Yeterlilik Kodu

TR00336482

Yeterlilik Adı
Jeoloji Mühendisliği Doktora Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yer bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yer bilimleri alanında fen, matematik ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirme.
 • Jeoloji mühendisliği alanında arazi uygulamaları yapabilme.
 • Jeoloji Mühendisliği alanındaki deney, analiz vb. uygulamaları gerçekleştirebilme ve yorumlayabilme.
 • Yer bilimleri alanındaki problemleri saptayabilme, mühendislik açısından çözüm üretebilme.
 • Akademik ve mühendislik açısından yer bilimleri alanındaki çağın sorunlarını evrensel ve toplumsal boyutlarda yorumlayabilecek eğitim alabilme.
 • Öğrenme ve öğretme bilincini kazanarak mesleki yaşamda kullanabilme.
 • Yer bilimler alanından bağımsız olarak, iletişimde beceri kazanabilme.
 • Yer bilimleri ve mühendisliği alanında ileri düzeyde bilgi birikimine sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.
 • Yer bilimleri ve mühendisliği alanında çağın gerekliliklerine uygun olarak modern ve teknolojik gelişmeleri uygulayabilecek, yorumlayabilecek birikime sahip olma.
 • Uluslararası düzeyde birikim sahibi olabilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Fen Bilimleri Enstitüsüne doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin herhangi bir anabilim dalında tezli doktora programına başvurabilmesi için; enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşların lisansüstü programlara kabul şartları Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında; a) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir doktora diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk dili sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine devam eder. Doktora programlarına başvuran adaylar; ilgili anabilim dalının ALES puanının %60 ı ile lisans AGNO’sunun % 40 ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

Başarma ŞartlarıDoktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken sekizinci yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir. Tezli doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin savunma süresi en az bir saat, en fazla iki saattir. Tez sınavında başarılı olan adaylar enstitünün kurallarına uygun bir biçimde hazırladığı doktora tezinin enstitüye teslim eder ve doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Jeoloji Mühendisliği alanında doktora programı oluşturmak, bu programı bilimsel ve teknolojik araştırmalarla desteklemek ve bu programlardan yer bilimleri alanında donanımlı ve teknik anlamda rekabetçi, yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sürekli gelişmeyi benimseyen, toplumun yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunabilen, özgün araştırmalar yapabilen, bilgi ve teknolojiyi özünde benimsemiş ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir. Yer bilimleri eğitiminin çağdaş anlamda gelişiminin sağlanması ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amaç edinilmiştir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00336482


Yeterlilik Adı
Jeoloji Mühendisliği Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yer bilimleri alanında fen, matematik ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirme.
 • Jeoloji mühendisliği alanında arazi uygulamaları yapabilme.
 • Jeoloji Mühendisliği alanındaki deney, analiz vb. uygulamaları gerçekleştirebilme ve yorumlayabilme.
 • Yer bilimleri alanındaki problemleri saptayabilme, mühendislik açısından çözüm üretebilme.
 • Akademik ve mühendislik açısından yer bilimleri alanındaki çağın sorunlarını evrensel ve toplumsal boyutlarda yorumlayabilecek eğitim alabilme.
 • Öğrenme ve öğretme bilincini kazanarak mesleki yaşamda kullanabilme.
 • Yer bilimler alanından bağımsız olarak, iletişimde beceri kazanabilme.
 • Yer bilimleri ve mühendisliği alanında ileri düzeyde bilgi birikimine sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.
 • Yer bilimleri ve mühendisliği alanında çağın gerekliliklerine uygun olarak modern ve teknolojik gelişmeleri uygulayabilecek, yorumlayabilecek birikime sahip olma.
 • Uluslararası düzeyde birikim sahibi olabilme.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yer bilimleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Atatürk Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Jeoloji Mühendisliği alanında doktora programı oluşturmak, bu programı bilimsel ve teknolojik araştırmalarla desteklemek ve bu programlardan yer bilimleri alanında donanımlı ve teknik anlamda rekabetçi, yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sürekli gelişmeyi benimseyen, toplumun yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunabilen, özgün araştırmalar yapabilen, bilgi ve teknolojiyi özünde benimsemiş ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir. Yer bilimleri eğitiminin çağdaş anlamda gelişiminin sağlanması ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amaç edinilmiştir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Fen Bilimleri Enstitüsüne doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin herhangi bir anabilim dalında tezli doktora programına başvurabilmesi için; enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşların lisansüstü programlara kabul şartları Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında; a) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir doktora diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk dili sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine devam eder. Doktora programlarına başvuran adaylar; ilgili anabilim dalının ALES puanının %60 ı ile lisans AGNO’sunun % 40 ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.


Edinme Yolları

Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken sekizinci yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir. Tezli doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin savunma süresi en az bir saat, en fazla iki saattir. Tez sınavında başarılı olan adaylar enstitünün kurallarına uygun bir biçimde hazırladığı doktora tezinin enstitüye teslim eder ve doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00336482

Qualification Title
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasEarth sciences
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00336482


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Earth sciences

Information Language
TR

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-