Yeterlilik Kodu

TR0030021270

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
Sorumlu Kurum URLhttp://www.adu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanır.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
 • Bilgisayarın temel donanım birimlerini ve işletim sistemlerini tanıma, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlayabilmek.
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği konularında teorik ve pratik yeterli bilgiye sahip olma, ziraat mühendisliği sorunlarını tanımlama ve çözme becerisi Paydaşlarla (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal birlik, kooperatif, dernek ve tarımsal alanda faaliyet gösteren özel kuruluşlarla) işbirliği, iletişim ve eğitim geliştirme becerisi kazanır.
 • Ziraat mühendisliği alanında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme Hayvansal üretimle ilgili problemleri tanımlama ve uygun yöntem ve tekniklerle çözme becerisi kazanır.
 • Hayvansal üretim için gerekli olan doğru teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme becerisi; bu amaçla bilişim teknolojilerinden etkin yararlanabilme becerisi kazanır.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, proje hazırlama, araştırma yapma, veri toplama, değerlendirebilme ve tüm bunları bir sistetamtik içerisinde yazılı ve sözlü sunma becerisi kazanır.
 • Hayvansal üretimle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak etkin görev ve sorumluluk alabilmek.
 • Hayvansal üretimin her kademesindeki kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
 • Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi kazanır.
 • Ziraat mühendisliği kapsamında özellikle hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilmek.
 • Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve güncel sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazanır.
 • Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı, bakım ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olan ve bu bilgileri gıda güvenliği ve halk sağlığına uygun hayvansal ürünler üretmede kullanma becerisine sahip olmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıMezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030021270


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanır.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
 • Bilgisayarın temel donanım birimlerini ve işletim sistemlerini tanıma, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlayabilmek.
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği konularında teorik ve pratik yeterli bilgiye sahip olma, ziraat mühendisliği sorunlarını tanımlama ve çözme becerisi Paydaşlarla (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal birlik, kooperatif, dernek ve tarımsal alanda faaliyet gösteren özel kuruluşlarla) işbirliği, iletişim ve eğitim geliştirme becerisi kazanır.
 • Ziraat mühendisliği alanında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme Hayvansal üretimle ilgili problemleri tanımlama ve uygun yöntem ve tekniklerle çözme becerisi kazanır.
 • Hayvansal üretim için gerekli olan doğru teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme becerisi; bu amaçla bilişim teknolojilerinden etkin yararlanabilme becerisi kazanır.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, proje hazırlama, araştırma yapma, veri toplama, değerlendirebilme ve tüm bunları bir sistetamtik içerisinde yazılı ve sözlü sunma becerisi kazanır.
 • Hayvansal üretimle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak etkin görev ve sorumluluk alabilmek.
 • Hayvansal üretimin her kademesindeki kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
 • Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi kazanır.
 • Ziraat mühendisliği kapsamında özellikle hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilmek.
 • Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve güncel sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazanır.
 • Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı, bakım ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olan ve bu bilgileri gıda güvenliği ve halk sağlığına uygun hayvansal ürünler üretmede kullanma becerisine sahip olmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030021270

Qualification Title
Zootechnics Bachelor's Degree Diploma
Awarding BodyAydın Adnan Menderes University
Awarding Body ContactAydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.
Awarding Body Urlhttp://www.adu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Understanding social, cultural and public responsibilities, having ability of following the national and international modern problems and developments In the direction of Atatürk’s principles and reforms, be bounded to Atatürk’s nationalism, understood national, ethical, spiritual and cultural values of Turkish nation, open to the international and modern developments, accepted the Turkish language as a rich, deep-rooted and productive language, having the reading habits and using and having ability of the foreign language in the occupational manner.
 • Recognising the computer hardware and software and operating system, having enough knowledge about internet usage and preparing documents, electronically table and presentation using Microsoft Office Having enough theoretical and practical knowledge about mathematics, natural sciences and Agricultural Engineering, determining and solving the problems of Agricultural engineering.
 • Having an ability of integration, communication and training development with stakeholders (Food, Agriculture and Animal Ministry, Agricultural associations, cooperatives and private establishment in agriculture)
 • Having occupational and ethical responsibilities in the Agricultural engineering.
 • Having skill to define the problems and solve it by using suitable methods and techniques in animal production.
 • Having skill of choosing right techniques and equipments in animal production and having ability to use them, for this purpose, benefiting effectively from information technologies.
 • Having ability to access the knowledge related to animal production, literature view, preparing projects, doing research, data collection, evaluation and presenting all of these as an oral or written in a systematically way.
 • Taking active responsibilities as individual or in a team in study related to animal production.
 • In every level in the animal production process, having effective oral or written communication with the person or establishments.
 • Having ability to follow the current national or international problems, lifelong learning, following the developments in science and technology, self-perpetuation himself/herself and transferring the renewals to the animal production process.
 • In the enclose of Agricultural Engineering, especially for the animal production understanding the legislation and practicing it.
 • In Agricultural Engineering and in this context in animal production processes, developing awareness for public health, animal health and rights, environment and job security subjects, and developing awareness in entrepreneurship and inventiveness and producing solutions about the current problems.
 • Having enough knowledge in animal husbandry, raising, genetic improvement, breeding, management and nutrition of farm animals and using these knowledge in the process of animal products production suitable for food safety and public health
Key Competencies-
Further Info

