Yeterlilik Kodu

TR0030045566

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumUşak Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / UŞAK
Sorumlu Kurum URLhttps://www.usak.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Doğal ortamlar ve yaban hayvanları
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ziraat ve Zootekni alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ziraat ve Zootekni alanındaki bilgi, teknik ve yöntemleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma.
 • Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve ıslah konularında çalışmalar yürütebilecek düzeyde bilgiye sahip olma ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar planlayabilme.
 • Multidisipliner alanlarda bağımsız çalışma ve projelerde sorumluluk alma ve Ziraat ve Zootekni alanında ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilme.
 • Mesleğini etik kurallar çerçevesinde, kamu ve özel sektörde icra etme bilincine sahip olma.
 • Ziraat ve Zootekni alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları öğrenerek mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretebilme.
 • Ziraat ve Zootekni alanında mesleki iletişimi sürdürecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve işletmecilik, tarımsal biyoteknoloji alanlarındaki son gelişmeleri takip etme ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamaFarklı hayvan türlerinin yetiştirilme, bakım ve beslenmeleri alanlarında yetkin olma.
 • Ziraat ve Zootekni alanında güncel gelişmeleri takip edecek düzeyde temel bilgi teknolojilerine hakim olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli dersler için, çoğu durumda öğrencinin seçilen problemleri hesaplama yoluyla çözmesi gereken yazılı sınavlar vardır. Her yarıyılda en az bir ara sınav (ve kısa sınav) yapılır. Ara sınavların tarihleri, yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınav ve diğer çalışmaların yanı sıra öğrencilerin bir final sınavına girmeleri gerekmektedir. Dönem sonu sınavları, Bölüm tarafından kararlaştırılan ve ilan edilen uygun yer ve saatte yapılır.
 • Öğrencilere, katılmadıkları herhangi bir sınav için, bunun için gerçek ve geçerli sebeplerin bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse telafi sınavı verilir. Yarıyıl notları, ara sınav notunun yüzde kırkı ve yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışı toplanarak belirlenir. Raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları veya bireysel sözlü tartışmalar gibi eğitim faaliyetlerinin türü ve katkısı ile laboratuar çalışmalarındaki performans değerlendirme ile ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur. Öğrencilerin başarı durumları, her dönem sonunda hesaplanan Genel Not Ortalamaları (GNO) ve Genel Not Ortalamalarına (GNO) göre belirlenir. (GPA), öğrencinin kayıtlı olduğu dönemin ağırlıklı not ortalamasıdır. CGPA, üniversiteye girişten itibaren kayıtlı olduğu bölüm veya programın ders planındaki tüm dersler dikkate alınarak hesaplanan öğrencilerin ağırlıklı not ortalamasıdır. (GPA) ve (CGPA) ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, ders kredilerinin çarpımı ile harf notlarına eşdeğer ağırlık katsayılarının toplamının krediye bölünmesi ile elde edilir. Hem (GPA) hem de CGPA, öğrencilerin (AA) ile (FF) arasında değişen kredili derslerden aldıkları tüm notların değerlendirmeye eklenmesiyle belirlenir.
 • CGPA değeri en az 2.00 olan öğrenciler, hiçbir dersin (FF), (DC) olarak işaretlenmemiş olması koşuluyla başarılı sayılır. CGPA değeri 2.00ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Dördüncü dönemin sonundan başlayarak, Öğrenci not ortalamalarının üst dönem derslerini alabilmesi için en az 1.75 olması gerekir. Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik dersleri (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Adayların lise veya dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan Üniversite Giriş sınavından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Başarma Şartları Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik dersleri (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir. Öğrencilerin programdaki tüm derslerden başarılı olması gerekir (tüm notların CC veya üzeri olması gerekir). Öğrencilerin ayrıca minimum 240 AKTS kredi şartını yerine getirmeleri ve 4.00 üzerinden minimum 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni alanında yetişen Ziraat Mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan çiftliklerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma merkezlerinde, özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuarlarında, arı, damızlık sığır, damızlık koyun ve keçi yetiştirici birliklerinde, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030045566


