Yeterlilik Kodu

TR0030028094

Yeterlilik Adı
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Kimya eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgilerini kullanır ve uygular.
 • Yaptığı araştırmalarla kimya eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
 • Kimya eğitimiyle diğer disiplinler arasındaki ilişkilker hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kimya eğitimi alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Kimya eğitimi alanındaki bilimsel araştırmalarda takım çalışmalarına etkin olarak katılır; sorumluluklarını yerine getirir, işbirliğine açıktır ve gerektiğinde liderlik yapar.
 • Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
 • Kimya eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bir topluluk içerisinde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
 • Bir yabancı dili alanındaki yayınları takip etmek, iletişim kurmak ve yabancı dilde bilimsel eser üretmek için kullanabilir.
 • Kimya eğitimi alanında yaptığı çalışmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Araştırmalarını etik zeminde yürütür.
 • Kimya eğitimi alanındaki yeni gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) alması gerekir. Tez Çalışması ve Seminer derslerinden başarılı sayılabilmek için (G) notunu almış olmak gerekir (Tez Çalışması ve Seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu dersler “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir). Tez savunma sınavında başarılı olmak için, hazırlanan yüksek lisans tezinin jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları: 1- İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmak 2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmak 3- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmak

Başarma ŞartlarıBu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için; 24 Kredi Ders, Seminer ve 1 Uzmanlık Alan Dersi almaları gerekmektedir.(Alınması gereken minimum kredi sayısının en az 3 kredisini Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda açılan yüksek lisans dersi/dersleri oluşturmalıdır. Ders aşamasında Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans dersi açılmaması durumunda söz konusu 3 kredi Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lİsans Programı seçmeli derslerinden tamamlanabilir). Öğrencilerin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olan öğrenciler kimya eğitimi alanında uzman statüsünü kazanmaktadırlar. Herhangi bir eğitim kurumunda (özel okullar veya devlet okulları) öğretmenlik/okutmanlık yapabilmekte ve doktora programına başvurarak akademik kariyerlerine devam etme fırsatı elde etmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028094


Yeterlilik Adı
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Kimya eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgilerini kullanır ve uygular.
 • Yaptığı araştırmalarla kimya eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
 • Kimya eğitimiyle diğer disiplinler arasındaki ilişkilker hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kimya eğitimi alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Kimya eğitimi alanındaki bilimsel araştırmalarda takım çalışmalarına etkin olarak katılır; sorumluluklarını yerine getirir, işbirliğine açıktır ve gerektiğinde liderlik yapar.
 • Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
 • Kimya eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bir topluluk içerisinde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
 • Bir yabancı dili alanındaki yayınları takip etmek, iletişim kurmak ve yabancı dilde bilimsel eser üretmek için kullanabilir.
 • Kimya eğitimi alanında yaptığı çalışmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Araştırmalarını etik zeminde yürütür.
 • Kimya eğitimi alanındaki yeni gelişmeleri takip eder ve yorumlar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) alması gerekir. Tez Çalışması ve Seminer derslerinden başarılı sayılabilmek için (G) notunu almış olmak gerekir (Tez Çalışması ve Seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu dersler “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir). Tez savunma sınavında başarılı olmak için, hazırlanan yüksek lisans tezinin jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları: 1- İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmak 2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmak 3- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmak


Başarma Şartları
Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için; 24 Kredi Ders, Seminer ve 1 Uzmanlık Alan Dersi almaları gerekmektedir.(Alınması gereken minimum kredi sayısının en az 3 kredisini Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda açılan yüksek lisans dersi/dersleri oluşturmalıdır. Ders aşamasında Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans dersi açılmaması durumunda söz konusu 3 kredi Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lİsans Programı seçmeli derslerinden tamamlanabilir). Öğrencilerin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olan öğrenciler kimya eğitimi alanında uzman statüsünü kazanmaktadırlar. Herhangi bir eğitim kurumunda (özel okullar veya devlet okulları) öğretmenlik/okutmanlık yapabilmekte ve doktora programına başvurarak akademik kariyerlerine devam etme fırsatı elde etmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028094

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028094


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address