Yeterlilik Kodu

TR0010218366

Yeterlilik Adı
Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3512

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.
 • Acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma, kalite ve veri güvenliği gerekliliklerini açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde uygulaması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı gerekliliklerini açıklar.
 • İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.
 • İş organizasyonu yapar.
 • İş planlaması yapar.
 • Faaliyetler için yazılım, donanım ve ekipman temin eder.
 • Çalışma alanının düzenini takip eder.
 • Aday kullanıcılara yazılım hakkında genel bilgilendirme yapar.
 • Genel yazılım özelliklerini tanıtır.
 • Sistemin çalışırlığını teyit eder.
 • Kullanıcılara yazılım kullanım ve uygulama eğitimi verir.
 • Kullanıcı profiline uygun eğitim planlaması yapar.
 • Kullanıcı eğitimlerini gerçekleştirir.
 • Yazılımı uygulamaya alır.
 • Kurulum ortamını kontrol eder.
 • Yazılım kurulumunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
 • Veri aktarımı çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Yazılımı canlı uygulamaya alır.
 • İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.
 • Yazılım destek sistemini planlar.
 • Genel tanıtım dokümanlarını hazırlar.
 • Kurulum yöntemlerini dokümante eder.
 • Teknik destek dokümanları hazırlar.
 • 2Uygulama yardımı ve kullanım desteği ile ilgili süreçleri hazırlar.
 • Yazılım kullanım desteği verir.
 • Kullanıcı ilişkilerini düzenler.
 • Yazılım sorunlarını kayıt altına alır.
 • Sorunların çözümünü hizmet sağlama sözleşmesi çerçevesinde kullanıcılara ulaştırır.
 • Periyodik düzenleme / kontrol/ güncelleme işlemlerini açıklar.
 • Destek sistemlerini iyileştirir.
 • İyileştirme noktalarının belirlenmesini sağlar.
 • İyileştirme noktalarındaki geliştirici faaliyetleri açıklar.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar yeterlilik birimlerinde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için, yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekir. Yeterlilik birimlerindeki teorik sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıTeorik Sınav Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. Performansa Dayalı Sınav Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yatay ilerleme: Yazılım Geliştirici (Seviye 5), Veritabanı Yöneticisi (Seviye 5)

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010218366


Yeterlilik Adı
Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3512


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3512


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.
 • Acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma, kalite ve veri güvenliği gerekliliklerini açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili uygulaması gereken önlemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde uygulaması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı gerekliliklerini açıklar.
 • İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.
 • İş organizasyonu yapar.
 • İş planlaması yapar.
 • Faaliyetler için yazılım, donanım ve ekipman temin eder.
 • Çalışma alanının düzenini takip eder.
 • Aday kullanıcılara yazılım hakkında genel bilgilendirme yapar.
 • Genel yazılım özelliklerini tanıtır.
 • Sistemin çalışırlığını teyit eder.
 • Kullanıcılara yazılım kullanım ve uygulama eğitimi verir.
 • Kullanıcı profiline uygun eğitim planlaması yapar.
 • Kullanıcı eğitimlerini gerçekleştirir.
 • Yazılımı uygulamaya alır.
 • Kurulum ortamını kontrol eder.
 • Yazılım kurulumunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
 • Veri aktarımı çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Yazılımı canlı uygulamaya alır.
 • İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışmalarında İSG ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında çevre ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kalite ile ilgili gereklilikleri uygular.
 • Çalışmalarında kişisel verilerin korunması gerekliliklerini uygular.
 • Yazılım destek sistemini planlar.
 • Genel tanıtım dokümanlarını hazırlar.
 • Kurulum yöntemlerini dokümante eder.
 • Teknik destek dokümanları hazırlar.
 • 2Uygulama yardımı ve kullanım desteği ile ilgili süreçleri hazırlar.
 • Yazılım kullanım desteği verir.
 • Kullanıcı ilişkilerini düzenler.
 • Yazılım sorunlarını kayıt altına alır.
 • Sorunların çözümünü hizmet sağlama sözleşmesi çerçevesinde kullanıcılara ulaştırır.
 • Periyodik düzenleme / kontrol/ güncelleme işlemlerini açıklar.
 • Destek sistemlerini iyileştirir.
 • İyileştirme noktalarının belirlenmesini sağlar.
 • İyileştirme noktalarındaki geliştirici faaliyetleri açıklar.