Exam evaluations are done according to the Education, Training and Exam Directives of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty. Pass mark of a course is calculated by summing the 40% of mid-term exam and 60% of the final exam. However, the students should get mark over 50 of 100 from the final exam. Practical exam of the courses with practical Works are owner before the final exam. Students who are failed from the practical exam can take the second practical exam, if the student is not pass the practical exam cannot take final exam and should repeat the course in the next year. In addition, in order to take the final exam, they should go forward the theoretical and practical lectures.

Quality Assurance-
Access Requirements

Students acceptance to the department is explained in the regulations of ‘Student Acceptance’ section of Adnan Menderes University

Conditions for SuccessGraduation conditions are as explained in the section of sufficiency conditions and rules
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Lifelong

Url Open Address
Qualification Code

TR0030021270


Qualification Title
Zootechnics Bachelor's Degree Diploma

Awarding Body
Aydın Adnan Menderes University

Awarding Body Contact
Aydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Understanding social, cultural and public responsibilities, having ability of following the national and international modern problems and developments In the direction of Atatürk’s principles and reforms, be bounded to Atatürk’s nationalism, understood national, ethical, spiritual and cultural values of Turkish nation, open to the international and modern developments, accepted the Turkish language as a rich, deep-rooted and productive language, having the reading habits and using and having ability of the foreign language in the occupational manner.
 • Recognising the computer hardware and software and operating system, having enough knowledge about internet usage and preparing documents, electronically table and presentation using Microsoft Office Having enough theoretical and practical knowledge about mathematics, natural sciences and Agricultural Engineering, determining and solving the problems of Agricultural engineering.
 • Having an ability of integration, communication and training development with stakeholders (Food, Agriculture and Animal Ministry, Agricultural associations, cooperatives and private establishment in agriculture)
 • Having occupational and ethical responsibilities in the Agricultural engineering.
 • Having skill to define the problems and solve it by using suitable methods and techniques in animal production.
 • Having skill of choosing right techniques and equipments in animal production and having ability to use them, for this purpose, benefiting effectively from information technologies.
 • Having ability to access the knowledge related to animal production, literature view, preparing projects, doing research, data collection, evaluation and presenting all of these as an oral or written in a systematically way.
 • Taking active responsibilities as individual or in a team in study related to animal production.
 • In every level in the animal production process, having effective oral or written communication with the person or establishments.
 • Having ability to follow the current national or international problems, lifelong learning, following the developments in science and technology, self-perpetuation himself/herself and transferring the renewals to the animal production process.
 • In the enclose of Agricultural Engineering, especially for the animal production understanding the legislation and practicing it.
 • In Agricultural Engineering and in this context in animal production processes, developing awareness for public health, animal health and rights, environment and job security subjects, and developing awareness in entrepreneurship and inventiveness and producing solutions about the current problems.
 • Having enough knowledge in animal husbandry, raising, genetic improvement, breeding, management and nutrition of farm animals and using these knowledge in the process of animal products production suitable for food safety and public health

Key Competencies
-

Further Info

Exam evaluations are done according to the Education, Training and Exam Directives of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty. Pass mark of a course is calculated by summing the 40% of mid-term exam and 60% of the final exam. However, the students should get mark over 50 of 100 from the final exam. Practical exam of the courses with practical Works are owner before the final exam. Students who are failed from the practical exam can take the second practical exam, if the student is not pass the practical exam cannot take final exam and should repeat the course in the next year. In addition, in order to take the final exam, they should go forward the theoretical and practical lectures.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Students acceptance to the department is explained in the regulations of ‘Student Acceptance’ section of Adnan Menderes University


Conditions for Success
Graduation conditions are as explained in the section of sufficiency conditions and rules

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Lifelong


Url
Open Address