Yeterlilik Kodu

TR0030005040

Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Yerleşkesi Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46050 - Onikişubat /Kahramanmaraş
Sorumlu Kurum URLhttp://www.ksu.edu.tr
Yönelim-
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi,Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi.
 • Zootekni alanındaki uygulamalarda karşılaşılacak öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi.
 • Zootekni alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilme becerisi Zootekni alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisi.
 • Zootekni alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi.
 • Zootekni alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme becerisi.
 • Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir.NOTLARAlınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.
 • Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir.
 • 90-100=AA=4.00=Başarılı85-89=BA=3.50=Başarılı80-84=BB=3.00=Başarılı75-79=CB=2.50=Başarılı65-74=CC=2.00=Başarılı0-64=FF=0=Başarısız1BİLGİ:
 • Kurumsal Uygulamalı:
 • 1)Hayvan Yetiştirme, Besleme ve Biyometri ve Genetik konularında yeterli altyapıya sahip olur,
 • 2)Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur,
 • 3)Bilimsel araştırma mantığı hakkında bilgi sahibi olur2BECERİ: Kavramsal/Bilişsel/Uygulamalı 1)Zooteknide ilgili anabilim dalından (Yetiştirme, Besleme, Biyometri-genetik) mezun olan öğrenciler ilgili alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri, çeşitli problemlerin çözümü için kullanır 2) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi analiz ederek çözüm üretebilir
 • 3)Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri belirler ve kullanır
 • 4)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaratıcı düşünceye sahip olur
 • 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi çözmek için kullanılan yöntemi başka problemlerin çözümü için de kullanır.
 • 3YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği:
 • 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili problemi belirleyebilir, yeterli araştırmayı yapacak bilgilere ulaşabilir,
 • 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi inceleyebilir çözüm üreten yöntemler belirleyebilir,
 • 3)Problem çözümüne yönelik yöntemler belirleyebilir ve uygulayabilir,
 • 4)Bağımsız olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alarak araştırma yapabilir,
 • 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapabilir
 • 4YETKİNLİKLER: Öğrenme Yetkinliği:
 • 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varır,
 • 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ve alanını yakından ilgilendiren diğer alanlarda da bilgi sahibi olması gerektiğinin farkında olarak, yayın ve diğer gelişmeleri yakından takip edebilir,
 • 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak için yeni öğrenme stratejileri geliştirebilir ve uygulayabilir
 • 5YETKİNLİKLER:
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik:
 • 1)Bireysel ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilir ve etkin çalışabilir,
 • 2)Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilir
 • 6YETKİNLİKLER: Programa Özgü Yetkinlik:
 • 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilmek için uygun araştırma altyapısına sahip olur,
 • 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecinde etkin görev alır,
 • 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde yayınlayarak evrensel bilime katkıda bulunur
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 40si ve mülakat sonucunun % 10u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Başarma Şartları1BİLGİ: Kurumsal Uygulamalı: 1)Hayvan Yetiştirme, Besleme ve Biyometri ve Genetik konularında yeterli altyapıya sahip olur, 2)Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur, 3)Bilimsel araştırma mantığı hakkında bilgi sahibi olur2BECERİ: Kavramsal/Bilişsel/Uygulamalı 1)Zooteknide ilgili anabilim dalından (Yetiştirme, Besleme, Biyometri-genetik) mezun olan öğrenciler ilgili alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri, çeşitli problemlerin çözümü için kullanır 2) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi analiz ederek çözüm üretebilir 3)Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri belirler ve kullanır 4)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaratıcı düşünceye sahip olur 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi çözmek için kullanılan yöntemi başka problemlerin çözümü için de kullanır3YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili problemi belirleyebilir, yeterli araştırmayı yapacak bilgilere ulaşabilir, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi inceleyebilir çözüm üreten yöntemler belirleyebilir, 3)Problem çözümüne yönelik yöntemler belirleyebilir ve uygulayabilir, 4)Bağımsız olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alarak araştırma yapabilir, 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapabilir4YETKİNLİKLER: Öğrenme Yetkinliği: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varır, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ve alanını yakından ilgilendiren diğer alanlarda da bilgi sahibi olması gerektiğinin farkında olarak, yayın ve diğer gelişmeleri yakından takip edebilir, 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak için yeni öğrenme stratejileri geliştirebilir ve uygulayabilir5YETKİNLİKLER: İletişim ve Sosyal Yetkinlik: 1)Bireysel ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilir ve etkin çalışabilir, 2)Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilir6YETKİNLİKLER: Programa Özgü Yetkinlik: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilmek için uygun araştırma altyapısına sahip olur, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecinde etkin görev alır, 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde yayınlayarak evrensel bilime katkıda bulunurTezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

