Yeterlilik Kodu

TR001218366

Yeterlilik Adı
Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3512

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.

1.2: Acil durum prosedürlerini açıklar.

2: Çevre koruma, kalite ve veri güvenliği gerekliliklerini açıklar.

2.1: Çevre koruma ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.

2.2: İş süreçlerinde uygulaması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

2.3: Kişisel verilerin korunması mevzuatı gerekliliklerini açıklar.

1: İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.

1.1: Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.2: Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.3: Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.4: Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.

2: İş organizasyonu yapar.

2.1: İş planlaması yapar.

2.2: Faaliyetler için yazılım, donanım ve ekipman temin eder.

2.3: Çalışma alanının düzenini takip eder.

3: Aday kullanıcılara yazılım hakkında genel bilgilendirme yapar.

3.1: Genel yazılım özelliklerini tanıtır.

3.2: Sistemin çalışırlığını teyit eder.

4: Kullanıcılara yazılım kullanım ve uygulama eğitimi verir.

4.1: Kullanıcı profiline uygun eğitim planlaması yapar.

4.2: Kullanıcı eğitimlerini gerçekleştirir.

5: Yazılımı uygulamaya alır.

5.1: Kurulum ortamını kontrol eder.

5.2: Yazılım kurulumunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

5.3: Veri aktarımı çalışmalarını gerçekleştirir.

5.4: Yazılımı canlı uygulamaya alır.

1: İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.

1.1: Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.2: Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.3: Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.4: Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.

2: Yazılım destek sistemini planlar.

2.1: Genel tanıtım dokümanlarını hazırlar.

2.2: Kurulum yöntemlerini dokümante eder.

2.3: Teknik destek dokümanları hazırlar.

2.4: Uygulama yardımı ve kullanım desteği ile ilgili süreçleri hazırlar.

3: Yazılım kullanım desteği verir.

3.1: Kullanıcı ilişkilerini düzenler.

3.2: Yazılım sorunlarını kayıt altına alır.

3.3: Sorunların çözümünü hizmet sağlama sözleşmesi çerçevesinde kullanıcılara ulaştırır.

3.4: Periyodik düzenleme / kontrol/ güncelleme işlemlerini açıklar.

4: Destek sistemlerini iyileştirir.

4.1: İyileştirme noktalarının belirlenmesini sağlar.

4.2: İyileştirme noktalarındaki geliştirici faaliyetleri açıklar.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001218366


Yeterlilik Adı
Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.

1.2: Acil durum prosedürlerini açıklar.

2: Çevre koruma, kalite ve veri güvenliği gerekliliklerini açıklar.

2.1: Çevre koruma ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.

2.2: İş süreçlerinde uygulaması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

2.3: Kişisel verilerin korunması mevzuatı gerekliliklerini açıklar.

1: İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.

1.1: Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.2: Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.3: Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.4: Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.

2: İş organizasyonu yapar.

2.1: İş planlaması yapar.

2.2: Faaliyetler için yazılım, donanım ve ekipman temin eder.

2.3: Çalışma alanının düzenini takip eder.

3: Aday kullanıcılara yazılım hakkında genel bilgilendirme yapar.

3.1: Genel yazılım özelliklerini tanıtır.

3.2: Sistemin çalışırlığını teyit eder.

4: Kullanıcılara yazılım kullanım ve uygulama eğitimi verir.

4.1: Kullanıcı profiline uygun eğitim planlaması yapar.

4.2: Kullanıcı eğitimlerini gerçekleştirir.

5: Yazılımı uygulamaya alır.

5.1: Kurulum ortamını kontrol eder.

5.2: Yazılım kurulumunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

5.3: Veri aktarımı çalışmalarını gerçekleştirir.

5.4: Yazılımı canlı uygulamaya alır.

1: İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.

1.1: Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.2: Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.3: Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.

1.4: Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.

2: Yazılım destek sistemini planlar.

2.1: Genel tanıtım dokümanlarını hazırlar.

2.2: Kurulum yöntemlerini dokümante eder.

2.3: Teknik destek dokümanları hazırlar.

2.4: Uygulama yardımı ve kullanım desteği ile ilgili süreçleri hazırlar.

3: Yazılım kullanım desteği verir.

3.1: Kullanıcı ilişkilerini düzenler.

3.2: Yazılım sorunlarını kayıt altına alır.

3.3: Sorunların çözümünü hizmet sağlama sözleşmesi çerçevesinde kullanıcılara ulaştırır.

3.4: Periyodik düzenleme / kontrol/ güncelleme işlemlerini açıklar.

4: Destek sistemlerini iyileştirir.

4.1: İyileştirme noktalarının belirlenmesini sağlar.

4.2: İyileştirme noktalarındaki geliştirici faaliyetleri açıklar.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

YAZILIM UYGULAMALARI DESTEK SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 22UY0519-5URL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3512


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001218366

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasSoftware and applications development and analysis
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001218366


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Software and applications development and analysis

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-