Yeterlilik Kodu

TR0030031094

Yeterlilik Adı
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
# Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 Bilimsel araştırma/yöntemlerle bilgi/veriye ulaşır, yorumlar, uygular.
2 Mesleği hakkında farkındalığa sahiptir.
3 Disiplinler arası etkileşimi kavrar, etkili ve verimli bir şekilde uygular.
4 Eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar ve kullanır. Farklı disiplinlere ait bilgi ve veriyi bütünleştirir.
5 Problemleri kurgular, çözmek için yenilikçi yöntemler geliştirir ve uygular.
6 Yeni ve /veya özgün fikir, yöntem ve çözümler geliştirir.
7 Araştırmaları tasarlar, uygular, çözümler ve yorumlar.
8 Problemleri bilimsel araştırma yöntemleri ile tanımlar, çözüm için yöntem geliştirir ve uygular.
9 Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
10 Yeni bilgi oluşturup uygulama, kontrol, geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
11 Sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir, sorumluluk alır.
12 Çalışmaların süreç ve sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü iletir.
13 Gelişmeleri, sorunları ve çözüm alternatiflerini paylaşır ve optimum çözümlere yönlendirir.
14 Uygulamaların sosyal, hukuki ve çevresel boyutlarını görür, geliştirir, değişiklikleri planlar, uygular ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
15 Bir yabancı dili kullanarak etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
16 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 Veri toplar, yorumlar, denetler ve ilgili süreçte toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerlerin korunmasını gözetir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Mezunlarımız, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin yanısıra, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde çalışmaktadırlar.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031094


Yeterlilik Adı
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
# Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 Bilimsel araştırma/yöntemlerle bilgi/veriye ulaşır, yorumlar, uygular.
2 Mesleği hakkında farkındalığa sahiptir.
3 Disiplinler arası etkileşimi kavrar, etkili ve verimli bir şekilde uygular.
4 Eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar ve kullanır. Farklı disiplinlere ait bilgi ve veriyi bütünleştirir.
5 Problemleri kurgular, çözmek için yenilikçi yöntemler geliştirir ve uygular.
6 Yeni ve /veya özgün fikir, yöntem ve çözümler geliştirir.
7 Araştırmaları tasarlar, uygular, çözümler ve yorumlar.
8 Problemleri bilimsel araştırma yöntemleri ile tanımlar, çözüm için yöntem geliştirir ve uygular.
9 Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
10 Yeni bilgi oluşturup uygulama, kontrol, geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
11 Sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir, sorumluluk alır.
12 Çalışmaların süreç ve sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü iletir.
13 Gelişmeleri, sorunları ve çözüm alternatiflerini paylaşır ve optimum çözümlere yönlendirir.
14 Uygulamaların sosyal, hukuki ve çevresel boyutlarını görür, geliştirir, değişiklikleri planlar, uygular ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
15 Bir yabancı dili kullanarak etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
16 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 Veri toplar, yorumlar, denetler ve ilgili süreçte toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerlerin korunmasını gözetir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Mezunlarımız, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin yanısıra, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031094

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031094


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address