Yeterlilik Kodu

TR0030028980

Yeterlilik Adı
İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Ekonomi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İktisadi konu veya problemleri değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizleri uygulayabilirler.
 • Güncel ekonomik sorunları yorumlayabilir.
 • İktisadi verileri toplayabilir, inceleyebilir ve yorumlayabilirler.
 • İktisadi gelişmeleri, politikaları anlayabilir, analiz edebilir.
 • Bölgesel iktisadi olayları analiz eder.
 • Piyasaları anlayıp gelişmeleri analiz eder.
 • Geçmiş toplumların sosyal ve ekonomik analizini yapar.
 • Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık olur.
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü AA 4,0 90 - 100 BA 3,5 85 - 89 BB 3,0 80 - 84 CB 2,5 75 - 79 CC 2,0 70 - 74 DC 1,5 60 - 69 DD 1,0 50 - 59 FD 0,5 30 - 49 FF 0,0 0 - 29 Ayrıca, harf notlarından; a) DS : Devamsız, b) S : Başarılı, c) U : Başarısız olarak harf ile tanımlanır. Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz. EABDK/EASDK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.
(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Adayların değerlendirmeye esas alınacak puanları şu oranlarla belirlenir:. ALES puanının %50'si, 2. Lisans not ortalamasının %30'u 3. 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınır. Yabancı öğrenciler için ise yazılı bilim sınavının ya da ALES ya da GRE sınavının %50Si ve lisans not ortalamasının %50'si toplanarak değerlendirme yapılır. 1) Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. 2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde; ALES puanı aranmadığından, yerine uygulama sınavının % 50’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. 3) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz. 4) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. 5) Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.”

Başarma ŞartlarıEn az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kamu ve özel kesimde iktisat ile ilgili çeşitli pozisyonlarda gerek araştırmacı gerek de uygulamacı olarak istihdam edilebilmektedir. T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Üniversiteler, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları, Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları, gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028980


Yeterlilik Adı
İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İktisadi konu veya problemleri değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizleri uygulayabilirler.
 • Güncel ekonomik sorunları yorumlayabilir.
 • İktisadi verileri toplayabilir, inceleyebilir ve yorumlayabilirler.
 • İktisadi gelişmeleri, politikaları anlayabilir, analiz edebilir.
 • Bölgesel iktisadi olayları analiz eder.
 • Piyasaları anlayıp gelişmeleri analiz eder.
 • Geçmiş toplumların sosyal ve ekonomik analizini yapar.
 • Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık olur.
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü AA 4,0 90 - 100 BA 3,5 85 - 89 BB 3,0 80 - 84 CB 2,5 75 - 79 CC 2,0 70 - 74 DC 1,5 60 - 69 DD 1,0 50 - 59 FD 0,5 30 - 49 FF 0,0 0 - 29 Ayrıca, harf notlarından; a) DS : Devamsız, b) S : Başarılı, c) U : Başarısız olarak harf ile tanımlanır. Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz. EABDK/EASDK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.
(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Adayların değerlendirmeye esas alınacak puanları şu oranlarla belirlenir:. ALES puanının %50'si, 2. Lisans not ortalamasının %30'u 3. 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınır. Yabancı öğrenciler için ise yazılı bilim sınavının ya da ALES ya da GRE sınavının %50Si ve lisans not ortalamasının %50'si toplanarak değerlendirme yapılır. 1) Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. 2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde; ALES puanı aranmadığından, yerine uygulama sınavının % 50’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. 3) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz. 4) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. 5) Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.”


Başarma Şartları
En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kamu ve özel kesimde iktisat ile ilgili çeşitli pozisyonlarda gerek araştırmacı gerek de uygulamacı olarak istihdam edilebilmektedir. T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Üniversiteler, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları, Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları, gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028980

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasEconomics
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028980


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address