Yeterlilik Kodu

TR0030025112

Yeterlilik Adı
İşletme Yönetimi Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumHitit Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKuzey Kampüsü, Çevre Yolu Blv., 19030 Çorum Merkez/Çorum
Sorumlu Kurum URLhttps://www.hitit.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme yönetimi alanındaki teorik bilgileri kavrar ve bunları iş hayatında kullanır.
 • İşletmenin yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olur ve yeni yönetim tekniklerini takip ederek uygular
 • İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olup uygular.
 • Alanda ihtiyaç duyulan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. Teknolojideki gelişmelere uygun yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilir.
 • Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlayıp analiz eder ve çözüm önerileri getirir.
 • İşletme finansmanını yönetebilme ve işletmenin finansal analizini yapar. Finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilir.
 • İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin işletme amaçları doğrultusunda verimli biçimde çalışmasını ve gelişmesini sağlar ve yönetir.
 • Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrar ve yeni üretim ve pazarlama tekniklerini uygular.
 • İşletmelerde maliyet hesaplamalarını yapar, muhasebe kayıtlarını tutabilir, mali tabloları hazırlayıp ve yorumlayabilir.
 • Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Alanına ilişkin bilgileri temel bilimsel hesaplamaları yapar, analiz eder, değerlendirir ve çözer.
 • Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip eder.
 • İşletme yönetimi ile ilgili konularda bireysel ya da ekip olarak araştırma, geliştirme yapabilir ve ulaşılan sonucu uygulayabilir.
 • İş hayatında iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kültürel değerlere ilişkin mevzuatları bilir ve uygular.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK?ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi (YGS-6 ya da sınavsız geçiş) gerekir.

Başarma Şartları120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025112


Yeterlilik Adı
İşletme Yönetimi Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Hitit Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kuzey Kampüsü, Çevre Yolu Blv., 19030 Çorum Merkez/Çorum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme yönetimi alanındaki teorik bilgileri kavrar ve bunları iş hayatında kullanır.
 • İşletmenin yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olur ve yeni yönetim tekniklerini takip ederek uygular
 • İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olup uygular.
 • Alanda ihtiyaç duyulan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. Teknolojideki gelişmelere uygun yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilir.
 • Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlayıp analiz eder ve çözüm önerileri getirir.
 • İşletme finansmanını yönetebilme ve işletmenin finansal analizini yapar. Finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilir.
 • İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin işletme amaçları doğrultusunda verimli biçimde çalışmasını ve gelişmesini sağlar ve yönetir.
 • Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrar ve yeni üretim ve pazarlama tekniklerini uygular.
 • İşletmelerde maliyet hesaplamalarını yapar, muhasebe kayıtlarını tutabilir, mali tabloları hazırlayıp ve yorumlayabilir.
 • Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Alanına ilişkin bilgileri temel bilimsel hesaplamaları yapar, analiz eder, değerlendirir ve çözer.
 • Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip eder.
 • İşletme yönetimi ile ilgili konularda bireysel ya da ekip olarak araştırma, geliştirme yapabilir ve ulaşılan sonucu uygulayabilir.
 • İş hayatında iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kültürel değerlere ilişkin mevzuatları bilir ve uygular.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK?ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi (YGS-6 ya da sınavsız geçiş) gerekir.


Başarma Şartları
120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025112

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025112


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address