katılımını destekler.
 • Hizmet alanın uyum sürecine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın meşguliyet etkinliklerine katılımına ve üretkenliğini sürdürebilmesine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın önerilen fiziksel ve zihinsel aktivitelere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın etkili iletişim kurmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın manevi ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Tedavi sürecinde sağlık personelini destekler.
 • Reçetelenmiş oral yolla alınan ilaçların alınmasını destekler.
 • Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sağlık personelini nasıl desteklediğini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin gözlemleme sürecini açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Teorik sınavda adaylara en az 24 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorular sebebiyle herhangi bir puan indirimi yapılmaz.
 • Adayın A1 yeterlilik birimden başarılı sayılması için teorik sınavdan (T1) başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Teorik sınavda adaylara en az 57 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 22UY0533-4ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM ELEMANI SEVİYE 4REVİZYON NO: 00URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yaşlılara ve engelli yetişkinlere bakım

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5322


İlişki Türü

 Dikey ilerleme yolu: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 5)


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin  tamamından başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0010218395

Qualification Title
Disabled and Elderly Care Personnel Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasCare of the elderly and disabled adults
National Occupation Classification

ISCO 08: 5322

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

In order to carry out the profession of Disabled and Elderly Care Staff (Level 4) by qualified people and to increase the quality of the studies;

 • Define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description
 • Explain the elements related to OHS, environmental protection and quality management for the profession.
 • Explains the rules, procedures and precautions to be taken regarding OHS for the execution of his profession.
 • Explains the environmental protection and environmental safety rules and methods for the performance of the profession.
 • Explains the quality management standards and practices related to the profession.
 • Explains what to do for professional development.
 • Lists available opportunities for individual professional development.
 • Explains the methods of transferring knowledge and experience to other employees.
 • Explains the pre-maintenance preparation procedures.
 • Lists the information that should be given and received in shift changes.
 • Explains the characteristics of the work area suitable for caregiving.
 • Explains the necessary procedures and preparations before starting the maintenance.
 • Implements the service user's self-care.
 • It helps the client gain knowledge and skills related to self-care.
 • Performs self-care practices of the service user.
 • It prepares the materials for reuse by ensuring the hygiene of the environment after self-care.
 • It regulates the living space of the person receiving service.
 • It arranges the bed of the service area.
 • Arranges the service area's room.
 • It takes precautions against accidents and injuries that may occur in the living area.
 • It supports the adequate and balanced nutrition of the service recipient.
 • Provides or supports oral nutrition.
 • After feeding, it makes the necessary arrangements for the self-care and living space of the service recipient.
 • It provides the mobilization of the service area according to the independence status.
 • It provides the mobilization of the service area.
 • Explains the processes of following the skin integrity and bedsore (pressure ulcer) of the service area.
 • List the measures to prevent the formation of bedsores (pressure ulcers).
 • Performs health care practices that do not require drug use.
 • It gives oxygen under the supervision of health personnel.
 • Makes the recommended hot and cold simple application.
 • It supports the active participation of the service recipient in life.
 • Lists the processes of supporting the service user's adaptation process.
 • Explains the methods of ensuring the service recipient's participation in social and cultural activities.
 • Lists the processes of supporting the client to participate in busy activities and maintain productivity.
 • Explains the methods of ensuring the service user's participation in the recommended physical and mental activities.
 • Lists the methods of facilitating the client's effective communication.
 • Lists the methods of facilitating the meeting of the spiritual and religious needs of the service recipient.
 • Supports health personnel during the treatment process.
 • Supports the intake of prescribed oral medications.
 • Explains how it supports health personnel in the treatment of acute and chronic diseases.
 • Explains the observation process of the individual receiving service.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

 • In the theoretical exam, candidates are given a written exam (T1) with at least 24 questions and 4 multiple-choice options, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given two (2) minutes for each question asked. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly is considered successful. No points are deducted due to incorrectly answered questions in the exam.
 • In order to be considered successful in the A1 proficiency unit, the candidate must be successful in the theoretical exam (T1). The validity period of the qualification unit is 2 years from the date of achievement of the unit.
 • In the theoretical exam, candidates are given a four-choice multiple-choice exam (T1) with at least 57 questions, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given two (2) minutes for each question asked. The candidate who answers at least 80% of the questions correctly is considered successful.
 • In order for the candidate to be considered successful in the exam, provided that he/she performs successfully in all the steps in the critical items, he/she must achieve at least 80% of the items in the checklist. The duration of the performance-based examination should, within the specified scope, correspond to the time in actual practice conditions.
Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

There is no entry requirement.

