Yeterlilik Kodu

TR00345427

Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumBursa Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.btu.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Türkiyedeki herhangi bir üniversitede olduğu gibi, BTÜ İnşaat Mühendisliği lisans programına öğrenci kabulü genellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemelere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen LYS sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak, ÖSYM öğrencileri LYS puanlarına göre bölüme yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler bölüme üniversitenin yaptığı sınavla kabul edilirler. Karşılıklı Öğrenci değişim kabulü, BTÜ ve anlaşmalı üniversite arasında karşılıklı imzalanan anlaşmalara göre yapılmaktadır (Erasmus ve Farabi).

Başarma ŞartlarıLisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Her türlü bina, yol, köprü, baraj, enerji tesisleri, liman, demiryolu, otoyol, havaalanı, su şebekeleri, kanalizasyon hatları, taşkın koruma yapıları, kıyı ve açık deniz yapıları, su arıtma tesisleri, tünel, viyadük, hızlı tren projeleri, metro, yapım yöneticiliği, danışmanlık, yapı malzemeleri mühendisliği vb. hizmetler ileher türlü yapının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel şirketlerde, yapı denetim kuruluşlarında, üniversitelerde yurtiçi veya yurtdışında tasarım mühendisi, kontrol mühendisi, saha mühendisi, iş güvenliği mühendisi, şantiyelerde her kademede yönetici olarak görev alabilirler. Ayrıca aynı işler için kendi adlarına da işyeri kurabilirler. Tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında, belediyeler, katma bütçeli idareler, üniversiteler ve daha birçok kurum ve kuruluşta inşaat mühendisi olarak çalışabilirler. İnşaat Mühendisliği her türlü yapının gerek proje, gerek ise imalat safhalarında çalışabilecek uzmanları yetiştiren bir meslek dalıdır. İnşaat Mühendisleri yapıların tasarımı, maliyet analizi ve imalatı alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında ve üniversitelerde çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00345427


Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Bursa Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Bursa Teknik Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Her türlü bina, yol, köprü, baraj, enerji tesisleri, liman, demiryolu, otoyol, havaalanı, su şebekeleri, kanalizasyon hatları, taşkın koruma yapıları, kıyı ve açık deniz yapıları, su arıtma tesisleri, tünel, viyadük, hızlı tren projeleri, metro, yapım yöneticiliği, danışmanlık, yapı malzemeleri mühendisliği vb. hizmetler ileher türlü yapının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel şirketlerde, yapı denetim kuruluşlarında, üniversitelerde yurtiçi veya yurtdışında tasarım mühendisi, kontrol mühendisi, saha mühendisi, iş güvenliği mühendisi, şantiyelerde her kademede yönetici olarak görev alabilirler. Ayrıca aynı işler için kendi adlarına da işyeri kurabilirler. Tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında, belediyeler, katma bütçeli idareler, üniversiteler ve daha birçok kurum ve kuruluşta inşaat mühendisi olarak çalışabilirler. İnşaat Mühendisliği her türlü yapının gerek proje, gerek ise imalat safhalarında çalışabilecek uzmanları yetiştiren bir meslek dalıdır. İnşaat Mühendisleri yapıların tasarımı, maliyet analizi ve imalatı alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında ve üniversitelerde çalışabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Türkiyedeki herhangi bir üniversitede olduğu gibi, BTÜ İnşaat Mühendisliği lisans programına öğrenci kabulü genellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemelere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen LYS sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak, ÖSYM öğrencileri LYS puanlarına göre bölüme yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler bölüme üniversitenin yaptığı sınavla kabul edilirler. Karşılıklı Öğrenci değişim kabulü, BTÜ ve anlaşmalı üniversite arasında karşılıklı imzalanan anlaşmalara göre yapılmaktadır (Erasmus ve Farabi).


