Yeterlilik Kodu

TR0030025069

Yeterlilik Adı
Gıda Teknolojisi Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumHitit Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKuzey Kampüsü, Çevre Yolu Blv., 19030 Çorum Merkez/Çorum
Sorumlu Kurum URLhttps://www.hitit.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanındaki temel düzeydeki güncel bilgiye sahip olur , akademik bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.Bilimsel bilgiye ulaşma, rapor hazırlama ve yazmak konusunda temel teknikleri uygular.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve pratik bilgiyi kullanmayı öğrenir ve edinimlerini daha ileri eğitim düzeyine taşır.Disiplinler arası çalışma yeteneği kazanır ve farklı disiplinlere ait bilgileri etkin bir şekilde kullanır.
 • Eğitim sürecinde kazandığı alan bilgisi ve becerileri ile Gıda Teknolojisi alanındaki sorunları analiz eder, çözüm üretir ve verileri yorumlar.
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Katılımcısı olduğu alanı ile ilgili ortak çalışmalarda sorumluluk alır, karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
 • Sorumluluk aldığı alanı ile ilgili projelerde liderlik yapar, sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
 • Hayat boyu öğrenmenin ve adalete hizmet duygusunun önemini benimser, bilimsel ve teknolojik yenilikler ile hukuki düzenlemeleri yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izler.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
 • Literatür takibi yapar, teknik sunum hazırlar, akademik düzeyde makale yazar ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslar arası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik boyutlarını araştırır ve tanımlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Başarma Şartları120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar; gıda sanayi ile ilgili kamu kuruluşları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, özel sektör kurum ve kuruluşlarında hazır ve işlenmiş gıda üreten fabrikaların gıda laboratuvarlarında ve özel gıda laboratuvarlarında gıda teknikeri olarak çalışabilmektedir. Ayrıca kendi özel gıda işletmelerini de kurabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025069


Yeterlilik Adı
Gıda Teknolojisi Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Hitit Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kuzey Kampüsü, Çevre Yolu Blv., 19030 Çorum Merkez/Çorum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanındaki temel düzeydeki güncel bilgiye sahip olur , akademik bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.Bilimsel bilgiye ulaşma, rapor hazırlama ve yazmak konusunda temel teknikleri uygular.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve pratik bilgiyi kullanmayı öğrenir ve edinimlerini daha ileri eğitim düzeyine taşır.Disiplinler arası çalışma yeteneği kazanır ve farklı disiplinlere ait bilgileri etkin bir şekilde kullanır.
 • Eğitim sürecinde kazandığı alan bilgisi ve becerileri ile Gıda Teknolojisi alanındaki sorunları analiz eder, çözüm üretir ve verileri yorumlar.
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Katılımcısı olduğu alanı ile ilgili ortak çalışmalarda sorumluluk alır, karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
 • Sorumluluk aldığı alanı ile ilgili projelerde liderlik yapar, sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
 • Hayat boyu öğrenmenin ve adalete hizmet duygusunun önemini benimser, bilimsel ve teknolojik yenilikler ile hukuki düzenlemeleri yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izler.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
 • Literatür takibi yapar, teknik sunum hazırlar, akademik düzeyde makale yazar ve kendi çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslar arası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamaların sosyal, toplumsal, ekonomik, etik boyutlarını araştırır ve tanımlar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Başarma Şartları
120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar; gıda sanayi ile ilgili kamu kuruluşları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, özel sektör kurum ve kuruluşlarında hazır ve işlenmiş gıda üreten fabrikaların gıda laboratuvarlarında ve özel gıda laboratuvarlarında gıda teknikeri olarak çalışabilmektedir. Ayrıca kendi özel gıda işletmelerini de kurabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025069

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025069


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address