Yeterlilik Kodu

TR0030023921

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇukurova Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalcalı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330 Sarıçam/Adana
Sorumlu Kurum URLhttps://www.cu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çiftlik hayvanların temel özelliklerini (anatomik, morfolojik, fizyolojik vb. tüm biyolojik özelliklerini) bilir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına uygun barınak planlanma konularında yeterli bilgiye sahiptir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına göre yem üretimi ve saklama, hayvan besleme programları yapabilme bilgilerine sahiptir Hayvansal üretimde işletmede elde edilen ürünlerin muhafazası konularında yeterli bilgiye sahiptir
 • Hayvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerine sahiptir. Endüstriyel hayvancılık konusunda yeterli bilgi ve birikime sahiptir
 • Alternatif üretim sistemleri (organik üretim, iyi tarım uygulamaları, iyi hayvan besleme uygulamaları gibi. ) konularda yeterli bilgi ve birikime sahiptir.
 • Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
 • Zootekni alanında istenilen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve buna uygun çözüm önerileri geliştirebilme
 • Hayvan yetiştiriciliğindeki teknikleri bilme ve uygulama Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama hayvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerini hayvansal üretime aktarma Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama, kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama, hayvan ıslahına temel teşkil
 • Zootekni alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık yapma ve proje yazma ve uygulayabilme
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri takip eder ve bu konuda her türlü bilgiye ulaşır.
 • Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sağlama ve teknik gelişimleri izleyebilme özgüvenine sahip olma
 • Türkiye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gereklere sahip Zooteknistler yetiştirmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü et, süt, yumurta, bal, deri, kıl ve yapağı gibi hayvansal ürünler üretimini kaliteli ve ucuz şekilde üretebilmek için hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi, konularında lisans ve yüksek lisans öğretimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Bölüm eğitim-öğretim yanında gerek Çukurova bölgesinin ve gerekse ulusal düzeyde Türkiye'nin hayvansal üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıKayitli oldugu bölüm veya programin ögretim planindaki bütün ders, uygulama ve çalismalardan basarili olmalari ve lisans düzeyinde iki yüz kirk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmalari gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030023921


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çukurova Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balcalı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330 Sarıçam/Adana

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çiftlik hayvanların temel özelliklerini (anatomik, morfolojik, fizyolojik vb. tüm biyolojik özelliklerini) bilir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına uygun barınak planlanma konularında yeterli bilgiye sahiptir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına göre yem üretimi ve saklama, hayvan besleme programları yapabilme bilgilerine sahiptir Hayvansal üretimde işletmede elde edilen ürünlerin muhafazası konularında yeterli bilgiye sahiptir
 • Hayvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerine sahiptir. Endüstriyel hayvancılık konusunda yeterli bilgi ve birikime sahiptir
 • Alternatif üretim sistemleri (organik üretim, iyi tarım uygulamaları, iyi hayvan besleme uygulamaları gibi. ) konularda yeterli bilgi ve birikime sahiptir.
 • Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
 • Zootekni alanında istenilen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve buna uygun çözüm önerileri geliştirebilme
 • Hayvan yetiştiriciliğindeki teknikleri bilme ve uygulama Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama hayvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerini hayvansal üretime aktarma Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama, kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama, hayvan ıslahına temel teşkil
 • Zootekni alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık yapma ve proje yazma ve uygulayabilme
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri takip eder ve bu konuda her türlü bilgiye ulaşır.
 • Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sağlama ve teknik gelişimleri izleyebilme özgüvenine sahip olma
 • Türkiye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gereklere sahip Zooteknistler yetiştirmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü et, süt, yumurta, bal, deri, kıl ve yapağı gibi hayvansal ürünler üretimini kaliteli ve ucuz şekilde üretebilmek için hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi, konularında lisans ve yüksek lisans öğretimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Bölüm eğitim-öğretim yanında gerek Çukurova bölgesinin ve gerekse ulusal düzeyde Türkiye'nin hayvansal üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Kayitli oldugu bölüm veya programin ögretim planindaki bütün ders, uygulama ve çalismalardan basarili olmalari ve lisans düzeyinde iki yüz kirk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmalari gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030023921

Qualification Title
Animal Science Bachelor's Degree Diploma
Awarding BodyÇukurova University
Awarding Body ContactÇukurova University Rectorate 01250, Sarıçam / Adana, Türkiye
Awarding Body Urlhttps://www.cu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level1
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 1
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continious.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030023921


Qualification Title
Animal Science Bachelor's Degree Diploma

Awarding Body
Çukurova University

Awarding Body Contact
Çukurova University Rectorate 01250, Sarıçam / Adana, Türkiye

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
1

TQF Level
1
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continious.


Url
Open Address