Yeterlilik Kodu

TR00145429

Yeterlilik Adı
Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Pazarlama ve reklamcılık
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5242

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Öğrenme Ortamları

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve çevre güvenliği kurallarını açıklar.

1.1: Faaliyet alanında uyulması gereken İSG kurallarını açıklar.

1.2: Acil durumlarda uygulanacak adımları açıklar.

1.3: Çevre koruma uygulamalarına dair kuralları açıklar.

2: Kalite gerekliliklerini ve iş organizasyonunu açıklar.

2.1: Kalite gerekliliklerinin uygulanmasına dair yöntemleri açıklar.

2.2: İş taleplerini alma adımlarını açıklar.

2.3: Tanıtım faaliyetine ilişkin iş planını açıklar.

2.4: Personel ön görüşme sürecini açıklar.

2.5: Yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak, iyileştirme önerilerini açıklar.

3: Mesleki gelişim faaliyetlerini açıklar.

3.1: Bireysel mesleki gelişimine yönelik adımları açıklar.

3.2: Tanıtım ekibinin mesleki gelişimine destek olmakla ilgili adımları açıklar.

1: Ürün tanıtım hazırlıkları yapar.

1.1: Ürün/marka/firma ve rakip ürün hakkında bilgi toplamayı açıklar.

1.2: Tanıtım alanlarının uygunluğunu kontrol eder.

1.3: Tanıtım ekibini oluşturmayı açıklar.

1.4: Tanıtım ekibine oryantasyon verir.

1.5: Tanıtım alanlarının hazır hale getirilmesini sağlar.

1.6: Faaliyet alanında İSG kurallarını uygular.

2: Tanıtım faaliyetlerini yürütür.

2.1: Tanıtım alanı ve personelini kontrol eder.

2.2: Tanıtım faaliyetlerinin gözetim işlemlerini yürütür.

2.3: Tanıtım malzemelerini temin etmeyi açıklar.

2.4: Tanıtım sürecinde karşılaşılan sorunları çözmeyi açıklar.

3: Tanıtım sürecini değerlendirir.

3.1: Tanıtım alanının ve tanıtım faaliyetlerinin performansını değerlendirir.

3.2: Tanıtım personelinin performansını değerlendirmeyi açıklar.

3.3: Durum değerlendirme raporu hazırlar.

3.4: Tanıtım faaliyetleri hakkında sunum yapar.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu tür kapsamındaki yeterlilikler, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00145429


Yeterlilik Adı
Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve çevre güvenliği kurallarını açıklar.

1.1: Faaliyet alanında uyulması gereken İSG kurallarını açıklar.

1.2: Acil durumlarda uygulanacak adımları açıklar.

1.3: Çevre koruma uygulamalarına dair kuralları açıklar.

2: Kalite gerekliliklerini ve iş organizasyonunu açıklar.

2.1: Kalite gerekliliklerinin uygulanmasına dair yöntemleri açıklar.

2.2: İş taleplerini alma adımlarını açıklar.

2.3: Tanıtım faaliyetine ilişkin iş planını açıklar.

2.4: Personel ön görüşme sürecini açıklar.

2.5: Yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak, iyileştirme önerilerini açıklar.

3: Mesleki gelişim faaliyetlerini açıklar.

3.1: Bireysel mesleki gelişimine yönelik adımları açıklar.

3.2: Tanıtım ekibinin mesleki gelişimine destek olmakla ilgili adımları açıklar.

1: Ürün tanıtım hazırlıkları yapar.

1.1: Ürün/marka/firma ve rakip ürün hakkında bilgi toplamayı açıklar.

1.2: Tanıtım alanlarının uygunluğunu kontrol eder.

1.3: Tanıtım ekibini oluşturmayı açıklar.

1.4: Tanıtım ekibine oryantasyon verir.

1.5: Tanıtım alanlarının hazır hale getirilmesini sağlar.

1.6: Faaliyet alanında İSG kurallarını uygular.

2: Tanıtım faaliyetlerini yürütür.

2.1: Tanıtım alanı ve personelini kontrol eder.

2.2: Tanıtım faaliyetlerinin gözetim işlemlerini yürütür.

2.3: Tanıtım malzemelerini temin etmeyi açıklar.

2.4: Tanıtım sürecinde karşılaşılan sorunları çözmeyi açıklar.

3: Tanıtım sürecini değerlendirir.

3.1: Tanıtım alanının ve tanıtım faaliyetlerinin performansını değerlendirir.

3.2: Tanıtım personelinin performansını değerlendirmeyi açıklar.

3.3: Durum değerlendirme raporu hazırlar.

3.4: Tanıtım faaliyetleri hakkında sunum yapar.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

TANITIM SORUMLUSU SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 REFERANS KODU 22UY0492-4URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Pazarlama ve reklamcılık

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5242


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00145429

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMarketing and advertising
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00145429


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Marketing and advertising

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-