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Uşak Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / UŞAK

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ziraat ve Zootekni alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ziraat ve Zootekni alanındaki bilgi, teknik ve yöntemleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma.
 • Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve ıslah konularında çalışmalar yürütebilecek düzeyde bilgiye sahip olma ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar planlayabilme.
 • Multidisipliner alanlarda bağımsız çalışma ve projelerde sorumluluk alma ve Ziraat ve Zootekni alanında ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilme.
 • Mesleğini etik kurallar çerçevesinde, kamu ve özel sektörde icra etme bilincine sahip olma.
 • Ziraat ve Zootekni alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları öğrenerek mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretebilme.
 • Ziraat ve Zootekni alanında mesleki iletişimi sürdürecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve işletmecilik, tarımsal biyoteknoloji alanlarındaki son gelişmeleri takip etme ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamaFarklı hayvan türlerinin yetiştirilme, bakım ve beslenmeleri alanlarında yetkin olma.
 • Ziraat ve Zootekni alanında güncel gelişmeleri takip edecek düzeyde temel bilgi teknolojilerine hakim olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli dersler için, çoğu durumda öğrencinin seçilen problemleri hesaplama yoluyla çözmesi gereken yazılı sınavlar vardır. Her yarıyılda en az bir ara sınav (ve kısa sınav) yapılır. Ara sınavların tarihleri, yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınav ve diğer çalışmaların yanı sıra öğrencilerin bir final sınavına girmeleri gerekmektedir. Dönem sonu sınavları, Bölüm tarafından kararlaştırılan ve ilan edilen uygun yer ve saatte yapılır.
 • Öğrencilere, katılmadıkları herhangi bir sınav için, bunun için gerçek ve geçerli sebeplerin bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse telafi sınavı verilir. Yarıyıl notları, ara sınav notunun yüzde kırkı ve yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışı toplanarak belirlenir. Raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları veya bireysel sözlü tartışmalar gibi eğitim faaliyetlerinin türü ve katkısı ile laboratuar çalışmalarındaki performans değerlendirme ile ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur. Öğrencilerin başarı durumları, her dönem sonunda hesaplanan Genel Not Ortalamaları (GNO) ve Genel Not Ortalamalarına (GNO) göre belirlenir. (GPA), öğrencinin kayıtlı olduğu dönemin ağırlıklı not ortalamasıdır. CGPA, üniversiteye girişten itibaren kayıtlı olduğu bölüm veya programın ders planındaki tüm dersler dikkate alınarak hesaplanan öğrencilerin ağırlıklı not ortalamasıdır. (GPA) ve (CGPA) ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, ders kredilerinin çarpımı ile harf notlarına eşdeğer ağırlık katsayılarının toplamının krediye bölünmesi ile elde edilir. Hem (GPA) hem de CGPA, öğrencilerin (AA) ile (FF) arasında değişen kredili derslerden aldıkları tüm notların değerlendirmeye eklenmesiyle belirlenir.
 • CGPA değeri en az 2.00 olan öğrenciler, hiçbir dersin (FF), (DC) olarak işaretlenmemiş olması koşuluyla başarılı sayılır. CGPA değeri 2.00ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Dördüncü dönemin sonundan başlayarak, Öğrenci not ortalamalarının üst dönem derslerini alabilmesi için en az 1.75 olması gerekir. Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik dersleri (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Adayların lise veya dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan Üniversite Giriş sınavından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.


