Yeterlilik Kodu

TR00336486

Yeterlilik Adı
Kimya Doktora Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Kimya
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı uzmanlık alanında bilgileri detaylı olarak öğrenmek.
 • Spesifik bir konuda araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olmak.
 • Yeni ve karmaşık konuların eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak.
 • Uzmanlık alanındaki konularda; en yeni bilgilere sahip olmak, üst düzeyde yöntem ve beceri hususunda ustalık kazanmak.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmayı tez haline getirip sunmak.
 • Bilimsel bir projeyi hazırlama ve inceleme deneyimi kazanmak.
 • Kimya alanında yaptığı özgün çalışmayı ve elde ettiği verileri ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak.
 • İş ve laboratuvar güvenlikleri konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.
 • Alanında yeni bilgileri öğrenme ve deney yapma istek ve heyecanını artırmak.
 • Kimya alanında mesleki, bilimsel ve etik konularda karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmek.
 • Kimyasalların insan ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olmak.
 • Geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak.
 • Alanındaki kaynakları takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma, elde ettiği verileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilecek kadar ileri düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Kimyanın gelişimi ve kimyanın gelişmesine önemli katkı sağlayan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliğini kullanarak akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtma, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 5 yıl öğretim süreli lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- ÜDS, KPDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (TOFEL vb) en az 55 puan almış olması. 4- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 6- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 7- Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 8- Ayrıca diğer üniversitelerin Kimya Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (www.fbe.atauni.edu.tr) yayınlanmaktadır.

Başarma Şartları1-Adayın en az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum BC 75 notu ile başarması 2-Yeterlik sınavında başarılı olması, 3-Doktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 4-Kimya alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 5-Toplamda en az 180-240 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00336486


Yeterlilik Adı
Kimya Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı uzmanlık alanında bilgileri detaylı olarak öğrenmek.
 • Spesifik bir konuda araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olmak.
 • Yeni ve karmaşık konuların eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak.
 • Uzmanlık alanındaki konularda; en yeni bilgilere sahip olmak, üst düzeyde yöntem ve beceri hususunda ustalık kazanmak.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmayı tez haline getirip sunmak.
 • Bilimsel bir projeyi hazırlama ve inceleme deneyimi kazanmak.
 • Kimya alanında yaptığı özgün çalışmayı ve elde ettiği verileri ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak.
 • İş ve laboratuvar güvenlikleri konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.
 • Alanında yeni bilgileri öğrenme ve deney yapma istek ve heyecanını artırmak.
 • Kimya alanında mesleki, bilimsel ve etik konularda karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmek.
 • Kimyasalların insan ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olmak.
 • Geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak.
 • Alanındaki kaynakları takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma, elde ettiği verileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilecek kadar ileri düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Kimyanın gelişimi ve kimyanın gelişmesine önemli katkı sağlayan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliğini kullanarak akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtma, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Kimya

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Atatürk Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 5 yıl öğretim süreli lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- ÜDS, KPDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (TOFEL vb) en az 55 puan almış olması. 4- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 6- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 7- Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 8- Ayrıca diğer üniversitelerin Kimya Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (www.fbe.atauni.edu.tr) yayınlanmaktadır.


Edinme Yolları

1-Adayın en az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum BC 75 notu ile başarması 2-Yeterlik sınavında başarılı olması, 3-Doktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 4-Kimya alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 5-Toplamda en az 180-240 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00336486

Qualification Title
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasChemistry
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00336486


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Chemistry

Information Language
TR

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-