Edinme Yolları

Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00345427

Qualification Title
İnşaat Mühendisliği License
Awarding BodyBursa Technical University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.btu.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Having the sufficient background on mathematics, science and engineering in his own branch. Determines, defines, formulates and solves problems in engineering; fort his aim selects and applies the appropriate analytical models and modeling techniques. Makes use of conceptual and applied knowledge in mathematics, science and in his own area in accordance for engineering solutions. Analyses a system, system component or process and in order to meet the requirements, designs under realistic conditions; thus applies modern techniques of design. Selects and uses modern techniques and devices necessary for engineering applications. Designs and carries out experiments, collects data, analyzes and comments on the findings. Works effectively and individually on multi disciplinary teams. Accesses knowledge, and to do this, does research, uses databases and other data sources. Uses communication and information technology at least at advanced level of European Computer Driving License. Communicates effective oral and written; use a foreign language at least at the European Language Portfolio B1 General Level. Communicates using technical drawing.

Key Competencies-
Further Info

Our students are subjected to the Bursa Technical University Measurement and Evaluation Instructions: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74955 1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Quality Assurance-
Access Requirements

Like any university in Turkey, student admissions to the undergraduate program in the Department of Civil Engineering at BTÜ, as regulated by guidelines set by Higher Education Council of Turkey (YOK), occur usually through a nation-wide university entrance exam (LYS), conducted by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Following the submission of students’ academic program preferences, ÖSYM places the students to the program based on their LYS score. International students can be accepted to the program based on the exam conducted by our university. Exchange student admission is done according to the requirements determined by the bilateral agreements signed by BTÜ and the partner university (Erasmus and Farabi).

Conditions for Success1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. In order to be awarded with a Bachelor’s Degree, students are required to have completed all the compulsory and elective courses (equivalent of 240 ECTS) in the program and to have a Cumulative Grade Points Average (Cum.GPA) of not less than 2.00/4.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Civil Engineering is a field of occupation that educates experts with ability of working in the stages of project design manufacturing of all kinds of construction and supervision. Civil engineers can work in the public sector from municipal through to national governments, and in the private sector from individual homeowners through to international companies, as well as in public institutions and universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00345427


Qualification Title
İnşaat Mühendisliği License

Non-preferred Terms
-

Description

Having the sufficient background on mathematics, science and engineering in his own branch. Determines, defines, formulates and solves problems in engineering; fort his aim selects and applies the appropriate analytical models and modeling techniques. Makes use of conceptual and applied knowledge in mathematics, science and in his own area in accordance for engineering solutions. Analyses a system, system component or process and in order to meet the requirements, designs under realistic conditions; thus applies modern techniques of design. Selects and uses modern techniques and devices necessary for engineering applications. Designs and carries out experiments, collects data, analyzes and comments on the findings. Works effectively and individually on multi disciplinary teams. Accesses knowledge, and to do this, does research, uses databases and other data sources. Uses communication and information technology at least at advanced level of European Computer Driving License. Communicates effective oral and written; use a foreign language at least at the European Language Portfolio B1 General Level. Communicates using technical drawing.


Further Info

Our students are subjected to the Bursa Technical University Measurement and Evaluation Instructions: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74955 1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.


Source Of Further Info

Bursa Technical University Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
EN

Awarding Body
Bursa Technical University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Bursa Technical University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Civil Engineering is a field of occupation that educates experts with ability of working in the stages of project design manufacturing of all kinds of construction and supervision. Civil engineers can work in the public sector from municipal through to national governments, and in the private sector from individual homeowners through to international companies, as well as in public institutions and universities.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Like any university in Turkey, student admissions to the undergraduate program in the Department of Civil Engineering at BTÜ, as regulated by guidelines set by Higher Education Council of Turkey (YOK), occur usually through a nation-wide university entrance exam (LYS), conducted by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Following the submission of students’ academic program preferences, ÖSYM places the students to the program based on their LYS score. International students can be accepted to the program based on the exam conducted by our university. Exchange student admission is done according to the requirements determined by the bilateral agreements signed by BTÜ and the partner university (Erasmus and Farabi).


Ways To Acquire

1-An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering. 2-An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 3-An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability. 4-An ability to function on multidisciplinary teams. 5-An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 6-An understanding of professional and ethical responsibility. 7-An ability to communicate effectively. 8-The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context. 9-A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 10-A knowledge of contemporary issues. 11-An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. In order to be awarded with a Bachelor’s Degree, students are required to have completed all the compulsory and elective courses (equivalent of 240 ECTS) in the program and to have a Cumulative Grade Points Average (Cum.GPA) of not less than 2.00/4.00.


Country Code
-