Yeterlilik Kodu

TR0030028093

Yeterlilik Adı
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
 • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir
 • Alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.
 • Alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.
 • Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Bilimsel araştırma ve projelerde takım çalışmalarına etkin olarak katılır, sorumluluklarını yerine getirir, işbirliğine açıktır ve gerektiğinde liderlik yapar
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal ve uluslar arası ortamlarda sözlü ve yazılı olarak paylaşır
 • Alanında karşılaştığı bir problemi tanımlar, araştırmayı kurgular ve yürütür.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenciler; En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksek lisansa başvuran aday 1) Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olmalı, 2) ALES'ten gerekli puanı almış (en az 55) olmalı 3) Bölüm tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmalı 4) İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olmalı.

Başarma ŞartlarıTüm şartları (minimum 120 ECTS) sağlayan and tezini başarıyla savunan öğrenci programdan mezun olabilir
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilim dalımızdan mezun olan öğretmenler özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilmekte ve çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028093


Yeterlilik Adı
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
 • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir
 • Alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.
 • Alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.
 • Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Bilimsel araştırma ve projelerde takım çalışmalarına etkin olarak katılır, sorumluluklarını yerine getirir, işbirliğine açıktır ve gerektiğinde liderlik yapar
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal ve uluslar arası ortamlarda sözlü ve yazılı olarak paylaşır
 • Alanında karşılaştığı bir problemi tanımlar, araştırmayı kurgular ve yürütür.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenciler; En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yüksek lisansa başvuran aday 1) Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olmalı, 2) ALES'ten gerekli puanı almış (en az 55) olmalı 3) Bölüm tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmalı 4) İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olmalı.


Başarma Şartları
Tüm şartları (minimum 120 ECTS) sağlayan and tezini başarıyla savunan öğrenci programdan mezun olabilir

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilim dalımızdan mezun olan öğretmenler özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilmekte ve çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028093

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028093


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address