Yeterlilik Kodu

TR0030028089

Yeterlilik Adı
Maliye Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Finans, bankacılık ve sigorta
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Maliye ve iktisata ilişkin kavramları tanımlayabileceklerdir.
 • Maliyeye ilişkin bazı temel modelleri analiz edebileceklerdir.
 • Ekonomide kamu sektörünün rolünü ve harcama ve vergi politikalarının günlük yaşamdaki etkilerini belirleyebileceklerdir.
 • Maliyede cevaplanan mesele ve problemleri belirleyebilecekler.
 • Maliye ve İktisata ilişkin değişik verileri elde edip analiz edebileceklerdir. 
 • Maliyeye ilişkin belli bir mesele ve probleme uygulanabilecek uygun analiz araçlarını belirleyebilecekler.
 • Bir maliye problemi veya meselesini yeterli bir şekilde analiz edebilecekler ve uygulanabilir sonuçlar, çözümler ve öneriler sunabileceklerdir.
 • Vergileme ve harcama politikası politikası oluşturmada temel aktörleri ve kurumları belirleyebileceklerdir.
 • Maliyeye ve İktisata ilişkin meselelerde eleştirel düşünebilecek, etkin bir şekilde yazabilecek ve topluluk önünde etkin bir şekilde konuşabileceklerdir.
 • Kamu Gelirleri ve kamu harcaması konusunda mevcut anlaşmazlıkları değerlendirebilecek ve bu konularda gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmeleri tahmin edebileceklerdir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre,

Sınavlar ve değerlendirme
Madde 12 — Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl
sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

Notlar
Madde 13 — Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı
tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu
olarak verilir:
Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü
AA 4,0 90 - 100
BA 3,5 85 - 89
BB 3,0 80 - 84
CB 2,5 75 - 79
CC 2,0 70 - 74
DC 1,5 60 - 69
DD 1,0 50 - 59
FD 0,5 30 - 49
FF 0,0 0 - 29

Ayrıca, harf notlarından;
a) DS : Devamsız,
b) S : Başarılı,
c) U : Başarısız
olarak harf ile tanımlanır.
Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla
sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler,
uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma
durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, İngilizceden gerekli puanı almaları Anabilim dalı tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları gerekir.

Başarma ŞartlarıBu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezuniyet sonrası öğrenciler özel sektör ve kamu sektöründe akademisyen, uzman, denetçi, mali müşavir, yeminli mali müşavir, vs olarak çalışabilecektir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028089


Yeterlilik Adı
Maliye Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Maliye ve iktisata ilişkin kavramları tanımlayabileceklerdir.
 • Maliyeye ilişkin bazı temel modelleri analiz edebileceklerdir.
 • Ekonomide kamu sektörünün rolünü ve harcama ve vergi politikalarının günlük yaşamdaki etkilerini belirleyebileceklerdir.
 • Maliyede cevaplanan mesele ve problemleri belirleyebilecekler.
 • Maliye ve İktisata ilişkin değişik verileri elde edip analiz edebileceklerdir. 
 • Maliyeye ilişkin belli bir mesele ve probleme uygulanabilecek uygun analiz araçlarını belirleyebilecekler.
 • Bir maliye problemi veya meselesini yeterli bir şekilde analiz edebilecekler ve uygulanabilir sonuçlar, çözümler ve öneriler sunabileceklerdir.
 • Vergileme ve harcama politikası politikası oluşturmada temel aktörleri ve kurumları belirleyebileceklerdir.
 • Maliyeye ve İktisata ilişkin meselelerde eleştirel düşünebilecek, etkin bir şekilde yazabilecek ve topluluk önünde etkin bir şekilde konuşabileceklerdir.
 • Kamu Gelirleri ve kamu harcaması konusunda mevcut anlaşmazlıkları değerlendirebilecek ve bu konularda gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmeleri tahmin edebileceklerdir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre,

Sınavlar ve değerlendirme
Madde 12 — Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl
sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

Notlar
Madde 13 — Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı
tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu
olarak verilir:
Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü
AA 4,0 90 - 100
BA 3,5 85 - 89
BB 3,0 80 - 84
CB 2,5 75 - 79
CC 2,0 70 - 74
DC 1,5 60 - 69
DD 1,0 50 - 59
FD 0,5 30 - 49
FF 0,0 0 - 29

Ayrıca, harf notlarından;
a) DS : Devamsız,
b) S : Başarılı,
c) U : Başarısız
olarak harf ile tanımlanır.
Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla
sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler,
uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma
durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, İngilizceden gerekli puanı almaları Anabilim dalı tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları gerekir.


Başarma Şartları
Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezuniyet sonrası öğrenciler özel sektör ve kamu sektöründe akademisyen, uzman, denetçi, mali müşavir, yeminli mali müşavir, vs olarak çalışabilecektir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028089

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasFinance, banking and insurance
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028089


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address