 


Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar yeterlilik birimlerinde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için, yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekir. Yeterlilik birimlerindeki teorik sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Başarma Şartları
Teorik Sınav Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. Performansa Dayalı Sınav Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yatay ilerleme: Yazılım Geliştirici (Seviye 5), Veritabanı Yöneticisi (Seviye 5)


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0010218366

Qualification Title
Software Applications Support Officer (Level 5) VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasSoftware and applications development and analysis
National Occupation Classification

ISCO 08: 3512

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is for the profession of Software Applications Support Officer (Level 5) to be carried out by qualified people and to increase the quality of the studies;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains the precautions to be applied regarding occupational health and safety.
 • Explains emergency procedures.
 • Explains environmental protection, quality and data security requirements.
 • Explains the measures to be implemented regarding environmental protection.
 • Explains the quality requirements that must be applied in business processes.
 • Explains the requirements of personal data protection legislation.
 • OHS implements measures related to environmental protection and quality requirements.
 • Applies the requirements related to OHS in its work.
 • Applies environmental requirements in its work.
 • Applies the requirements related to quality in their work.
 • Applies the requirements for the protection of personal data in its work.
 • It organizes work.
 • Makes business planning.
 • It provides software, hardware and equipment for activities.
 • It follows the layout of the workspace.
 • Provides general information about the software to candidate users.
 • Introduces general software features.
 • It confirms the operation of the system.
 • Provides software usage and application training to users.
 • Makes training plans in accordance with the user profile.
 • Performs user training.
 • Implements the software.
 • Checks the installation environment.
 • It helps to perform the software installation.
 • Performs data transfer work.
 • Gets the software into live application.
 • OHS implements measures related to environmental protection and quality requirements.
 • Applies the requirements related to OHS in its work.
 • Applies environmental requirements in its work.
 • Applies the requirements related to quality in their work.
 • Applies the requirements for the protection of personal data in its work.
 • Plans the software support system.
 • Prepares general promotional documents.
 • It documents the installation methods.
 • Prepares technical support documents.
 • 2Prepares the processes related to application help and usage support.
 • Provides software usage support.
 • It regulates user relations.
 • It records software problems.
 • It delivers the solution of the problems to the users within the framework of the service provision agreement.
 • Explains the periodic editing / control / update operations.
 • Improves support systems.
 • Allows the identification of improvement points.
 • Explains the developer activities at the improvement points.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Candidates who want to obtain the Vocational Qualification Certificate are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the qualification units. In order for the candidates to receive the proficiency certificate, they must be successful in the exams defined in the proficiency units. Theoretical exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit should be evaluated independently. The validity period of qualification units is 2 years from the date of achievement of the unit. All units must remain valid in order to achieve the qualification.

Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

There is no entry requirement.

Conditions for SuccessTheoretical Exam Multiple Choice Exam (T1): The theoretical exam for unit A1 is carried out according to the "Information" checklist in Annex A1-2. In the theoretical exam, candidates must take a written exam (T1) with at least twenty (20) questions with 4 options and equal points each. In the exam organized with multiple choice questions, no points are deducted from the questions answered incorrectly. In the exam, candidates are given an average of one and a half (1.5) minutes for each question. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Exam questions should measure all knowledge statements (Annex A1-2) that are intended to be measured by the theoretical exam in this unit. Performance-Based Examination Skill and competency statements for this unit are defined in the skill and competency checklists of other departments, and in this context, measurement and evaluation of these skills and competencies will be made. Other Conditions Regarding Measurement and Evaluation The candidate must be successful in the T1 exam in order to be considered successful in the said unit. The validity period of the qualification unit is 2 years from the date of achievement of the unit.
Progression Paths (Relationship Type)

Horizontal progression: Developer (Level 5), Database Administrator (Level 5)

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the certificate is five (5) years.

