Yeterlilik Kodu

TR0030031050

Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler-arası çalışmalarda uygulayabilmek.
2 Verilerin toplanması ve yorumlanmasında etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
3 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.
4 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
5 Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek.
6 Bağımsız olarak bir problemi tanımlayabilmek, çözmek ve bunları sunabilmek.
7 Yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
8 Sınırlı, eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını sistematik bir şekilde aktarabilmek.
10 Bilimsel araştırmayı değerlendirme ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarüniversitelerde araştırma yapabilir ve öğretimelemanı olarak ders verebilirler.
 • Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demir Yolları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İl ve İlçe belediyelikleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, müteahhitlik ve proje hizmeti veren özel firmalarda da görev alabilirler.
 • Bazı inşaat mühendisleri dekendi işlerini kurarak projelendirme, müteahhitlik ve danışmanlık yapabilirler.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
 • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031050


Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler-arası çalışmalarda uygulayabilmek.
2 Verilerin toplanması ve yorumlanmasında etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
3 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.
4 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
5 Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek.
6 Bağımsız olarak bir problemi tanımlayabilmek, çözmek ve bunları sunabilmek.
7 Yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
8 Sınırlı, eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını sistematik bir şekilde aktarabilmek.
10 Bilimsel araştırmayı değerlendirme ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarüniversitelerde araştırma yapabilir ve öğretimelemanı olarak ders verebilirler.
 • Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demir Yolları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İl ve İlçe belediyelikleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, müteahhitlik ve proje hizmeti veren özel firmalarda da görev alabilirler.
 • Bazı inşaat mühendisleri dekendi işlerini kurarak projelendirme, müteahhitlik ve danışmanlık yapabilirler.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
 • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031050

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031050


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address