Yeterlilik Kodu

TR00345426

Yeterlilik Adı
Gıda Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumBursa Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.btu.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, temel bilimler ve gıda bilimi ve teknolojisi ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olarak; Gıda Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri çözebilmek.
 • Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek.
 • Gıda Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan problemi çözebilmek amacıyla bir deneyi tasarlamak, gerçekleştirmek, veri toplamak ve sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilmek.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alabilmek.
 • Gıda Mühendisliği alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli yenileyebilmek.
 • İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurmak, rapor yazmak ve anlayabilmek, sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat vermek ve alabilmek.
 • Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konulara evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisine sahip olmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

BTÜ Gıda Mühendisliği lisans programına öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemelere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen LYS sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler bölüme üniversitenin yaptığı sınavla kabul edilirler. Karşılıklı Öğrenci değişim kabulü, BTÜ ve anlaşmalı üniversite arasında karşılıklı imzalanan anlaşmalara göre yapılmaktadır (Erasmus ve Farabi).

Başarma ŞartlarıProgramdan mezun olabilmek için; 240 AKTS kredisi karşılığı derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar gıda sanayisinin tüm alanlarında, kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması, üretim, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00345426


Yeterlilik Adı
Gıda Mühendisliği Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, temel bilimler ve gıda bilimi ve teknolojisi ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olarak; Gıda Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri çözebilmek.
 • Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek.
 • Gıda Mühendisliği ile ilgili karşılaşılan problemi çözebilmek amacıyla bir deneyi tasarlamak, gerçekleştirmek, veri toplamak ve sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilmek.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alabilmek.
 • Gıda Mühendisliği alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli yenileyebilmek.
 • İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurmak, rapor yazmak ve anlayabilmek, sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat vermek ve alabilmek.
 • Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konulara evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisine sahip olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Gıda işleme

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Bursa Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Bursa Teknik Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlar gıda sanayisinin tüm alanlarında, kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması, üretim, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

BTÜ Gıda Mühendisliği lisans programına öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemelere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen LYS sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler bölüme üniversitenin yaptığı sınavla kabul edilirler. Karşılıklı Öğrenci değişim kabulü, BTÜ ve anlaşmalı üniversite arasında karşılıklı imzalanan anlaşmalara göre yapılmaktadır (Erasmus ve Farabi).


Edinme Yolları

Programdan mezun olabilmek için; 240 AKTS kredisi karşılığı derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00345426

Qualification Title
Gıda Mühendisliği License
Awarding BodyBursa Technical University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.btu.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Having sufficient background in basic sciences and engineering, food science and technology, and the ability to use it in the field of food engineering The ability to identify complex engineering problems related to the field of food engineering and to solve by developing appropriate methods Ability to analyze a complex system or process related to food engineering under realistic constraints and conditions by applying modern design methods Ability to use modern techniques, tools and information technologies required for the analysis and solution of complex problems encountered in food engineering applications Ability to design, implement and analyze and interpret food engineering experiments / projects Ability to work effectively as an individual and as a team member in food engineering and multidisciplinary fields The ability to communicate successfully in human relations by expressing ideas in Turkish and English, verbal and / or written, clearly and comprehensibly, with the ability to make independent decisions. Having the ability to continuously improve and renew itself with the awareness of the need for lifelong learning; the ability to access and evaluate up-to-date information in the field of food engineering To have professional and ethical responsibility awareness, to protect ethical values and to act in accordance with ethical principles; To learn and apply standards used in engineering applications, occupational and laboratory safety

Key Competencies-
Further Info

Our students are subject to Bursa Teknik Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi. Having sufficient knowledge and skills about mathematics, basic sciences and food science and technology; To solve complex problems related to food engineering. To be able to use modern methods and information technologies effectively for problems encountered in Food Engineering applications. To design an experiment in order to solve the problem encountered in Food Engineering, collect data, analyze and interpret the results. To be able to take active responsibility and responsibility in individual and multi-disciplinary teams. To be able to access information and use resources research, databases and other information sources in the field of Food Engineering. Being aware of the necessity of lifelong learning; to follow developments in science and technology and renew itself constantly. To have knowledge about business management, project management and risk management. awareness of entrepreneurship, innovation and sustainability. To be able to communicate effectively in written and oral form in Turkish, to write and understand reports, to make presentations, to give clear and understandable instructions. To be aware of the universal and social impacts of Food Engineering applications on health, environment and occupational safety; awareness of the legal consequences of engineering applications. To have the ability to be aware of professional and ethical responsibility and to act in accordance with ethical principles.

Quality Assurance-
Access Requirements

The undergraduate program in the Department of Computer Engineering at BTÜ, as regulated by guidelines set by Higher Education Council of Turkey (YOK), occur usually through a nation-wide university entrance exam (LYS), conducted by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). International students can be accepted to the program based on the exam conducted by our university. Exchange student admission is done according to the conditions determined by the bilateral agreements signed by BTÜ and the partner university (Erasmus and Farabi).

