Yeterlilik Kodu

TR0030031019

Yeterlilik Adı
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 1 Havacılık operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir.
 • 2 Alanı ile ilgili temel problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.
 • 3 Alanı ile ilgili güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • 4 Alanındaki bakım uygulamaları için gerekli olan teknik araçları seçer ve kullanır.
 • 5 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve/veya üretici talimatları doğrultusunda uygular.
 • 6 Alanı ile ilgili bakım kapsamlı ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • 7 Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • 8 Alanı ile ilgili problemler üzerinde bağımsız çalışır.
 • 9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle hava yolu ulaştırması konusunda, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
 • 10 Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ulusal ve uluslararası havacılık çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • 11Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşüncelerini yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır.
 • 12 Türkçe ve İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde kullanır.
 • 13 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • 14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • 15 Hava ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği ve bakım uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilince sahiptir.
 • 16 Alanı ile ilgili kroki, şema, grafik vb. dokümanları okur, anlar ve hazırlar.
 • 17 Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanları arşivler ve güncel olarak takip eder.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mezunları; Türk Hava Yolları A.O., özel hava yolu işletmeleri, hava aracı bakım merkezleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031019


Yeterlilik Adı
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 1 Havacılık operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir.
 • 2 Alanı ile ilgili temel problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.
 • 3 Alanı ile ilgili güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • 4 Alanındaki bakım uygulamaları için gerekli olan teknik araçları seçer ve kullanır.
 • 5 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve/veya üretici talimatları doğrultusunda uygular.
 • 6 Alanı ile ilgili bakım kapsamlı ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • 7 Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • 8 Alanı ile ilgili problemler üzerinde bağımsız çalışır.
 • 9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle hava yolu ulaştırması konusunda, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
 • 10 Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ulusal ve uluslararası havacılık çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • 11Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşüncelerini yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır.
 • 12 Türkçe ve İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde kullanır.
 • 13 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • 14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • 15 Hava ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği ve bakım uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilince sahiptir.
 • 16 Alanı ile ilgili kroki, şema, grafik vb. dokümanları okur, anlar ve hazırlar.
 • 17 Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanları arşivler ve güncel olarak takip eder.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mezunları; Türk Hava Yolları A.O., özel hava yolu işletmeleri, hava aracı bakım merkezleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031019

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031019


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address