Başarma Şartları
Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik dersleri (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir. Öğrencilerin programdaki tüm derslerden başarılı olması gerekir (tüm notların CC veya üzeri olması gerekir). Öğrencilerin ayrıca minimum 240 AKTS kredi şartını yerine getirmeleri ve 4.00 üzerinden minimum 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni alanında yetişen Ziraat Mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan çiftliklerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma merkezlerinde, özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuarlarında, arı, damızlık sığır, damızlık koyun ve keçi yetiştirici birliklerinde, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030045566

Qualification Title
Zootekni License
Awarding BodyUsak University
Awarding Body ContactAnkara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / UŞAK
Awarding Body Urlhttps://www.usak.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasNatural environments and wildlife
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Possessing theoretical and practical knowledge in the fields of Agriculture and Animal Science. Possessing interpretation, evaluation and implementation of knowledge, techniques and methods in the fields of Agriculture and Animal Science. Able to conduct studies about husbandry, feeding, genetic and breeding schemes of livestock and make plans for the national and international scientific studies in this fields Having the abilities of working independently in the projects on multidisciplinary fields, taking responsibility for projects and working in national and international projects on Agriculture and Animal Science fields To be conscious of practicing the profession in the public and private sectors within the framework of the ethical rules. Able to learn new developments and applications in the fields of Agriculture and Animal Science, to find solutions and produce projects for the present problems Having at least one foreign language skills to keep on professional communication on Agriculture and Animal Science fields Following the latest developments and understanding their effects on human life in the fields of ecosystem, biodiversity and sustainable agriculture, rural development, agricultural planning and management, agricultural biotechnology To be competent in the fields of breeding, maintenance and nutrition of different animal species Possessing basic information technologies to be able to follow the current developments on Agriculture and Animal Science fields

Key Competencies-
Further Info

Students must attend classes, practices and examinations. Students attendance is followed by the Instructor concerned. For almost all required and technical elective courses there are written examinations, in which most cases student must solve selected problems by calculation. At least one midterm examination (and quiz) is given during each semester. Dates of midterm examinations are announced by the Department in the first month of the semester. In addition to midterm examinations and other work, students are required to take a final examination. Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided and announced by the Department. Students are given a make-up examination for any examination which they have not attended if it is accepted by the Faculty Administrative Committee that there exist genuine and valid reasons for this. The semester grades are determined by adding forty percent of the midterm exam and sixty percent of the final exam grade. The type and contribution of the educational activities such as reports, homeworks, quizzes, seminar presentations or individual oral discussions, and performance in laboratory work on the assessment are announced by the instructor at the beginning of the semester. The success states of the students are specified by Grade Point Averages (GPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) computed at the end of each term. (GPA) is the weighted grade average of the term the student is enrolled in. CGPA is the weighted grade average of the students computed by considering all the courses in the course plan of the enrolled department or program starting from the entrance to the university. (GPA) and (CGPA) are computed with the weighted grade averages. Weighted grade average is obtained by dividing the sum of the product of course credits and the weight coefficients equivalent of the letter grades to the total credit. Both (GPA) and CGPA are determined by adding all the grades students get from credit courses ranging from (AA) to (FF) to assessment. Students whose CGPA value is at least 2.00 are considered successful on condition that no course has been marked as (FF), (DC). Students whose CGPA values are below 2.00 are considered failure. Starting from the end of the forth term, Students’ GPAs have to be at least 1.75 to be able to take classes of the upper terms. In order to have a bachelors degree in the field of Animal Science, program students must successfully complete all compulsory and elective courses (equivalent to a total of 240 ECTS) and their cumulative grade point average must be at least 2.0 out of 4.00.

Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates should have high school or equivalent school diploma and adequate score from University Entrance exam performed by Turkish Higher Education Council.

Conditions for SuccessIn order to have a bachelors degree in the field of Animal Science, program students must successfully complete all compulsory and elective courses (equivalent to a total of 240 ECTS) and their cumulative grade point average must be at least 2.0 out of 4.00. Students are required to be successful in all courses in the program (all grades have to be CC or above). Students also required to meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and to have a minimum GPA of 2.00 out of 4.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Animal Science graduates can work in below places: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs, farms belongs to this ministry, research centers belongs to this ministry, private farms, mix feed producers and feed analyses laboratories, bee, cattle, sheeep and goat breeders association, agricultural products cooperatives and associations, Agricultural credit cooperatives, State planning agency, state statistical institute, national productivity center, export developing center, commerce chambers, comemerce stock, industry chambers, exporter associations, agricultural pesticides, fertilizer, feed producing and selling firms, agricultural products exporting firms.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030045566


