Yeterlilik Kodu

TR0030036428

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumAkdeniz Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiPınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı 07070 Kampüs Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.akdeniz.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvansal üretimin yapıldığı tarımsal işletmeyi bir bütün olarak kavrama; işletmenin bölge ve ülke ekonomisindeki yerini değerlendirme; işletmede yetiştirilen hayvanların üreme, büyüme, verim ve davranım özellikleri ile çevre istekleri, çeşitli çağlardaki hayvanların besin maddeleri ihtiyaçları ve bunların hangi yemlerle nasıl karşılanacağı; çiftlik hayvanlarının ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, hastalıkları, ithal ve ihracı, hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
 • Hayvansal üretim konularında faaliyetlerde bulunan özel sektörün “araştırıcı, yaratıcı, sorun çözme, iletişim kurma yeteneğine ve özgüvene sahip, yeniliklere açık, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme yeteneğine sahip” teknik eleman ihtiyacını karşılayabilecek beceride olabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilme ve uygulayabilme becerisi.
 • Hayvansal üretim sisteminin bileşenlerini ve süreci analiz edebilme, istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi koşullar altında sistemi tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisi.
 • Hayvansal üretim için gerekli olan doğru teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme becerisi; bu amaçla bilişim teknolojilerinden etkin yararlanabilme becerisi.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda proje hazırlama, araştırma yapma, veri toplama, değerlendirebilme ve uygulayabilme becerisi.
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme becerisi.
 • Hayvansal üretimle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak etkin görev ve sorumluluk alabilme.
 • Hayvansal üretimin her kademesindeki yerli veya yabancı kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi.
 • Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretim alanında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Ziraat mühendisliği kapsamında özellikle hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilme.
 • Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve güncel sorunlara çözüm üretebilme becerisi.
 • Hayvan türlerinin ıslahı, yeni hatlar geliştirebilme konularında genetik ve biyoteknolojiden yararlanabilme.
 • Yemler ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
 • Hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve üretilmesinde kullanılan tekniklerle ilgili bilgi ve becerilere sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıÖğrencilerin programdan mezun olabilmek için temel bilim, temel mühendislik, genel ziraat mühendisliği ve program dersleri olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik dersleri “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre başarmaları gerekmektedir. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, meslek elemanı tanımı içerisinde Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaktadırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu veya özel sektörde hayvansal üretimle doğrudan ilişkili birimlerde aktif görev alabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030036428


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Akdeniz Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı 07070 Kampüs Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvansal üretimin yapıldığı tarımsal işletmeyi bir bütün olarak kavrama; işletmenin bölge ve ülke ekonomisindeki yerini değerlendirme; işletmede yetiştirilen hayvanların üreme, büyüme, verim ve davranım özellikleri ile çevre istekleri, çeşitli çağlardaki hayvanların besin maddeleri ihtiyaçları ve bunların hangi yemlerle nasıl karşılanacağı; çiftlik hayvanlarının ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, hastalıkları, ithal ve ihracı, hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
 • Hayvansal üretim konularında faaliyetlerde bulunan özel sektörün “araştırıcı, yaratıcı, sorun çözme, iletişim kurma yeteneğine ve özgüvene sahip, yeniliklere açık, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme yeteneğine sahip” teknik eleman ihtiyacını karşılayabilecek beceride olabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilme ve uygulayabilme becerisi.
 • Hayvansal üretim sisteminin bileşenlerini ve süreci analiz edebilme, istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi koşullar altında sistemi tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisi.
 • Hayvansal üretim için gerekli olan doğru teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme becerisi; bu amaçla bilişim teknolojilerinden etkin yararlanabilme becerisi.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda proje hazırlama, araştırma yapma, veri toplama, değerlendirebilme ve uygulayabilme becerisi.
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme becerisi.
 • Hayvansal üretimle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak etkin görev ve sorumluluk alabilme.
 • Hayvansal üretimin her kademesindeki yerli veya yabancı kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi.
 • Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretim alanında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Ziraat mühendisliği kapsamında özellikle hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilme.
 • Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve güncel sorunlara çözüm üretebilme becerisi.
 • Hayvan türlerinin ıslahı, yeni hatlar geliştirebilme konularında genetik ve biyoteknolojiden yararlanabilme.
 • Yemler ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
 • Hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve üretilmesinde kullanılan tekniklerle ilgili bilgi ve becerilere sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için temel bilim, temel mühendislik, genel ziraat mühendisliği ve program dersleri olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik dersleri “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre başarmaları gerekmektedir. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, meslek elemanı tanımı içerisinde Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaktadırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu veya özel sektörde hayvansal üretimle doğrudan ilişkili birimlerde aktif görev alabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030036428

Qualification Title
Awarding BodyAkdeniz University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.akdeniz.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030036428


Qualification Title

Awarding Body
Akdeniz University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address