Yeterlilik Kodu

TR0030030819

Yeterlilik Adı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, insan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasında; insan kaynakları yönetiminin işletme içindeki yeri, fonksiyonlarının özellikleri ve önemini anlatarak onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 •  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yüksek öğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • Şartlı öğrenci statüsünde öğrencilerin eğitim süresi iki yarıyılı geçemez. İki yarıyıl dolmadan kayıt yaptırmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ilgili lisansüstü programına geçişleri yapılır ve şartlı öğrenci statüsü sona erdirilir. Öğrenci şartlı statüdeki sürede programdaki derslerin yalnızca %50’sini alabilir ve programa kesin kaydının yapılmasından sonra başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Şartlı statüdeki öğrencilerin, verilen süre içerisinde gerekli koşulları sağlayamadığı takdirde ilişiği kesilir ve tekrar şartlı öğrenci statüsünde lisansüstü programlarına başvuramaz.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) en az 55 puan almaları,
 • Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak. (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. İngilizce seviye sınavımızdan 50 puan altında almış olanların, almış oldukları puana göre başlangıç, orta ve ileri seviye İngilizce hazırlık eğitimi almaları ve İngilizce hazırlık programını tamamlamaları gerekir.) Ya da son beş yıl içinde girilen YDS ve YÖKDİL'den 55 veya TOEFL' dan 66 puana sahip olmak gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisansta  aday öğrencilerin en az 2 kişiden alınmış referans mektubunun sisteme eklemeleri gerekmektedir.
 • Tezli Yüksek Lisans Programı için aday öğrencilerin çalışmak istedikleri tez konuları hakkında bir sayfayı geçmeyecek bir yazı yazmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz program öğrencilerin neden bu programı seçtiklerini anlatan en az 1 sayfalık bir niyet mektubunu başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
Başarma Şartları Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yüksek öğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Şartlı öğrenci statüsünde öğrencilerin eğitim süresi iki yarıyılı geçemez. İki yarıyıl dolmadan kayıt yaptırmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ilgili lisansüstü programına geçişleri yapılır ve şartlı öğrenci statüsü sona erdirilir. Öğrenci şartlı statüdeki sürede programdaki derslerin yalnızca %50’sini alabilir ve programa kesin kaydının yapılmasından sonra başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Şartlı statüdeki öğrencilerin, verilen süre içerisinde gerekli koşulları sağlayamadığı takdirde ilişiği kesilir ve tekrar şartlı öğrenci statüsünde lisansüstü programlarına başvuramaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030030819


Yeterlilik Adı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, insan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasında; insan kaynakları yönetiminin işletme içindeki yeri, fonksiyonlarının özellikleri ve önemini anlatarak onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 •  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yüksek öğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • Şartlı öğrenci statüsünde öğrencilerin eğitim süresi iki yarıyılı geçemez. İki yarıyıl dolmadan kayıt yaptırmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ilgili lisansüstü programına geçişleri yapılır ve şartlı öğrenci statüsü sona erdirilir. Öğrenci şartlı statüdeki sürede programdaki derslerin yalnızca %50’sini alabilir ve programa kesin kaydının yapılmasından sonra başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Şartlı statüdeki öğrencilerin, verilen süre içerisinde gerekli koşulları sağlayamadığı takdirde ilişiği kesilir ve tekrar şartlı öğrenci statüsünde lisansüstü programlarına başvuramaz.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) en az 55 puan almaları,
 • Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak. (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. İngilizce seviye sınavımızdan 50 puan altında almış olanların, almış oldukları puana göre başlangıç, orta ve ileri seviye İngilizce hazırlık eğitimi almaları ve İngilizce hazırlık programını tamamlamaları gerekir.) Ya da son beş yıl içinde girilen YDS ve YÖKDİL'den 55 veya TOEFL' dan 66 puana sahip olmak gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisansta  aday öğrencilerin en az 2 kişiden alınmış referans mektubunun sisteme eklemeleri gerekmektedir.
 • Tezli Yüksek Lisans Programı için aday öğrencilerin çalışmak istedikleri tez konuları hakkında bir sayfayı geçmeyecek bir yazı yazmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Tezsiz program öğrencilerin neden bu programı seçtiklerini anlatan en az 1 sayfalık bir niyet mektubunu başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

Başarma Şartları
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yüksek öğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Şartlı öğrenci statüsünde öğrencilerin eğitim süresi iki yarıyılı geçemez. İki yarıyıl dolmadan kayıt yaptırmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ilgili lisansüstü programına geçişleri yapılır ve şartlı öğrenci statüsü sona erdirilir. Öğrenci şartlı statüdeki sürede programdaki derslerin yalnızca %50’sini alabilir ve programa kesin kaydının yapılmasından sonra başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Şartlı statüdeki öğrencilerin, verilen süre içerisinde gerekli koşulları sağlayamadığı takdirde ilişiği kesilir ve tekrar şartlı öğrenci statüsünde lisansüstü programlarına başvuramaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030030819

Qualification Title
Awarding BodyYeditepe University
Awarding Body Contact İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://yeditepe.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030030819


Qualification Title

Awarding Body
Yeditepe University

Awarding Body Contact
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address