Yeterlilik Kodu

TR0030028006

Yeterlilik Adı
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hemşirelik ve ebelik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini hümanistik bir bakış açısı ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
 • Hemşirelik uygulamalarının temelini oluşturan kavram, kuram ve modelleri kavrayıp kullanır.
 • Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Bakım, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Etkili iletişim becerilerini kullanabilir.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.
 • Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
 • Hemşirelik mesleğinin sorunlarını belirleyebilir ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilir.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde literatüre ulaşabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda her dönemde en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Her dersin öğretim elemanı kendisi ölçme değerlendirme yapmaktadır. Genel olarak ara sınavın en az %40'ı ve final sınavının %60'ı alınarak başarı notu hesaplanır. Öğrenci AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda uygun olan yerli ve yabancı öğrenciler kabul edilmektedir. Kabul edilecek öğrenciler için detaylı şartlar başvuru öncesi duyurulmaktadır.

Başarma ŞartlarıHemşirelik Anabilim Dalı programında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak. Hemşirelik alanında hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Hemşirelik yüksek lisans programı mezunları, üniversitelerde, çeşitli hastanelerde, araştırma merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, okullarda, evde bakım kurumlarında, huzur evlerinde ve diğer sağlık bakım kurumlarında uzman hemşire olarak çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028006


Yeterlilik Adı
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini hümanistik bir bakış açısı ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
 • Hemşirelik uygulamalarının temelini oluşturan kavram, kuram ve modelleri kavrayıp kullanır.
 • Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Bakım, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Etkili iletişim becerilerini kullanabilir.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.
 • Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
 • Hemşirelik mesleğinin sorunlarını belirleyebilir ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilir.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde literatüre ulaşabilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda her dönemde en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Her dersin öğretim elemanı kendisi ölçme değerlendirme yapmaktadır. Genel olarak ara sınavın en az %40'ı ve final sınavının %60'ı alınarak başarı notu hesaplanır. Öğrenci AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda uygun olan yerli ve yabancı öğrenciler kabul edilmektedir. Kabul edilecek öğrenciler için detaylı şartlar başvuru öncesi duyurulmaktadır.


Başarma Şartları
Hemşirelik Anabilim Dalı programında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak. Hemşirelik alanında hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Hemşirelik yüksek lisans programı mezunları, üniversitelerde, çeşitli hastanelerde, araştırma merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, okullarda, evde bakım kurumlarında, huzur evlerinde ve diğer sağlık bakım kurumlarında uzman hemşire olarak çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028006

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasNursing and midwifery
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028006


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address