Yeterlilik Kodu

TR0030031091

Yeterlilik Adı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Bilimsel araştırma yaparak derinlemesine bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme.
2 Sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemler kullanarak tamamlayabilme.
3 Edindiği bilgileri bilimsel ve toplumsal etik sorumluluk bilinciyle uygulayabilme ve değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme.
4 Çalışma süreç ve sonuçlarını, sistematik ve açık bir şekilde hem kendi dilinde hem de yabancı dilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme.
5 Mühendislik problemini tek başına kurgulayabilme, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme ve sonuçları uygulayabilme.
6 Modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlayabilme, uygulayabilme, çözümleyebilme, yorumlayabilme ve yenilikçi yöntemler geliştirebilme
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilme, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme.
8 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları seçebilme ve kullanabilme.
9 Veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
10 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleyebilme.
11 Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Mezunlar; Otomotiv, Elektronik, Uçak, Seramik, Refrakter,Cam, Metal, Madencilik, Nükleer, İnşaat, Plastik, Çimento ve Boya Sanayi alanlarında ve ayrıca üniversiteler ve Ar-Ge Kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir.
  • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
  • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031091


Yeterlilik Adı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Bilimsel araştırma yaparak derinlemesine bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme.
2 Sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemler kullanarak tamamlayabilme.
3 Edindiği bilgileri bilimsel ve toplumsal etik sorumluluk bilinciyle uygulayabilme ve değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme.
4 Çalışma süreç ve sonuçlarını, sistematik ve açık bir şekilde hem kendi dilinde hem de yabancı dilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme.
5 Mühendislik problemini tek başına kurgulayabilme, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme ve sonuçları uygulayabilme.
6 Modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlayabilme, uygulayabilme, çözümleyebilme, yorumlayabilme ve yenilikçi yöntemler geliştirebilme
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilme, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme.
8 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları seçebilme ve kullanabilme.
9 Veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
10 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleyebilme.
11 Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Mezunlar; Otomotiv, Elektronik, Uçak, Seramik, Refrakter,Cam, Metal, Madencilik, Nükleer, İnşaat, Plastik, Çimento ve Boya Sanayi alanlarında ve ayrıca üniversiteler ve Ar-Ge Kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir.
  • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
  • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031091

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031091


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address