Yeterlilik Kodu

TR0030003356

Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumHarran Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiŞanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km Şanlıurfa/Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.harran.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni bölümüne ait konularda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olarak, zootekniye ait verileri elde etmek, analiz etmek, değerlendirmek, rapor etmek ve sunmak.
 • Zootekni becerilerini kazanmak.
 • Temel bilgi teknolojilerini zootekni alanında etkili olarak kullanmak.
 • Ziraat mühendisliği kapsamında insan sağlığı ve refahı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması konularında sürdürülebilir zootekni kapsamında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olmak.
 • Hayvan türlerinin yetiştirilmesi, üretilmesi, ıslahı, beslenmesi, barındırılması, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretim ve kırsal kalkınma konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olmak. Yemler, yem teknolojisi ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olup bunlarla ilgili seminer, proje ve tez hazırlamak.
 • Biyometri ve Genetik, Yemler ve Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştirme ve Islahı gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olmak.
 • Hayvansal ürünlerin işleme süreçleri, hayvansal üretim konusunda edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliğini değerlendirebilme bilgisine sahip olmak.
 • Hayvansal üretim ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapmak.
 • Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilmek ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilmek. Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme, analitik düşünerek gerekli planlamaları yapmak, stratejiler geliştirebilir olmak.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, etik, çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak plan ve proje hazırlama, uygulama, yönetme ve izlemenin yanı sıra hayvansal üretim alanı ile ilgili mevzuata hakim olma ve buna uygun davranmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030003356


Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Harran Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km Şanlıurfa/Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni bölümüne ait konularda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olarak, zootekniye ait verileri elde etmek, analiz etmek, değerlendirmek, rapor etmek ve sunmak.
 • Zootekni becerilerini kazanmak.
 • Temel bilgi teknolojilerini zootekni alanında etkili olarak kullanmak.
 • Ziraat mühendisliği kapsamında insan sağlığı ve refahı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması konularında sürdürülebilir zootekni kapsamında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olmak.
 • Hayvan türlerinin yetiştirilmesi, üretilmesi, ıslahı, beslenmesi, barındırılması, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretim ve kırsal kalkınma konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olmak. Yemler, yem teknolojisi ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olup bunlarla ilgili seminer, proje ve tez hazırlamak.
 • Biyometri ve Genetik, Yemler ve Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştirme ve Islahı gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olmak.
 • Hayvansal ürünlerin işleme süreçleri, hayvansal üretim konusunda edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliğini değerlendirebilme bilgisine sahip olmak.
 • Hayvansal üretim ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapmak.
 • Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilmek ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilmek. Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme, analitik düşünerek gerekli planlamaları yapmak, stratejiler geliştirebilir olmak.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, etik, çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak plan ve proje hazırlama, uygulama, yönetme ve izlemenin yanı sıra hayvansal üretim alanı ile ilgili mevzuata hakim olma ve buna uygun davranmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030003356

Qualification Title
Postgraduate Diploma in Animal Science
Awarding BodyHarran University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttps://www.harran.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030003356


Qualification Title
Postgraduate Diploma in Animal Science

Awarding Body
Harran University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address