Yeterlilik Kodu

TR0030031106

Yeterlilik Adı
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Makine mühendisliği problemlerini tanıma ve çözme kabiliyetine sahiptir
2 Bilimsel araştırma yaparak derinlemesine bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3 Sınırlı veya eksik verileri bilimsel yöntemler kullanarak tamamlar.
4 İhtiyaç ve gereklilikleri karşılayan bir sistemi tasarlayabilir
5 Mühendislik bilgilerini bilimsel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle uygulayabilir ve değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilir.
6 Türkçe ve İngilizce iletişim kurarak kendini ifade eder
7 Karmaşık bir mühendislik problemini tek başına kurgular, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir ve sonuçları uygular.
8 Makine mühendisliği uygulamaları için teknik ve araçlardan faydalanır
9 Disiplinlerarası mühendislik ekiplerine liderlik eder
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları seçebilir ve kullanabilir.
11 Mühendislik bilgilerini, uygulamada etik değerleri gözetir
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleyebilir. Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olur.
13 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme yeteneğine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Modern hayatta üretilen her türlü ürünün üretilme veya geliştirilmesi aşamasında makine mühendisi doğrudan veya dolaylı, sanal veya gerçek ortamda dokunur ve gerçekleşmesinde katkı sağlar. Programdan mezun olacak adaylar aşağıdaki sektörlerde iş imkanı bulabilecektir:

 • Üretim
 • Otomotiv
 • Savunma sanayii
 • Ulaştırma
 • Enerji
 • Tekstil
 • Elektronik
 • Kimya
 • Sağlık
 • Çevre
 • Eğitim
 • Gıda
 • İnşaat vb. ürünlerin üretildiği bütün sektörler.
 • Danışmanlık
 • Mezunların çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
 • Üretim akış hattı / İmalat atölyesi
 • Kalite Kontrol / Kalite Yönetim Sistemleri
 • Üretim/Hizmet Planlama
 • Bakım Planlama
 • Satın Alma /Malzeme Tedarik
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Satış/Pazarlama
 • İnsan Kaynakları
 • Depolama
 • Finans
 • Muhasebe / Mali işler
 • Bilgi İşlem
 • Müşteri İlişkileri
 • Lojistik/Sevkiyat
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Modern hayatta üretilen her türlü ürünün üretilme veya geliştirilmesi aşamasında makine mühendisi doğrudan veya dolaylı, sanal veya gerçek ortamda dokunur ve gerçekleşmesinde katkı sağlar. Programdan mezun olacak adaylar aşağıdaki sektörlerde iş imkanı bulabilecektir:

 • Üretim
 • Otomotiv
 • Savunma sanayii
 • Ulaştırma
 • Enerji
 • Tekstil
 • Elektronik
 • Kimya
 • Sağlık
 • Çevre
 • Eğitim
 • Gıda
 • İnşaat vb. ürünlerin üretildiği bütün sektörler.
 • Danışmanlık
 • Mezunların çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
 • Üretim akış hattı / İmalat atölyesi
 • Kalite Kontrol / Kalite Yönetim Sistemleri
 • Üretim/Hizmet Planlama
 • Bakım Planlama
 • Satın Alma /Malzeme Tedarik
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Satış/Pazarlama
 • İnsan Kaynakları
 • Depolama
 • Finans
 • Muhasebe / Mali işler
 • Bilgi İşlem
 • Müşteri İlişkileri
 • Lojistik/Sevkiyat
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031106


Yeterlilik Adı
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Makine mühendisliği problemlerini tanıma ve çözme kabiliyetine sahiptir
2 Bilimsel araştırma yaparak derinlemesine bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3 Sınırlı veya eksik verileri bilimsel yöntemler kullanarak tamamlar.
4 İhtiyaç ve gereklilikleri karşılayan bir sistemi tasarlayabilir
5 Mühendislik bilgilerini bilimsel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle uygulayabilir ve değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilir.
6 Türkçe ve İngilizce iletişim kurarak kendini ifade eder
7 Karmaşık bir mühendislik problemini tek başına kurgular, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir ve sonuçları uygular.
8 Makine mühendisliği uygulamaları için teknik ve araçlardan faydalanır
9 Disiplinlerarası mühendislik ekiplerine liderlik eder
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları seçebilir ve kullanabilir.
11 Mühendislik bilgilerini, uygulamada etik değerleri gözetir
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleyebilir. Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olur.
13 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme yeteneğine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Modern hayatta üretilen her türlü ürünün üretilme veya geliştirilmesi aşamasında makine mühendisi doğrudan veya dolaylı, sanal veya gerçek ortamda dokunur ve gerçekleşmesinde katkı sağlar. Programdan mezun olacak adaylar aşağıdaki sektörlerde iş imkanı bulabilecektir:

 • Üretim
 • Otomotiv
 • Savunma sanayii
 • Ulaştırma
 • Enerji
 • Tekstil
 • Elektronik
 • Kimya
 • Sağlık
 • Çevre
 • Eğitim
 • Gıda
 • İnşaat vb. ürünlerin üretildiği bütün sektörler.
 • Danışmanlık
 • Mezunların çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
 • Üretim akış hattı / İmalat atölyesi
 • Kalite Kontrol / Kalite Yönetim Sistemleri
 • Üretim/Hizmet Planlama
 • Bakım Planlama
 • Satın Alma /Malzeme Tedarik
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Satış/Pazarlama
 • İnsan Kaynakları
 • Depolama
 • Finans
 • Muhasebe / Mali işler
 • Bilgi İşlem
 • Müşteri İlişkileri
 • Lojistik/Sevkiyat

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Modern hayatta üretilen her türlü ürünün üretilme veya geliştirilmesi aşamasında makine mühendisi doğrudan veya dolaylı, sanal veya gerçek ortamda dokunur ve gerçekleşmesinde katkı sağlar. Programdan mezun olacak adaylar aşağıdaki sektörlerde iş imkanı bulabilecektir:

 • Üretim
 • Otomotiv
 • Savunma sanayii
 • Ulaştırma
 • Enerji
 • Tekstil
 • Elektronik
 • Kimya
 • Sağlık
 • Çevre
 • Eğitim
 • Gıda
 • İnşaat vb. ürünlerin üretildiği bütün sektörler.
 • Danışmanlık
 • Mezunların çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
 • Üretim akış hattı / İmalat atölyesi
 • Kalite Kontrol / Kalite Yönetim Sistemleri
 • Üretim/Hizmet Planlama
 • Bakım Planlama
 • Satın Alma /Malzeme Tedarik
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Satış/Pazarlama
 • İnsan Kaynakları
 • Depolama
 • Finans
 • Muhasebe / Mali işler
 • Bilgi İşlem
 • Müşteri İlişkileri
 • Lojistik/Sevkiyat

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031106

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031106


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address