Qualification Title
Zootekni License

Awarding Body
Usak University

Awarding Body Contact
Ankara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / UŞAK

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Possessing theoretical and practical knowledge in the fields of Agriculture and Animal Science. Possessing interpretation, evaluation and implementation of knowledge, techniques and methods in the fields of Agriculture and Animal Science. Able to conduct studies about husbandry, feeding, genetic and breeding schemes of livestock and make plans for the national and international scientific studies in this fields Having the abilities of working independently in the projects on multidisciplinary fields, taking responsibility for projects and working in national and international projects on Agriculture and Animal Science fields To be conscious of practicing the profession in the public and private sectors within the framework of the ethical rules. Able to learn new developments and applications in the fields of Agriculture and Animal Science, to find solutions and produce projects for the present problems Having at least one foreign language skills to keep on professional communication on Agriculture and Animal Science fields Following the latest developments and understanding their effects on human life in the fields of ecosystem, biodiversity and sustainable agriculture, rural development, agricultural planning and management, agricultural biotechnology To be competent in the fields of breeding, maintenance and nutrition of different animal species Possessing basic information technologies to be able to follow the current developments on Agriculture and Animal Science fields


Key Competencies
-

Further Info

Students must attend classes, practices and examinations. Students attendance is followed by the Instructor concerned. For almost all required and technical elective courses there are written examinations, in which most cases student must solve selected problems by calculation. At least one midterm examination (and quiz) is given during each semester. Dates of midterm examinations are announced by the Department in the first month of the semester. In addition to midterm examinations and other work, students are required to take a final examination. Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided and announced by the Department. Students are given a make-up examination for any examination which they have not attended if it is accepted by the Faculty Administrative Committee that there exist genuine and valid reasons for this. The semester grades are determined by adding forty percent of the midterm exam and sixty percent of the final exam grade. The type and contribution of the educational activities such as reports, homeworks, quizzes, seminar presentations or individual oral discussions, and performance in laboratory work on the assessment are announced by the instructor at the beginning of the semester. The success states of the students are specified by Grade Point Averages (GPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) computed at the end of each term. (GPA) is the weighted grade average of the term the student is enrolled in. CGPA is the weighted grade average of the students computed by considering all the courses in the course plan of the enrolled department or program starting from the entrance to the university. (GPA) and (CGPA) are computed with the weighted grade averages. Weighted grade average is obtained by dividing the sum of the product of course credits and the weight coefficients equivalent of the letter grades to the total credit. Both (GPA) and CGPA are determined by adding all the grades students get from credit courses ranging from (AA) to (FF) to assessment. Students whose CGPA value is at least 2.00 are considered successful on condition that no course has been marked as (FF), (DC). Students whose CGPA values are below 2.00 are considered failure. Starting from the end of the forth term, Students’ GPAs have to be at least 1.75 to be able to take classes of the upper terms. In order to have a bachelors degree in the field of Animal Science, program students must successfully complete all compulsory and elective courses (equivalent to a total of 240 ECTS) and their cumulative grade point average must be at least 2.0 out of 4.00.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Candidates should have high school or equivalent school diploma and adequate score from University Entrance exam performed by Turkish Higher Education Council.


Conditions for Success
In order to have a bachelors degree in the field of Animal Science, program students must successfully complete all compulsory and elective courses (equivalent to a total of 240 ECTS) and their cumulative grade point average must be at least 2.0 out of 4.00. Students are required to be successful in all courses in the program (all grades have to be CC or above). Students also required to meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and to have a minimum GPA of 2.00 out of 4.00.

Progression Paths (Relationship Type)

Animal Science graduates can work in below places: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs, farms belongs to this ministry, research centers belongs to this ministry, private farms, mix feed producers and feed analyses laboratories, bee, cattle, sheeep and goat breeders association, agricultural products cooperatives and associations, Agricultural credit cooperatives, State planning agency, state statistical institute, national productivity center, export developing center, commerce chambers, comemerce stock, industry chambers, exporter associations, agricultural pesticides, fertilizer, feed producing and selling firms, agricultural products exporting firms.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address