1. Kamu kurum ve kuruluşları2. Hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları3. Özel sektör kuruluşları ( İşletme ve çiftlikler, yem fabrikaları, pazarlama, özel laboratuvarlar, vb.)

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030005040


Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Yerleşkesi Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46050 - Onikişubat /Kahramanmaraş

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi,Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi.
 • Zootekni alanındaki uygulamalarda karşılaşılacak öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi.
 • Zootekni alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilme becerisi Zootekni alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisi.
 • Zootekni alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi.
 • Zootekni alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme becerisi.
 • Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir.NOTLARAlınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.
 • Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir.
 • 90-100=AA=4.00=Başarılı85-89=BA=3.50=Başarılı80-84=BB=3.00=Başarılı75-79=CB=2.50=Başarılı65-74=CC=2.00=Başarılı0-64=FF=0=Başarısız1BİLGİ:
 • Kurumsal Uygulamalı:
 • 1)Hayvan Yetiştirme, Besleme ve Biyometri ve Genetik konularında yeterli altyapıya sahip olur,
 • 2)Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur,
 • 3)Bilimsel araştırma mantığı hakkında bilgi sahibi olur2BECERİ: Kavramsal/Bilişsel/Uygulamalı 1)Zooteknide ilgili anabilim dalından (Yetiştirme, Besleme, Biyometri-genetik) mezun olan öğrenciler ilgili alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri, çeşitli problemlerin çözümü için kullanır 2) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi analiz ederek çözüm üretebilir
 • 3)Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri belirler ve kullanır
 • 4)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaratıcı düşünceye sahip olur
 • 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi çözmek için kullanılan yöntemi başka problemlerin çözümü için de kullanır.
 • 3YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği:
 • 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili problemi belirleyebilir, yeterli araştırmayı yapacak bilgilere ulaşabilir,
 • 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi inceleyebilir çözüm üreten yöntemler belirleyebilir,
 • 3)Problem çözümüne yönelik yöntemler belirleyebilir ve uygulayabilir,
 • 4)Bağımsız olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alarak araştırma yapabilir,
 • 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapabilir
 • 4YETKİNLİKLER: Öğrenme Yetkinliği:
 • 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varır,
 • 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ve alanını yakından ilgilendiren diğer alanlarda da bilgi sahibi olması gerektiğinin farkında olarak, yayın ve diğer gelişmeleri yakından takip edebilir,
 • 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak için yeni öğrenme stratejileri geliştirebilir ve uygulayabilir
 • 5YETKİNLİKLER:
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik:
 • 1)Bireysel ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilir ve etkin çalışabilir,
 • 2)Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilir
 • 6YETKİNLİKLER: Programa Özgü Yetkinlik:
 • 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilmek için uygun araştırma altyapısına sahip olur,
 • 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecinde etkin görev alır,
 • 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde yayınlayarak evrensel bilime katkıda bulunur

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 40si ve mülakat sonucunun % 10u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.