Url Open Address
Qualification Code

TR0010218366


Qualification Title
Software Applications Support Officer (Level 5) VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 3512


EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 3512


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is for the profession of Software Applications Support Officer (Level 5) to be carried out by qualified people and to increase the quality of the studies;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains the precautions to be applied regarding occupational health and safety.
 • Explains emergency procedures.
 • Explains environmental protection, quality and data security requirements.
 • Explains the measures to be implemented regarding environmental protection.
 • Explains the quality requirements that must be applied in business processes.
 • Explains the requirements of personal data protection legislation.
 • OHS implements measures related to environmental protection and quality requirements.
 • Applies the requirements related to OHS in its work.
 • Applies environmental requirements in its work.
 • Applies the requirements related to quality in their work.
 • Applies the requirements for the protection of personal data in its work.
 • It organizes work.
 • Makes business planning.
 • It provides software, hardware and equipment for activities.
 • It follows the layout of the workspace.
 • Provides general information about the software to candidate users.
 • Introduces general software features.
 • It confirms the operation of the system.
 • Provides software usage and application training to users.
 • Makes training plans in accordance with the user profile.
 • Performs user training.
 • Implements the software.
 • Checks the installation environment.
 • It helps to perform the software installation.
 • Performs data transfer work.
 • Gets the software into live application.
 • OHS implements measures related to environmental protection and quality requirements.
 • Applies the requirements related to OHS in its work.
 • Applies environmental requirements in its work.
 • Applies the requirements related to quality in their work.
 • Applies the requirements for the protection of personal data in its work.
 • Plans the software support system.
 • Prepares general promotional documents.
 • It documents the installation methods.
 • Prepares technical support documents.
 • 2Prepares the processes related to application help and usage support.
 • Provides software usage support.
 • It regulates user relations.
 • It records software problems.
 • It delivers the solution of the problems to the users within the framework of the service provision agreement.
 • Explains the periodic editing / control / update operations.
 • Improves support systems.
 • Allows the identification of improvement points.
 • Explains the developer activities at the improvement points.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Candidates who want to obtain the Vocational Qualification Certificate are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the qualification units. In order for the candidates to receive the proficiency certificate, they must be successful in the exams defined in the proficiency units. Theoretical exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit should be evaluated independently. The validity period of qualification units is 2 years from the date of achievement of the unit. All units must remain valid in order to achieve the qualification.


Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

There is no entry requirement.


Conditions for Success
Theoretical Exam Multiple Choice Exam (T1): The theoretical exam for unit A1 is carried out according to the "Information" checklist in Annex A1-2. In the theoretical exam, candidates must take a written exam (T1) with at least twenty (20) questions with 4 options and equal points each. In the exam organized with multiple choice questions, no points are deducted from the questions answered incorrectly. In the exam, candidates are given an average of one and a half (1.5) minutes for each question. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Exam questions should measure all knowledge statements (Annex A1-2) that are intended to be measured by the theoretical exam in this unit. Performance-Based Examination Skill and competency statements for this unit are defined in the skill and competency checklists of other departments, and in this context, measurement and evaluation of these skills and competencies will be made. Other Conditions Regarding Measurement and Evaluation The candidate must be successful in the T1 exam in order to be considered successful in the said unit. The validity period of the qualification unit is 2 years from the date of achievement of the unit.

Progression Paths (Relationship Type)

Horizontal progression: Developer (Level 5), Database Administrator (Level 5)


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

The validity period of the certificate is five (5) years.


Url
Open Address