Conditions for SuccessCandidates must be successful in all of the compulsory units in order to receive the professional qualification certificate. In order for the candidate to be considered successful in the exam, provided that he/she performs successfully in all the steps in the critical items, he/she must achieve at least 80% of the items in the checklist. The duration of the performance-based examination should, within the specified scope, correspond to the time in actual practice conditions.
Progression Paths (Relationship Type)

Vertical progression path: Disabled and Elderly Care Staff (Level 5)

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years.

Url Open Address
Qualification Code

TR0010218395


Qualification Title
Disabled and Elderly Care Personnel Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description
 • Explain the elements related to OHS, environmental protection and quality management for the profession.
 • Explains the rules, procedures and precautions to be taken regarding OHS for the execution of his profession.
 • Explains the environmental protection and environmental safety rules and methods for the performance of the profession.
 • Explains the quality management standards and practices related to the profession.
 • Explains what to do for professional development.
 • Lists available opportunities for individual professional development.
 • Explains the methods of transferring knowledge and experience to other employees.
 • Explains the pre-maintenance preparation procedures.
 • Lists the information that should be given and received in shift changes.
 • Explains the characteristics of the work area suitable for caregiving.
 • Explains the necessary procedures and preparations before starting the maintenance.
 • Implements the service user's self-care.
 • It helps the client gain knowledge and skills related to self-care.
 • Performs self-care practices of the service user.
 • It prepares the materials for reuse by ensuring the hygiene of the environment after self-care.
 • It regulates the living space of the person receiving service.
 • It arranges the bed of the service area.
 • Arranges the service area's room.
 • It takes precautions against accidents and injuries that may occur in the living area.
 • It supports the adequate and balanced nutrition of the service recipient.
 • Provides or supports oral nutrition.
 • After feeding, it makes the necessary arrangements for the self-care and living space of the service recipient.
 • It provides the mobilization of the service area according to the independence status.
 • It provides the mobilization of the service area.
 • Explains the processes of following the skin integrity and bedsore (pressure ulcer) of the service area.
 • List the measures to prevent the formation of bedsores (pressure ulcers).
 • Performs health care practices that do not require drug use.
 • It gives oxygen under the supervision of health personnel.
 • Makes the recommended hot and cold simple application.
 • It supports the active participation of the service recipient in life.
 • Lists the processes of supporting the service user's adaptation process.
 • Explains the methods of ensuring the service recipient's participation in social and cultural activities.
 • Lists the processes of supporting the client to participate in busy activities and maintain productivity.
 • Explains the methods of ensuring the service user's participation in the recommended physical and mental activities.
 • Lists the methods of facilitating the client's effective communication.
 • Lists the methods of facilitating the meeting of the spiritual and religious needs of the service recipient.
 • Supports health personnel during the treatment process.
 • Supports the intake of prescribed oral medications.
 • Explains how it supports health personnel in the treatment of acute and chronic diseases.
 • Explains the observation process of the individual receiving service.

Further Info

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

 • In the theoretical exam, candidates are given a written exam (T1) with at least 24 questions and 4 multiple-choice options, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given two (2) minutes for each question asked. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly is considered successful. No points are deducted due to incorrectly answered questions in the exam.
 • In order to be considered successful in the A1 proficiency unit, the candidate must be successful in the theoretical exam (T1). The validity period of the qualification unit is 2 years from the date of achievement of the unit.
 • In the theoretical exam, candidates are given a four-choice multiple-choice exam (T1) with at least 57 questions, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given two (2) minutes for each question asked. The candidate who answers at least 80% of the questions correctly is considered successful.
 • In order for the candidate to be considered successful in the exam, provided that he/she performs successfully in all the steps in the critical items, he/she must achieve at least 80% of the items in the checklist. The duration of the performance-based examination should, within the specified scope, correspond to the time in actual practice conditions.

Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 22UY0533-4DISABLED AND ELDERLY CARE PERSON LEVEL 4REVISION NO: 00URL

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Care of the elderly and disabled adults

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational qualification institute


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 5322


Relationship Type

Vertical progression path: Disabled and Elderly Care Staff (Level 5)


Expiry Date

The validity period of the qualification certificate is 5 years.


Access Requirements

There is no entry requirement.


Ways To Acquire

Candidates must be successful in all of the compulsory units in order to receive the professional qualification certificate.

In order for the candidate to be considered successful in the exam, provided that he/she performs successfully in all the steps in the critical items, he/she must achieve at least 80% of the items in the checklist. The duration of the performance-based examination should, within the specified scope, correspond to the time in actual practice conditions.


Country Code
-