Başarma Şartları
1BİLGİ: Kurumsal Uygulamalı: 1)Hayvan Yetiştirme, Besleme ve Biyometri ve Genetik konularında yeterli altyapıya sahip olur, 2)Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur, 3)Bilimsel araştırma mantığı hakkında bilgi sahibi olur2BECERİ: Kavramsal/Bilişsel/Uygulamalı 1)Zooteknide ilgili anabilim dalından (Yetiştirme, Besleme, Biyometri-genetik) mezun olan öğrenciler ilgili alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri, çeşitli problemlerin çözümü için kullanır 2) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi analiz ederek çözüm üretebilir 3)Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri belirler ve kullanır 4)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaratıcı düşünceye sahip olur 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi çözmek için kullanılan yöntemi başka problemlerin çözümü için de kullanır3YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili problemi belirleyebilir, yeterli araştırmayı yapacak bilgilere ulaşabilir, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi inceleyebilir çözüm üreten yöntemler belirleyebilir, 3)Problem çözümüne yönelik yöntemler belirleyebilir ve uygulayabilir, 4)Bağımsız olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alarak araştırma yapabilir, 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapabilir4YETKİNLİKLER: Öğrenme Yetkinliği: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varır, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ve alanını yakından ilgilendiren diğer alanlarda da bilgi sahibi olması gerektiğinin farkında olarak, yayın ve diğer gelişmeleri yakından takip edebilir, 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak için yeni öğrenme stratejileri geliştirebilir ve uygulayabilir5YETKİNLİKLER: İletişim ve Sosyal Yetkinlik: 1)Bireysel ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilir ve etkin çalışabilir, 2)Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilir6YETKİNLİKLER: Programa Özgü Yetkinlik: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilmek için uygun araştırma altyapısına sahip olur, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecinde etkin görev alır, 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde yayınlayarak evrensel bilime katkıda bulunurTezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

1. Kamu kurum ve kuruluşları2. Hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları3. Özel sektör kuruluşları ( İşletme ve çiftlikler, yem fabrikaları, pazarlama, özel laboratuvarlar, vb.)


