Yeterlilik Kodu

TR0030003133

Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumGümüşhane Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiGümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100
Sorumlu Kurum URLhttp://www.gumushane.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birisinde bilgilerini artırma.
 • Gerekli veriyi toplama, analiz yöntemlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme.
 • Hayvansal üretim ile ilgili bilgilere ulaşabilme, kaynakların araştırmassını yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanma becerisi ve bilimsel makale yazım becerisini kazanabilme.
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlama,uygulama ve değerlendirip yorumlama becerisine sahip olma.
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak Bölgesel, Ulusal ve/veya Uluslar arası çözüm geliştirme becerisine sahip olma.
 • Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı hizmet yükümlülüğünün yerine getirebilme.
 • Zootekni alanın gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bileşim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olma.
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumluluk çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her bir ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı uygulanır.

Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 düzeyindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notu alan öğrenciler o dersi geçmiş sayılır.

Harflendirme notu minumum CC olmalıdır.

Yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için teorik derslerin % 70, uygulamalı derslerine % 80ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu şartları sağlamayan öğrenci sınava giremez.

Zootekni ABDında; toplamda 21 krediden az olmak koşuluyla en az yedi dersi en az bir seminer ve tez çalışmasından başarılı olmak zorundadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak ve Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği koşullarını sağlamak.

Başarma ŞartlarıZootekni ABDında; toplamda 21 krediden az olmak koşuluyla en az yedi dersi en az bir seminer ve tez çalışmasından başarılı olmak zorundadır. “Tezli yüksek lisans programı” olarak açılan Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında, Yüksek Lisans derecesi almak için “Gümüşhane Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşulu ile en az 7 (yedi) adet ders alıp, bu derslerden en az CC ile geçmiş olmak, 4.00 sisteminde en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, bir seminer dersi almış olmak ve tez çalışmasını hazırlayıp, juri önünde başarılı bir şekilde sunması şarttır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknolojik alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışma yapmak amacıyla üniversitelerde görev alabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030003133


Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Gümüşhane Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birisinde bilgilerini artırma.
 • Gerekli veriyi toplama, analiz yöntemlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme.
 • Hayvansal üretim ile ilgili bilgilere ulaşabilme, kaynakların araştırmassını yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanma becerisi ve bilimsel makale yazım becerisini kazanabilme.
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlama,uygulama ve değerlendirip yorumlama becerisine sahip olma.
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak Bölgesel, Ulusal ve/veya Uluslar arası çözüm geliştirme becerisine sahip olma.
 • Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı hizmet yükümlülüğünün yerine getirebilme.
 • Zootekni alanın gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bileşim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olma.
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumluluk çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her bir ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı uygulanır.

Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 düzeyindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notu alan öğrenciler o dersi geçmiş sayılır.

Harflendirme notu minumum CC olmalıdır.

Yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için teorik derslerin % 70, uygulamalı derslerine % 80ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu şartları sağlamayan öğrenci sınava giremez.

Zootekni ABDında; toplamda 21 krediden az olmak koşuluyla en az yedi dersi en az bir seminer ve tez çalışmasından başarılı olmak zorundadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak ve Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği koşullarını sağlamak.


Başarma Şartları
Zootekni ABDında; toplamda 21 krediden az olmak koşuluyla en az yedi dersi en az bir seminer ve tez çalışmasından başarılı olmak zorundadır. “Tezli yüksek lisans programı” olarak açılan Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında, Yüksek Lisans derecesi almak için “Gümüşhane Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşulu ile en az 7 (yedi) adet ders alıp, bu derslerden en az CC ile geçmiş olmak, 4.00 sisteminde en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, bir seminer dersi almış olmak ve tez çalışmasını hazırlayıp, juri önünde başarılı bir şekilde sunması şarttır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknolojik alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışma yapmak amacıyla üniversitelerde görev alabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030003133

Qualification Title
MASTER DIPLOMA WITH THESIS DIPLOMA IN ANIMAL SCIENCE
Awarding BodyGümüşhane University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.gumushane.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments

Animal Science department students throught their education a total 21 credit is not less than minumum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The graduate program students throughout their education a total of 21 credits (120 ECTS) is not less than minumum of seven courses, have passed et least CC, have achieved a 4.00 weighted at least 2.00, and prepare a masters thesis, the jury must be succesful in passing.

Description

After the first cycle education increase information skills in Animal Husbandry and Breeding.  Feeds and Animal Nutrition or Biyometry and Genetics on qualification of undergraduate educationLearn methods of collection and analysis of data needed. Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article. Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on amimal science field. Take responsibility to devolop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal scienceTake care of service responsibilities to punlic by exchanging research and technology. Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science. Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.

Key Competencies-
Further Info

Each course is assesed via a midterm exam and an end of term, with the contributions of %40 and %60, respectively. The marking is made out of 100 points. All students have to get 45 points in the end-of term exam. Grades of AA, BA, BB, CB and CC are pass. For success in the examinations of courses the students have to attend at least 70% of theoretical course, at leat % 80 of practices. Animal Science department students throught their education a total 21 credit is not less than minumum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed.

Quality Assurance-
Access Requirements

Science degree in Bachelor and ALES score which is determined by the Senate of Gumushane University is required.

Conditions for SuccessAnimal Science department students throught their education a total 21 credit is not less than minumum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The graduate program students throughout their education a total of 21 credits (120 ECTS) is not less than minumum of seven courses, have passed et least CC, have achieved a 4.00 weighted at least 2.00, and prepare a masters thesis, the jury must be succesful in passing.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, smal ruminants, large ruminants, and poultry farm, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishemnts dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030003133


Qualification Title
MASTER DIPLOMA WITH THESIS DIPLOMA IN ANIMAL SCIENCE

Awarding Body
Gümüşhane University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments

Animal Science department students throught their education a total 21 credit is not less than minumum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The graduate program students throughout their education a total of 21 credits (120 ECTS) is not less than minumum of seven courses, have passed et least CC, have achieved a 4.00 weighted at least 2.00, and prepare a masters thesis, the jury must be succesful in passing.


Description

After the first cycle education increase information skills in Animal Husbandry and Breeding.  Feeds and Animal Nutrition or Biyometry and Genetics on qualification of undergraduate educationLearn methods of collection and analysis of data needed. Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article. Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on amimal science field. Take responsibility to devolop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal scienceTake care of service responsibilities to punlic by exchanging research and technology. Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science. Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.


Key Competencies
-

Further Info

Each course is assesed via a midterm exam and an end of term, with the contributions of %40 and %60, respectively. The marking is made out of 100 points. All students have to get 45 points in the end-of term exam. Grades of AA, BA, BB, CB and CC are pass. For success in the examinations of courses the students have to attend at least 70% of theoretical course, at leat % 80 of practices. Animal Science department students throught their education a total 21 credit is not less than minumum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Science degree in Bachelor and ALES score which is determined by the Senate of Gumushane University is required.


Conditions for Success
Animal Science department students throught their education a total 21 credit is not less than minumum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The graduate program students throughout their education a total of 21 credits (120 ECTS) is not less than minumum of seven courses, have passed et least CC, have achieved a 4.00 weighted at least 2.00, and prepare a masters thesis, the jury must be succesful in passing.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, smal ruminants, large ruminants, and poultry farm, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishemnts dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address