Yeterlilik Kodu

TR0030030881

Yeterlilik Adı
Plastik Sanatlar ve Resim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Güzel sanatlar
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sanat kültürü ve sanatsal eleştiri konularında bilgiye sahiptir.
 • Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir.
 • Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir.
 • Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 • Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.
 • Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 • Sanat tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
 • Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.
 • Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.
 • Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir.
 • Sanatsal alanda kendini ifade eder.
 • Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları yine toplumla paylaşabilme becerisine sahip olur.
 • Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisine sahip olur.
 • Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisini kazanır.
 • Sanatsal malzemeleri ve teknikleri tanımlama ve uygulama becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisini kazanır.
 • Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisini kazanır.
 • Bir içeriği ya da kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisini kazanır.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavrar.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını, kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmek için ortam hazırlar.
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu program, yüksek öğretimde Plastik Sanatlar Yüksek Lisans alanında 108 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 
 • Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Plastik Sanatlar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak gerekir.
 • ALES ve YDS sınavları gerekmemektedir.
 • Başvuruda bulunan öğrenci adaylarının yetenek sınavı ve mülakat sınavına girmeleri gerekir.
Başarma ŞartlarıDereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 2 yıllık akademik program sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip dönem bitirme projesinden muvaffakiyet esastır. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Akademik Platformlarda yer almakla beraber, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030030881


Yeterlilik Adı
Plastik Sanatlar ve Resim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
90

Programın Normal Süresi
1

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sanat kültürü ve sanatsal eleştiri konularında bilgiye sahiptir.
 • Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir.
 • Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir.
 • Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 • Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.
 • Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 • Sanat tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
 • Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.
 • Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.
 • Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir.
 • Sanatsal alanda kendini ifade eder.
 • Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları yine toplumla paylaşabilme becerisine sahip olur.
 • Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisine sahip olur.
 • Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisini kazanır.
 • Sanatsal malzemeleri ve teknikleri tanımlama ve uygulama becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisini kazanır.
 • Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisini kazanır.
 • Bir içeriği ya da kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisini kazanır.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavrar.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını, kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmek için ortam hazırlar.
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu program, yüksek öğretimde Plastik Sanatlar Yüksek Lisans alanında 108 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 
 • Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Plastik Sanatlar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak gerekir.
 • ALES ve YDS sınavları gerekmemektedir.
 • Başvuruda bulunan öğrenci adaylarının yetenek sınavı ve mülakat sınavına girmeleri gerekir.

Başarma Şartları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 2 yıllık akademik program sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip dönem bitirme projesinden muvaffakiyet esastır. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Akademik Platformlarda yer almakla beraber, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030030881

Qualification Title
Awarding BodyYeditepe University
Awarding Body Contact İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://yeditepe.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasFine arts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030030881


Qualification Title

Awarding Body
Yeditepe University

Awarding Body Contact
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address