Yeterlilik Kodu

TR0030027824

Yeterlilik Adı
Oyunculuk Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Müzik ve sahne sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tiyatro sanatına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tiyatro sanatına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 • Tiyatro kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Tiyatro sanatının materyalleri bilgisine sahiptir.
 • Tiyatro sanatının yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 • Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
 • Tiyatro sanatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 • Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Tiyatral eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için) Yukarıdaki tabloya göre; a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır. b) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır. c) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir. d) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır. Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Güzel sanatlar alanında lisans öğrenimi yapmak için lise veya meslek lisesi mezunu olmak koşulu aranır. Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğrenime Giriş Sınavı'ndan Bölüm Kurulu'nun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nun onayıyla tespit edilen belirli bir taban puanı veya daha fazlasını alan adaylar Özel Yetenek Sınavı'na girmeye hak kazanır. Özel Yetenek Sınavı'nda adayların ses, beden ve hareket kabiliyetleri ölçülür. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tespit ettiği hesaplama yöntemiyle hesaplanan Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) programa kabul için esastır.

Başarma ŞartlarıDers ve uygulamada tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Lisans düzeyinde oyunculuk mezunları devlet tiyatroları, belediye tiyatroları, özel tiyatrolar, televizyon dizileri, sinema filmi ve reklam filmlerinde istihdam edilme olanağına sahiptir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030027824


Yeterlilik Adı
Oyunculuk Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tiyatro sanatına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tiyatro sanatına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 • Tiyatro kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Tiyatro sanatının materyalleri bilgisine sahiptir.
 • Tiyatro sanatının yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 • Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
 • Tiyatro sanatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 • Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Tiyatral eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için) Yukarıdaki tabloya göre; a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır. b) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır. c) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir. d) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır. Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Güzel sanatlar alanında lisans öğrenimi yapmak için lise veya meslek lisesi mezunu olmak koşulu aranır. Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğrenime Giriş Sınavı'ndan Bölüm Kurulu'nun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nun onayıyla tespit edilen belirli bir taban puanı veya daha fazlasını alan adaylar Özel Yetenek Sınavı'na girmeye hak kazanır. Özel Yetenek Sınavı'nda adayların ses, beden ve hareket kabiliyetleri ölçülür. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tespit ettiği hesaplama yöntemiyle hesaplanan Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) programa kabul için esastır.


Başarma Şartları
Ders ve uygulamada tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Lisans düzeyinde oyunculuk mezunları devlet tiyatroları, belediye tiyatroları, özel tiyatrolar, televizyon dizileri, sinema filmi ve reklam filmlerinde istihdam edilme olanağına sahiptir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030027824

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasMusic and performing arts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030027824


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address