Yeterlilik Kodu

TR001219736

Yeterlilik Adı
Haber Spikeri Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO-08: 2656

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Haber Spikeri (Seviye 6) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çalışma ortamı ile ilgili İSG, çevre koruma, genel mevzuat ve kalite yönetimi unsurlarını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları ve alması gereken önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili uygulamaları açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili mevzuatı genel hatlarıyla açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili kalite unsurlarını açıklar.
 • Mesleki gelişimi için yapması gerekenleri açıklar.
 • Mesleki gelişimini devam ettirebilmesi için mevcut olanakları açıklar.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı olanaklarını açıklar.
 • Bireysel kariyer planlamasını nasıl yapacağını açıklar. 
 • Yayın için hazırlık yapar.
 • Gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Haber toplantısında yayın hakkında bilgi alır.
 • Haber akışını gözden geçirerek sunumunu kurgular.
 • Yayına katılacak muhabir ve/veya konukla ön görüşme yapar.
 • Gerekli durumlarda haber yazar ve/veya düzeltir.
 • Yayın öncesi kişisel hazırlıklarını yapar.
 • Yayına başlamadan önce yönetmenle beraber bültenle ilgili son kontrolleri yapar.
 • Yayına başlamadan önce stüdyo ve teknik ekipmanla ilgili hazırlıklarını yapar.
 • Farklı formatlarda haber yayını sunar.
 • Haber bülteni sunar.
 • Röportaj yapar.
 • Olay yerinden haber aktarır.
 • Naklen yayın sunar.
 • Açık oturum yönetir.
 • Yayın sonrasında durum değerlendirmesi yapar.
 • Sunduğu yayınlarla ilgili geri bildirimleri takip eder.
 • Karşılaştığı sorunların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu meslek için zorunlu yeterliliktir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 4 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001219736


Yeterlilik Adı
Haber Spikeri Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çalışma ortamı ile ilgili İSG, çevre koruma, genel mevzuat ve kalite yönetimi unsurlarını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları ve alması gereken önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili uygulamaları açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili mevzuatı genel hatlarıyla açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili kalite unsurlarını açıklar.
 • Mesleki gelişimi için yapması gerekenleri açıklar.
 • Mesleki gelişimini devam ettirebilmesi için mevcut olanakları açıklar.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı olanaklarını açıklar.
 • Bireysel kariyer planlamasını nasıl yapacağını açıklar. 
 • Yayın için hazırlık yapar.
 • Gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Haber toplantısında yayın hakkında bilgi alır.
 • Haber akışını gözden geçirerek sunumunu kurgular.
 • Yayına katılacak muhabir ve/veya konukla ön görüşme yapar.
 • Gerekli durumlarda haber yazar ve/veya düzeltir.
 • Yayın öncesi kişisel hazırlıklarını yapar.
 • Yayına başlamadan önce yönetmenle beraber bültenle ilgili son kontrolleri yapar.
 • Yayına başlamadan önce stüdyo ve teknik ekipmanla ilgili hazırlıklarını yapar.
 • Farklı formatlarda haber yayını sunar.
 • Haber bülteni sunar.
 • Röportaj yapar.
 • Olay yerinden haber aktarır.
 • Naklen yayın sunar.
 • Açık oturum yönetir.
 • Yayın sonrasında durum değerlendirmesi yapar.
 • Sunduğu yayınlarla ilgili geri bildirimleri takip eder.
 • Karşılaştığı sorunların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 23UY0543-6HABER SPİKERİ SEVİYE 6REVİZYON NO:00URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO-08: 2656


İlişki Türü

Bu meslek için zorunlu yeterliliktir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 4 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001219736

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasAudio-visual techniques and media production
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001219736


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Audio-visual techniques and media production

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-