Yeterlilik Kodu

TR0030031930

Yeterlilik Adı
Grafik Tasarımı Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumKayseri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdres: Mevlana, 38280 Melikgazi/Kayseri
Sorumlu Kurum URLhttps://www.kayseri.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Program Yeterlilikleri

1- Sanat ve tasarım bilgilerini tanımlama, çözümleme ve grafik tasarım alanında uygulayabilme becerilerine sahip olabilmek.

2- Alanla ilgili yazılım bilgisine sahip olabilme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmek.

3- Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama ve gerekliliklerinin yerine getirebilme becerisine sahip olabilmek.

4- Çağın sorunlarını, toplumun değişen dinamiklerini takip edebilmek.

5- Etkili iletişim kurabilmek, ikna becerisine sahip olabilmek.

6- Fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.

7- Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumla becerilerine sahip olabilmek.

8- Sorun ve gereksinimleri karşılayacak, hedef kitleye ulaşabilecek tasarımlar üretebilmek.

9- Disiplinler arası ortak çalışabilmek.

10- Sanat ve tasarım problemlerinin çözümünde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olabilmek.

11- Ekip ve bireysel olarak çalışabilmek.

12- Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven ve düzenlilik becerilerine sahip olabilmek.

13- Tasarım problemlerini çözümlemede kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilmek.

14- Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerler karşı sorumluluk sahibi olabilmek.

15- Dilini doğru kullanmak ve tasarımlarda bu konuda sorumluluk göstermek.

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı Başarı Derecesi AA 4.00 90-100 Üstün Başarı BA 3.50 85-89 Pekiyi BB 3.00 80-84 İyi CB 2.50 75-79 Orta-İyi CC 2.00 70-74 Orta DC 1.50 65-69 Geçer-Orta DD 1.00 60-64 Geçer FD 0.50 50-59 Zayıf FF 0.00 00-49 Çok Zayıf d) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Öğrenciler Yükseköğretime TYT (Temel Yeterlilik Testi Sınavı)'' ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, TYT sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Başarma ŞartlarıBu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin: • Minimum 120 AKTS alarak programın müfredatında belirtilen derslerin tümünde başarılı olmak. • 4.00 üzerinden 2.0 bir Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmak. • iki adet 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezun öğrencilerimizin çoğu özel sektörde bölümleri ile ilgili bir alanda çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı mezun öğrenciler kendi işyerlerini açabilmektedirler. Ayrıca bir kısım mezun öğrencilerimizde resmi kurumlarda çalışmaktadırlar.
 

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031930


Yeterlilik Adı
Grafik Tasarımı Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kayseri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adres: Mevlana, 38280 Melikgazi/Kayseri

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Program Yeterlilikleri

1- Sanat ve tasarım bilgilerini tanımlama, çözümleme ve grafik tasarım alanında uygulayabilme becerilerine sahip olabilmek.

2- Alanla ilgili yazılım bilgisine sahip olabilme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmek.

3- Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama ve gerekliliklerinin yerine getirebilme becerisine sahip olabilmek.

4- Çağın sorunlarını, toplumun değişen dinamiklerini takip edebilmek.

5- Etkili iletişim kurabilmek, ikna becerisine sahip olabilmek.

6- Fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.

7- Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumla becerilerine sahip olabilmek.

8- Sorun ve gereksinimleri karşılayacak, hedef kitleye ulaşabilecek tasarımlar üretebilmek.

9- Disiplinler arası ortak çalışabilmek.

10- Sanat ve tasarım problemlerinin çözümünde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olabilmek.

11- Ekip ve bireysel olarak çalışabilmek.

12- Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven ve düzenlilik becerilerine sahip olabilmek.

13- Tasarım problemlerini çözümlemede kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilmek.

14- Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerler karşı sorumluluk sahibi olabilmek.

15- Dilini doğru kullanmak ve tasarımlarda bu konuda sorumluluk göstermek.


Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı Başarı Derecesi AA 4.00 90-100 Üstün Başarı BA 3.50 85-89 Pekiyi BB 3.00 80-84 İyi CB 2.50 75-79 Orta-İyi CC 2.00 70-74 Orta DC 1.50 65-69 Geçer-Orta DD 1.00 60-64 Geçer FD 0.50 50-59 Zayıf FF 0.00 00-49 Çok Zayıf d) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Öğrenciler Yükseköğretime TYT (Temel Yeterlilik Testi Sınavı)'' ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, TYT sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.


Başarma Şartları
Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin: • Minimum 120 AKTS alarak programın müfredatında belirtilen derslerin tümünde başarılı olmak. • 4.00 üzerinden 2.0 bir Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmak. • iki adet 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezun öğrencilerimizin çoğu özel sektörde bölümleri ile ilgili bir alanda çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı mezun öğrenciler kendi işyerlerini açabilmektedirler. Ayrıca bir kısım mezun öğrencilerimizde resmi kurumlarda çalışmaktadırlar.
 


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031930

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasAudio-visual techniques and media production
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031930


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address