Conditions for SuccessHaving sufficient knowledge and skills about mathematics, basic sciences and food science and technology; To solve complex problems related to food engineering. To be able to use modern methods and information technologies effectively for problems encountered in Food Engineering applications. To design an experiment in order to solve the problem encountered in Food Engineering, collect data, analyze and interpret the results. To be able to take active responsibility and responsibility in individual and multi-disciplinary teams. To be able to access information and use resources research, databases and other information sources in the field of Food Engineering. Being aware of the necessity of lifelong learning; to follow developments in science and technology and renew itself constantly. To have knowledge about business management, project management and risk management. awareness of entrepreneurship, innovation and sustainability. To be able to communicate effectively in written and oral form in Turkish, to write and understand reports, to make presentations, to give clear and understandable instructions. To be aware of the universal and social impacts of Food Engineering applications on health, environment and occupational safety; awareness of the legal consequences of engineering applications. To have the ability to be aware of professional and ethical responsibility and to act in accordance with ethical principles. To graduate from the program; All courses required for 240 ECTS credits must be successfully completed and must have at least 2.00 GPA out of 4.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates are employed in all areas of the food industry, in public institutions, in production planning, production, quality control and marketing of foodstuffs.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00345426


Qualification Title
Gıda Mühendisliği License

Non-preferred Terms
-

Description

Having sufficient background in basic sciences and engineering, food science and technology, and the ability to use it in the field of food engineering The ability to identify complex engineering problems related to the field of food engineering and to solve by developing appropriate methods Ability to analyze a complex system or process related to food engineering under realistic constraints and conditions by applying modern design methods Ability to use modern techniques, tools and information technologies required for the analysis and solution of complex problems encountered in food engineering applications Ability to design, implement and analyze and interpret food engineering experiments / projects Ability to work effectively as an individual and as a team member in food engineering and multidisciplinary fields The ability to communicate successfully in human relations by expressing ideas in Turkish and English, verbal and / or written, clearly and comprehensibly, with the ability to make independent decisions. Having the ability to continuously improve and renew itself with the awareness of the need for lifelong learning; the ability to access and evaluate up-to-date information in the field of food engineering To have professional and ethical responsibility awareness, to protect ethical values and to act in accordance with ethical principles; To learn and apply standards used in engineering applications, occupational and laboratory safety


Further Info

Our students are subject to Bursa Teknik Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi. Having sufficient knowledge and skills about mathematics, basic sciences and food science and technology; To solve complex problems related to food engineering. To be able to use modern methods and information technologies effectively for problems encountered in Food Engineering applications. To design an experiment in order to solve the problem encountered in Food Engineering, collect data, analyze and interpret the results. To be able to take active responsibility and responsibility in individual and multi-disciplinary teams. To be able to access information and use resources research, databases and other information sources in the field of Food Engineering. Being aware of the necessity of lifelong learning; to follow developments in science and technology and renew itself constantly. To have knowledge about business management, project management and risk management. awareness of entrepreneurship, innovation and sustainability. To be able to communicate effectively in written and oral form in Turkish, to write and understand reports, to make presentations, to give clear and understandable instructions. To be aware of the universal and social impacts of Food Engineering applications on health, environment and occupational safety; awareness of the legal consequences of engineering applications. To have the ability to be aware of professional and ethical responsibility and to act in accordance with ethical principles.


Source Of Further Info

Bursa Technical University Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Food processing

Information Language
EN

Awarding Body
Bursa Technical University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Bursa Technical University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates are employed in all areas of the food industry, in public institutions, in production planning, production, quality control and marketing of foodstuffs.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

The undergraduate program in the Department of Computer Engineering at BTÜ, as regulated by guidelines set by Higher Education Council of Turkey (YOK), occur usually through a nation-wide university entrance exam (LYS), conducted by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). International students can be accepted to the program based on the exam conducted by our university. Exchange student admission is done according to the conditions determined by the bilateral agreements signed by BTÜ and the partner university (Erasmus and Farabi).


Ways To Acquire

Having sufficient knowledge and skills about mathematics, basic sciences and food science and technology; To solve complex problems related to food engineering. To be able to use modern methods and information technologies effectively for problems encountered in Food Engineering applications. To design an experiment in order to solve the problem encountered in Food Engineering, collect data, analyze and interpret the results. To be able to take active responsibility and responsibility in individual and multi-disciplinary teams. To be able to access information and use resources research, databases and other information sources in the field of Food Engineering. Being aware of the necessity of lifelong learning; to follow developments in science and technology and renew itself constantly. To have knowledge about business management, project management and risk management. awareness of entrepreneurship, innovation and sustainability. To be able to communicate effectively in written and oral form in Turkish, to write and understand reports, to make presentations, to give clear and understandable instructions. To be aware of the universal and social impacts of Food Engineering applications on health, environment and occupational safety; awareness of the legal consequences of engineering applications. To have the ability to be aware of professional and ethical responsibility and to act in accordance with ethical principles. To graduate from the program; All courses required for 240 ECTS credits must be successfully completed and must have at least 2.00 GPA out of 4.00.


Country Code
-