Yeterlilik Kodu

TR0030018473

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumDicle Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiDicle Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.dicle.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çiftlik hayvanları üzerinde genetik ve ıslah çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bilgiye sahip olma ve ulusal ve uluslararası ıslah çalışmalarını planlama
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri takip etme ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlama.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri doğrultusunda bakım ve beslenme alternatiflerini belirleme, ayrıca hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetme.
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, tarım ve zootekni alanında uluslararası projelerde çalışabilme.
 • Tarım ve zootekni alanında gelişmeleri takip edecek ve mesleki iletişimi sürdürecek düzeyde en az bir yabancı dile hakim olma.
 • Tarım ve Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme.
 • Tarım ve Zootekni alanındaki bilişim teknolojilerinden haberdar olma.
 • Tarım ve zootekni alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma.
 • Teorik ve uygulama alanında Zootekni biliminin temel kavramlarına sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıDoktora derecesine sahip olmak içinBölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030018473


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Dicle Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Dicle Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çiftlik hayvanları üzerinde genetik ve ıslah çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bilgiye sahip olma ve ulusal ve uluslararası ıslah çalışmalarını planlama
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri takip etme ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlama.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri doğrultusunda bakım ve beslenme alternatiflerini belirleme, ayrıca hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetme.
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, tarım ve zootekni alanında uluslararası projelerde çalışabilme.
 • Tarım ve zootekni alanında gelişmeleri takip edecek ve mesleki iletişimi sürdürecek düzeyde en az bir yabancı dile hakim olma.
 • Tarım ve Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme.
 • Tarım ve Zootekni alanındaki bilişim teknolojilerinden haberdar olma.
 • Tarım ve zootekni alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma.
 • Teorik ve uygulama alanında Zootekni biliminin temel kavramlarına sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Doktora derecesine sahip olmak içinBölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030018473

Qualification Title
Zootekni License
Awarding BodyDicle University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.dicle.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Having knowledge on the genetic level of livestock animals to carry out improvement works and planning national and international breeding work,Following the ecosystems, biodiversity and sustainable resource management, rural development and understanding of the impact of development of the agricultural planning and agricultural use of technology on human life,Determination of different animal species traits in line to identify alternative care and nutrition, as well as all applications regardless of the animal welfare,Multidisciplinary areas of study and take part in projects in agriculture and cattle breeding to work on international projects,Having at least one foreign language at a level that will continue to the developments in the field of professional communication in agriculture and livestock farming.Evaluate new developments and applications in the field of Agriculture and Animal Science, producing projects and solutions for the solution of existing problems,Be aware of the information technology in the field of Agriculture and Animal Science,To have the techniques and methods to understand and interpret the agricultural and livestock practices and evaluate fieldTo have the techniques and methods to understand and interpret the agricultural and livestock practices and evaluate fieldHaving the basic concepts of theoretical and practical field of Animal Science,

Key Competencies-
Further Info

All of the students have to renew the registration to courses and to take the examination while they have to attend at least 70% of theoretical courses, at least 80% of practices. The students are performed at least one midterm examination and one final examination. Contributions of midterm examination and the other evaluation tools (homework, project, laboratory examinations, quiz, etc measure tools can be included to evaluation process) to achievement score is calculated as 50%, and that of final examination is calculated as 50%. All of the exams are evaluated over 100. There are an obligation as obtain 30 score from final exam. Raw achievement score to be also at least 50. A student who obtains one of the AA, BA, BB, CB or CC letter score is considered as successful for the course. DC and DD are conditional achievement scores. In order to a student who has DC or DD considered as successful for the course, his/her Cumulative Grade Point Average (GPA) to be at least 2.0 at his/her graduation stage.In order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field.In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD)At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.

Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates should have high school or equivalent school diploma and adequate score from University Entrance exam performed by Turkish Higher Education Council. For graduate and undergraduate education on Animal Science Field, the candidates should have: 1.B.Sc. and M.Sc. in related areas, 2.Required points from ALES (Entrance Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education), 3.Adequate foreign language score.

Conditions for SuccessIn order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field.In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD)At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.In order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field.In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD)At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030018473


Qualification Title
Zootekni License

Awarding Body
Dicle University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Having knowledge on the genetic level of livestock animals to carry out improvement works and planning national and international breeding work,Following the ecosystems, biodiversity and sustainable resource management, rural development and understanding of the impact of development of the agricultural planning and agricultural use of technology on human life,Determination of different animal species traits in line to identify alternative care and nutrition, as well as all applications regardless of the animal welfare,Multidisciplinary areas of study and take part in projects in agriculture and cattle breeding to work on international projects,Having at least one foreign language at a level that will continue to the developments in the field of professional communication in agriculture and livestock farming.Evaluate new developments and applications in the field of Agriculture and Animal Science, producing projects and solutions for the solution of existing problems,Be aware of the information technology in the field of Agriculture and Animal Science,To have the techniques and methods to understand and interpret the agricultural and livestock practices and evaluate fieldTo have the techniques and methods to understand and interpret the agricultural and livestock practices and evaluate fieldHaving the basic concepts of theoretical and practical field of Animal Science,


Key Competencies
-

Further Info

All of the students have to renew the registration to courses and to take the examination while they have to attend at least 70% of theoretical courses, at least 80% of practices. The students are performed at least one midterm examination and one final examination. Contributions of midterm examination and the other evaluation tools (homework, project, laboratory examinations, quiz, etc measure tools can be included to evaluation process) to achievement score is calculated as 50%, and that of final examination is calculated as 50%. All of the exams are evaluated over 100. There are an obligation as obtain 30 score from final exam. Raw achievement score to be also at least 50. A student who obtains one of the AA, BA, BB, CB or CC letter score is considered as successful for the course. DC and DD are conditional achievement scores. In order to a student who has DC or DD considered as successful for the course, his/her Cumulative Grade Point Average (GPA) to be at least 2.0 at his/her graduation stage.In order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field.In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD)At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Candidates should have high school or equivalent school diploma and adequate score from University Entrance exam performed by Turkish Higher Education Council. For graduate and undergraduate education on Animal Science Field, the candidates should have: 1.B.Sc. and M.Sc. in related areas, 2.Required points from ALES (Entrance Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education), 3.Adequate foreign language score.


Conditions for Success
In order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field.In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD)At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.In order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field.In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD)At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address