Yeterlilik Kodu

TR0030029004

Yeterlilik Adı
Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mimarlık ve şehir planlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Peyzaj Mimarlığı uygulama çalışmalarında keşif, metraj ve maliyet çıkarabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemelerini tanıyabilme ve konstrüksiyon detaylarını çıkarabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığında toprak-bitki-su ilişkilerini kavrayabilmek.
 • Ulusal ve küresel ölçekte çevre sorunlarına karşı bilinçli olmak.
 • Peyzaj alanlarında sulama sistem tasarımı yapabilmek.
 • Bilgisayar ve bilgi teknolojilerini peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde iyi düzeyde kullanabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığına ilişkin tasarım, planlama, onarım ve mühendislik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilmek.
 • Farklı çizim ve proje sunum tekniklerini kullanabilmek.
 • Tasarım ilke ve bileşenlerini tanımlayabilme ve yaratıcı olabilmek.
 • Tasarım ve planlama mantığıyla ekoloji tabanlı proje üretebilme becerisi.
 • Peyzaj alanlarında kullanılan tasarım bitkilerini tanıyabilme ve peyzaj projelerinde kullanabilmek.
 • Mesleki sorumluluk bilincine ve etik değerlere sahip olabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında takım bilinci, ifade yeteneği ve iletişim becerisi kazanabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığı mesleği açısından doğa koruma alanlarını planlayabilme ve yönetebilmek.
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajları tanımlama, planlama, koruma ve yönetim konularında bilgi ve beceri sahibi olabilmek.
 • Kentsel ve Kırsal peyzaj karakterlerini ve ekolojilerini kavrayabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişimi, ülke ve dünyadaki mevcut durumunu kavrama becerisi.
 • Tasarım bitkilerinin bakım, onarımını yapabilme ve sürdürebilirliğini sağlayabilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için)

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Başarma ŞartlarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; •Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları •240 AKTS kredisi almaları •Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Mudurlugu, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesislerinde çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030029004


Yeterlilik Adı
Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Peyzaj Mimarlığı uygulama çalışmalarında keşif, metraj ve maliyet çıkarabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemelerini tanıyabilme ve konstrüksiyon detaylarını çıkarabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığında toprak-bitki-su ilişkilerini kavrayabilmek.
 • Ulusal ve küresel ölçekte çevre sorunlarına karşı bilinçli olmak.
 • Peyzaj alanlarında sulama sistem tasarımı yapabilmek.
 • Bilgisayar ve bilgi teknolojilerini peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde iyi düzeyde kullanabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığına ilişkin tasarım, planlama, onarım ve mühendislik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilmek.
 • Farklı çizim ve proje sunum tekniklerini kullanabilmek.
 • Tasarım ilke ve bileşenlerini tanımlayabilme ve yaratıcı olabilmek.
 • Tasarım ve planlama mantığıyla ekoloji tabanlı proje üretebilme becerisi.
 • Peyzaj alanlarında kullanılan tasarım bitkilerini tanıyabilme ve peyzaj projelerinde kullanabilmek.
 • Mesleki sorumluluk bilincine ve etik değerlere sahip olabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında takım bilinci, ifade yeteneği ve iletişim becerisi kazanabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığı mesleği açısından doğa koruma alanlarını planlayabilme ve yönetebilmek.
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajları tanımlama, planlama, koruma ve yönetim konularında bilgi ve beceri sahibi olabilmek.
 • Kentsel ve Kırsal peyzaj karakterlerini ve ekolojilerini kavrayabilmek.
 • Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişimi, ülke ve dünyadaki mevcut durumunu kavrama becerisi.
 • Tasarım bitkilerinin bakım, onarımını yapabilme ve sürdürebilirliğini sağlayabilmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için)


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Başarma Şartları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; •Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları •240 AKTS kredisi almaları •Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Mudurlugu, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesislerinde çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030029004

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasArchitecture and town planning
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030029004


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address