Yeterlilik Kodu

TR00330887

Yeterlilik Adı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 • Bilişsel Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, lojistik ve taşımacılık şirketlerininde üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Kuramsal, Olgusal Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar. İletişim ve Sosyal Etkinlik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki ve etik kurallara uyabilme ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazanırlar.
Detaylı Bilgi
 • Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin etkisi ile artan rekabet sonucunda büyük önem kazanmış olan uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamak, söz konusu alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademisyen yetiştirmektir.
 • Diğer taraftan, ticaretin düzenli yürütülmesi için lojistik sektörünün güçlü olması bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren ve hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe önemi artan bir uygulama alanıdır.
 • Lojistik ve taşımacılık sektörü her fırsat ve ortamda eleman ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Ayrıca, program uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbiri ile yakından ilşkili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji ve önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
 • Hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunlara ayrıcalık kazandıracaktır.
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Yeditepe Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanTaşımacılık hizmetleri
DilTR
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Başvuru Koşulları

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na kayıt yaptırmak isteyen adayların için kabul koşulları:

 • Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları,
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinden birinden en az 55 puan almaları, ya da GRE sayısaldan en az 610, GMAT’ten 450 almaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans  için ALES,GRE, GMAT puanları gerekmemektedir.
 • Eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle, adayların son beş yıl içinde girilen YDS veya YÖKDİL'den den 55, TOEFL'dan en az 66 almış olmaları gerekmektedir. Dil puanı olmayan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye belirleme sınavına katılma olanakları vardır. Bu sınavda yetersiz kalan öğrenciler, üniversitenin İngilizce hazırlık programına başlayabilirler.
 • * İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek ingilizce hazırlık programını tamamlarlar.

Edinme Yolları
 • Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre;

  Azami bitirme süresi : Tezli Yüksek Lisans Programı   : 4 dönem ders + 2 dönem Tez olmak üzere toplam 6 dönemdir. 

                                        Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönemdir.

 • Belirtilen sürelere uyulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilecektir.
 • Programı bitirme koşulu : Tezli Yüksek Lisans Programı: "7 ders + 1 Seminer ve Tez" dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesidir.

 • Programın, tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere alternatifleri bulunmaktadır. Buna göre; tezli yüksek lisans programında, adayların 8 dersi [TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + 5 Alan Seçmeli + Seminer] ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında ise adayların 10 dersi [TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + 8 Alan Seçmeli] ve bir dönem projesini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir.

 • Mezuniyet için minimum 2,5 not ortalaması aranmaktadır. 
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00330887


Yeterlilik Adı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 • Bilişsel Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, lojistik ve taşımacılık şirketlerininde üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Kuramsal, Olgusal Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar. İletişim ve Sosyal Etkinlik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki ve etik kurallara uyabilme ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazanırlar.

Detaylı Bilgi
 • Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin etkisi ile artan rekabet sonucunda büyük önem kazanmış olan uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamak, söz konusu alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademisyen yetiştirmektir.
 • Diğer taraftan, ticaretin düzenli yürütülmesi için lojistik sektörünün güçlü olması bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren ve hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe önemi artan bir uygulama alanıdır.
 • Lojistik ve taşımacılık sektörü her fırsat ve ortamda eleman ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Ayrıca, program uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbiri ile yakından ilşkili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji ve önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
 • Hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunlara ayrıcalık kazandıracaktır.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Yeditepe Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Taşımacılık hizmetleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Başvuru Koşulları

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na kayıt yaptırmak isteyen adayların için kabul koşulları:

 • Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları,
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinden birinden en az 55 puan almaları, ya da GRE sayısaldan en az 610, GMAT’ten 450 almaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans  için ALES,GRE, GMAT puanları gerekmemektedir.
 • Eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle, adayların son beş yıl içinde girilen YDS veya YÖKDİL'den den 55, TOEFL'dan en az 66 almış olmaları gerekmektedir. Dil puanı olmayan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye belirleme sınavına katılma olanakları vardır. Bu sınavda yetersiz kalan öğrenciler, üniversitenin İngilizce hazırlık programına başlayabilirler.
 • * İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek ingilizce hazırlık programını tamamlarlar.


Edinme Yolları
 • Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre;

  Azami bitirme süresi : Tezli Yüksek Lisans Programı   : 4 dönem ders + 2 dönem Tez olmak üzere toplam 6 dönemdir. 

                                        Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönemdir.

 • Belirtilen sürelere uyulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilecektir.
 • Programı bitirme koşulu : Tezli Yüksek Lisans Programı: "7 ders + 1 Seminer ve Tez" dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesidir.

 • Programın, tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere alternatifleri bulunmaktadır. Buna göre; tezli yüksek lisans programında, adayların 8 dersi [TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + 5 Alan Seçmeli + Seminer] ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında ise adayların 10 dersi [TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + 8 Alan Seçmeli] ve bir dönem projesini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir.

 • Mezuniyet için minimum 2,5 not ortalaması aranmaktadır. 

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00330887

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasTransport services
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00330887


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Transport services

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-