Yeterlilik Kodu

TR00336012

Yeterlilik Adı
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kmu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mesleki gereklilikleri yerine getirmek için yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Mesleki kavram, kuram ve modellere haizdir.
 • Sahip olduğu bilgiyi eleştirel düşünerek ortaya çıkan problemin çözümünde kullanır.
 • Yerel ve global sağlık sistemlerini tanır ayrıca, sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.
 • Sağlık sistemindeki mevcut bölümleri bilir, bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
 • Genelde toplum özelde birey sağlığının gelişimi için gerekli olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler hakkında bilgi sahibidir.
 • Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini sağlık kurumlarının ilgili birim ve alanlarında uygular.
 • Sağlık kurumları yönetiminde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanır.
 • Bölüm ile ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar.
 • Sağlık yönetimi ile ilgili gelişmeleri takip eder, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü inceler ve değerlendirir.
 • Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
 • Mesleki bilgi ve becerileri konusunda yeniliğe açıktır ve sürekli gelişim ilkelerini benimser.
 • İletişimde sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
 • Sağlık yönetimi bölümündeki gelişmeleri, bilgileri ve yenilikleri bir yabancı dil kullanarak takip eder.
 • Sağlık yönetiminde ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık İdaresi Bölümü Lisans mezunu olmak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 almış olmak.

Başarma ŞartlarıProgramdan mezun olmak için en az 120 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak ve tez savunma sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezun olan öğrenciler, genel sağlık yönetimi yanında çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00336012


Yeterlilik Adı
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mesleki gereklilikleri yerine getirmek için yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Mesleki kavram, kuram ve modellere haizdir.
 • Sahip olduğu bilgiyi eleştirel düşünerek ortaya çıkan problemin çözümünde kullanır.
 • Yerel ve global sağlık sistemlerini tanır ayrıca, sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.
 • Sağlık sistemindeki mevcut bölümleri bilir, bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
 • Genelde toplum özelde birey sağlığının gelişimi için gerekli olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler hakkında bilgi sahibidir.
 • Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini sağlık kurumlarının ilgili birim ve alanlarında uygular.
 • Sağlık kurumları yönetiminde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanır.
 • Bölüm ile ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar.
 • Sağlık yönetimi ile ilgili gelişmeleri takip eder, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü inceler ve değerlendirir.
 • Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
 • Mesleki bilgi ve becerileri konusunda yeniliğe açıktır ve sürekli gelişim ilkelerini benimser.
 • İletişimde sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
 • Sağlık yönetimi bölümündeki gelişmeleri, bilgileri ve yenilikleri bir yabancı dil kullanarak takip eder.
 • Sağlık yönetiminde ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yönetim ve idare

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezun olan öğrenciler, genel sağlık yönetimi yanında çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık İdaresi Bölümü Lisans mezunu olmak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 almış olmak.


Edinme Yolları

Programdan mezun olmak için en az 120 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak ve tez savunma sınavında başarılı olmak gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00336012

Qualification Title
Awarding BodyKaramanoğlu Mehmetbey University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kmu.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value90
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00336012


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Management and administration

Information Language
TR

Awarding Body
Karamanoğlu Mehmetbey University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-