Yeterlilik Kodu

TR0030029175

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan tarımını ekonomik ve sürdürülebilir biçimde yapabilme yeteneği.
 • Tarımsal üretimi teknik, ekonomik ve toplumsal açıdan tanımlayabilme becerisi.
 • Bitkisel üretimin önemini kavrar, temel teknik ilkeleri kazanmak.
 • Tarım içerisinde hayvancılığın yerini öğrenmek.
 • Hayvanı biyolojik ve kültürel açıdan tanımak.
 • Hayvanın üretim aracı olarak kullanılmasına yönelik teknik donanıma sahip olmak.
 • Çevre ve genotipin hayvansal üretime etkisini bilerek tarımsal işletmelerin yararına kullanabilme yeterliliği.
 • Bir hayvancılık işletmesinin ilk kurulumunu yapabilme becerisi kazanmak.
 • Bölge, kaynak, pazarlama ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak uygun hayvan genotipini seçmek ve sürdürülebilir hayvansal ürün üretmek.
 • Tarımsal işletmelerin faaliyet alanına göre uygun bina, barınak ve ekipmanları dizayn edebilmek.
 • Tarımsal İşletmenin yem ve besleme programlarını düzenleyebilme becerisi.
 • Tarımsal işletmede “sağlıklı sürü yetiştirmek” için gerekli biogüvenlik, hijyen koşullarını sağlamak ve sağlık koruma uygulamalarını yönetmek.
 • Tarımsal işletmeye ait tüm kayıtları tutmak, analiz etmek, sonuç ve önerilerde bulunmak.
 • Hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilmek.
 • Hayvansal üretimde hayvan refahını gözetebilme ve bunlarla ilgili uygulamaları yönetebilme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak ve hayvan ıslah programlarını yönetebilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için)

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Zootekni Bölümü'ne öğrenci alımı ve kayıt koşullarına ilişkin bilgiler \"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği\"'nde belirtilmektedir.

Başarma ŞartlarıBir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, tüm derslerden başarılı olması, varsa zorunlu stajlardan başarılı olması ve kredisiz derslerden (YE) alması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler koşullu başarılı derslerden de başarılı kabul edilirler. Bir öğrencinin GNO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni alanında yetişen Ziraat Mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Merkezleri'nde, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birlikleri'nde, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler. Kendileri özel işletme-danışmanlık büroları kurabilirler, bankalarda görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini başka üniversitelerde tamamladıktan sonra akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030029175


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan tarımını ekonomik ve sürdürülebilir biçimde yapabilme yeteneği.
 • Tarımsal üretimi teknik, ekonomik ve toplumsal açıdan tanımlayabilme becerisi.
 • Bitkisel üretimin önemini kavrar, temel teknik ilkeleri kazanmak.
 • Tarım içerisinde hayvancılığın yerini öğrenmek.
 • Hayvanı biyolojik ve kültürel açıdan tanımak.
 • Hayvanın üretim aracı olarak kullanılmasına yönelik teknik donanıma sahip olmak.
 • Çevre ve genotipin hayvansal üretime etkisini bilerek tarımsal işletmelerin yararına kullanabilme yeterliliği.
 • Bir hayvancılık işletmesinin ilk kurulumunu yapabilme becerisi kazanmak.
 • Bölge, kaynak, pazarlama ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak uygun hayvan genotipini seçmek ve sürdürülebilir hayvansal ürün üretmek.
 • Tarımsal işletmelerin faaliyet alanına göre uygun bina, barınak ve ekipmanları dizayn edebilmek.
 • Tarımsal İşletmenin yem ve besleme programlarını düzenleyebilme becerisi.
 • Tarımsal işletmede “sağlıklı sürü yetiştirmek” için gerekli biogüvenlik, hijyen koşullarını sağlamak ve sağlık koruma uygulamalarını yönetmek.
 • Tarımsal işletmeye ait tüm kayıtları tutmak, analiz etmek, sonuç ve önerilerde bulunmak.
 • Hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilmek.
 • Hayvansal üretimde hayvan refahını gözetebilme ve bunlarla ilgili uygulamaları yönetebilme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak ve hayvan ıslah programlarını yönetebilmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için)


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Zootekni Bölümü'ne öğrenci alımı ve kayıt koşullarına ilişkin bilgiler \"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği\"'nde belirtilmektedir.


Başarma Şartları
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, tüm derslerden başarılı olması, varsa zorunlu stajlardan başarılı olması ve kredisiz derslerden (YE) alması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler koşullu başarılı derslerden de başarılı kabul edilirler. Bir öğrencinin GNO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni alanında yetişen Ziraat Mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Merkezleri'nde, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birlikleri'nde, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler. Kendileri özel işletme-danışmanlık büroları kurabilirler, bankalarda görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini başka üniversitelerde tamamladıktan sonra akademik kariyerlerine de devam edebilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030029175

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030029175


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address