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030005040

Qualification Title
Master Diploma with Thesis Diploma in Animal Science
Awarding BodyKahramanmaraş Sütçü İmam University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.ksu.edu.tr
Orientation-
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments1 KNOWLEDGE: Corporate Applied: 1) Have sufficient infrastructure in Animal Husbandry, Nutrition, and Biometry and Genetics, 2) Have knowledge about the unique way of thinking, 3) Have knowledge about the logic of scientific research 2ACCOMPLISMENT: Conceptual / Cognitive / Applied: the students who graduate on the field animal science (breeding, feding or Biometrics-genetic): 1) can use the theoretical and practical knowledge of related major to solve variety of problems 2) can analyze and solve a problem the related to respected major in the department of animal science. 3) can know and use the publication, the books and the methods needed to scientific researches 4) can have creative thoughts the relevant to animal science 5) can apply the methods used for solution of problems related to animal science to solve other problems, 3 COMPETENCE: to work independently and take responsibility: 1) can identify problems related to animal science and have access to information to do adequate research, 2) can investigate the problems in animal science, and identify the relevent methods for solution, 3) can determine and apply the methods for problem solving, 4) can take responsibility independently or as a member of a research team, 5) can conduct advanced level research related to animal science e 4 COMPETENCE: Learning Competency: 1) aware of the requirements of lifelong learning relevant to animal science, 2) follow publication and developments of the other fields closely related to animal science, 3) develop and apply new learning strategies to have advanced information about animal science 5 COMPETENCE: Communication and Social Competence: 1) can take responsibility and work effectively as a member of a team or individualy, 2) can communicate effectively with stakeholders in writing or verbal. 6 COMPETENCE: Program-unique competencies: 1) have the appropriate research infrastructure to conduct scientific studies in related major in animal science, 2) take an active role in the development of the information society by means of sharing related research results in writting or orally, 3) contributes to universal science by publishing the relevant research results in national/international scientific journalsMaster’s Degree Programs (with thesis) consist of at least seven courses, one seminar, other educational activities and thesis that totals to a minimum of 21 National Credits and 120 ECTS. Students should take 60 from courses and seminar, 60 ECTS from thesis work which consist of specialization field courses. Non-thesis Master’s Degree Programs consist of at least 10 courses and semester project that totals to a minimum of 30 National Credits and 90 ECTS. In order to be successfull in a course, student’s grade must at least 2,75 out of 4.
Description Animal Science field required along with knowledge of computer software and hardware and developing the ability to use information and communication technologies. Personality in the field of information and problem-solving abilities of Animal Science, the ability to apply interdisciplinary studies. Unforeseen applications in complex situations encountered in the field of Animal Science, to develop new strategic approaches and the ability to formulate a solution by taking responsibility, Information using existing data to develop scientific methods in the field of Animal Science, scientific, social and ethical responsibility with the ability to use. Current developments in the field of Animal Science, and their work, and outside groups in the field, written, verbal and visual in a systematic way of transferring skills. A problem in the field of Animal Science, design independently, to develop a solution method, solving, and ability to apply the results to evaluate and, where necessary. Animal related to the field data collection, interpretation, introduction stages of the scientific, social and ethical values and respecting evaluation ability to teach these values. Strategy issues related to the field of Animal Science, policy and implementation plans to develop and evaluate the ability of the results obtained within the framework of quality processes. Bachelors degree of competence, feeds and animal feeding, animal breeding and husbandry, biometrics and genetic information is one of the main branches of science along with the expansion and deepening of access to knowledge through scientific research, evaluate the information, interpretation and application ability.
Key Competencies-
Further Info For a student to have successfully completed the master programme, the GPA should be at least 65. GRADES The grading system to evaluate the student performance is signified by the values in the chart below. For each course students are graded by letters. Letter grades, coefficients and ratios are as follows: 90-100 = AA = 4.00 = Pass 85-89 = BA = 3.50 = Pass 80-84 = BB = 3.00 = Pass 75-79 = CB = 2.50 = Pass 65-74 = CC = 2.00 = Pass 0-64 = FF = 0 = Fail 1 KNOWLEDGE: Corporate Applied: 1) Have sufficient infrastructure in Animal Husbandry, Nutrition, and Biometry and Genetics, 2) Have knowledge about the unique way of thinking, 3) Have knowledge about the logic of scientific research 2ACCOMPLISMENT: Conceptual / Cognitive / Applied: the students who graduate on the field animal science (breeding, feding or Biometrics-genetic): 1) can use the theoretical and practical knowledge of related major to solve variety of problems 2) can analyze and solve a problem the related to respected major in the department of animal science. 3) can know and use the publication, the books and the methods needed to scientific researches 4) can have creative thoughts the relevant to animal science 5) can apply the methods used for solution of problems related to animal science to solve other problems, 3 YETKİNLİKLER: to work independently and take responsibility: 1) can identify problems related to animal science and have access to information to do adequate research, 2) can investigate the problems in animal science, and identify the relevent methods for solution, 3) can determine and apply the methods for problem solving, 4) can take responsibility independently or as a member of a research team, 5) can conduct advanced level research related to animal science 4 COMPETENCE: Learning Competency: 1) aware of the requirements of lifelong learning relevant to animal science, 2) follow publication and developments of the other fields closely related to animal science, 3) develop and apply new learning strategies to have advanced information about animal science 5 COMPETENCE: Communication and Social Competence: 1) can take responsibility and work effectively as a member of a team or individualy, 2) can communicate effectively with stakeholders in writing or verbal. 6 COMPETENCIES: Program-unique competencies: 1) have the appropriate research infrastructure to conduct scientific studies in related major in animal science, 2) take an active role in the development of the information society by means of sharing related research results in writting or orally, 3) contributes to universal science by publishing the relevant research results in national/international scientific journals.
