Yeterlilik Kodu

TR0030030961

Yeterlilik Adı
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme
2 Alanında edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme
3 Alanı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme
4 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme
5 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme
6 Bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme
7 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanabilme
8 Öngörülemeyen sorunları çözmek için sorumluluk alabilme
9 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisinde bağımsız olarak öğrenebilme ve öğrendiklerini uygulayabilme
10 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilme ve çözüm arayabilme
11 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bunu gerçekleştirebilme
14 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
15 Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
16 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
17 Sosyal hakların evrenselliğine değer verme, sosyal adalet bilincini kazanma; kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
18 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Raylı Sistemler Elektrik-ElektronikTeknolojisi ile ilgili süreci/süreçleri planlayabilme
19 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme
20 Mesleki öz güven sahibi olabilme
21 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme
22 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme
23 Farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilme
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD, Tülomsaş, Estram, Burulaş, İzmir Metro AŞ vb. işletmelerde istihdam edilir.
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030030961


Yeterlilik Adı
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme
2 Alanında edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme
3 Alanı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme
4 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme
5 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme
6 Bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme
7 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanabilme
8 Öngörülemeyen sorunları çözmek için sorumluluk alabilme
9 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisinde bağımsız olarak öğrenebilme ve öğrendiklerini uygulayabilme
10 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilme ve çözüm arayabilme
11 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bunu gerçekleştirebilme
14 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
15 Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
16 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
17 Sosyal hakların evrenselliğine değer verme, sosyal adalet bilincini kazanma; kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
18 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Raylı Sistemler Elektrik-ElektronikTeknolojisi ile ilgili süreci/süreçleri planlayabilme
19 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme
20 Mesleki öz güven sahibi olabilme
21 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme
22 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme
23 Farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilme

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD, Tülomsaş, Estram, Burulaş, İzmir Metro AŞ vb. işletmelerde istihdam edilir.
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030030961

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030030961


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address