Quality Assurance-
Access Requirementsa) Candidates applying for the Masters Programs must have an undergraduate diploma, with at least 2.00 out of 4.00 CGPA undergraduate degree. Turkish students graduated from a university in a foreign country must obtain a certificate of equivalence of their undergraduate issued by the Council of Higher Education in Turkey (CHE). b) Candidates, who intend to apply to Master’s Programs, must have a minimum score of 55 from ALES (National Graduate Education Science Exam) from relevant field or equivalent international exam scores. The results of the internationally valid graduate entrance exam can be evaluated according to the clause (a) of the first paragraph of the 15th article of this Regulation. ALES is not required for students who have started graduate education by providing at least 55 ALES points, but who want to start another program by being dismissed from a graduate program of any department or who want to start another program by completing a graduate program by interrupting at most one semester. c) Candidates are evaluated over 100 points in the admission interview. In admission interview, candidates are evaluated with recommendation letter and oral assessment. d) In accepting students to graduate programs; ALES score, undergraduate GPA and interview result are evaluated. In admitting students to graduate programs; 50% of ALES score, 10% of undergraduate CGPA and 40% of admission interview result are taken into consideration and candidate with minimum 60 points are listed by institute administrative board.
Conditions for Success1KNOWLEDGE: Corporate Applied: 1) Have sufficient infrastructure in Animal Husbandry, Nutrition, and Biometry and Genetics, 2) Have knowledge about the unique way of thinking, 3) Have knowledge about the logic of scientific research2ACCOMPLISMENT: Conceptual / Cognitive / Applied: the students who graduate on the field animal science (breeding, feding or Biometrics-genetic): 1) can use the theoretical and practical knowledge of related major to solve variety of problems 2) can analyze and solve a problem the related to respected major in the department of animal science 3) can know and use the publication, the books and the methods needed to scientific researches 4) can have creative thoughts the relevant to animal science 5) can apply the methods used for solution of problems related to animal science to solve other problems,3COMPETENCIES: to work independently and take responsibility: 1) can identify problems related to animal science and have access to information to do adequate research, 2) can investigate the problems in animal science, and identify the relevent methods for solution, 3) can determine and apply the methods for problem solving, 4) can take responsibility independently or as a member of a research team, 5) can conduct advanced level research related to animal science4COMPETENCE: Learning Competency: 1) aware of the requirements of lifelong learning relevant to animal science, 2) follow publication and developments of the other fields closely related to animal science, 3) develop and apply new learning strategies to have advanced information about animal science5COMPETENCE: Communication and Social Competence: 1) can take responsibility and work effectively as a member of a team or individualy, 2) can communicate effectively with stakeholders in writing or verbal.6COMPETENCIES: Program-unique competencies: 1) have the appropriate research infrastructure to conduct scientific studies in related major in animal science, 2) take an active role in the development of the information society by means of sharing related research results in writting or orally, 3) contributes to universal science by publishing the relevant research results in national/international scientific journalsMaster’s Degree Programs (with thesis) consist of at least seven courses, one seminar, other educational activities and thesis that totals to a minimum of 21 National Credits and 120 ECTS. Students should take from courses and seminar, 60 ECTS from thesis. Non-thesis Master’s Degree Programs consist of at least 10 courses and semester project that totals to a minimum of 30 National Credits and 90 ECTS. In order to be successfull in a course, student’s grade must at least 2,75 out of 4.
Progression Paths (Relationship Type)1. 1. Public establishments and institutions 2. Civilian society institutions related to animal productions 3. Private sector institutions (Business enterprises and farms, feed factories, marketing, private laboratories etc.)
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030005040


Qualification Title
Master Diploma with Thesis Diploma in Animal Science

Awarding Body
Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
1 KNOWLEDGE: Corporate Applied: 1) Have sufficient infrastructure in Animal Husbandry, Nutrition, and Biometry and Genetics, 2) Have knowledge about the unique way of thinking, 3) Have knowledge about the logic of scientific research 2ACCOMPLISMENT: Conceptual / Cognitive / Applied: the students who graduate on the field animal science (breeding, feding or Biometrics-genetic): 1) can use the theoretical and practical knowledge of related major to solve variety of problems 2) can analyze and solve a problem the related to respected major in the department of animal science. 3) can know and use the publication, the books and the methods needed to scientific researches 4) can have creative thoughts the relevant to animal science 5) can apply the methods used for solution of problems related to animal science to solve other problems, 3 COMPETENCE: to work independently and take responsibility: 1) can identify problems related to animal science and have access to information to do adequate research, 2) can investigate the problems in animal science, and identify the relevent methods for solution, 3) can determine and apply the methods for problem solving, 4) can take responsibility independently or as a member of a research team, 5) can conduct advanced level research related to animal science e 4 COMPETENCE: Learning Competency: 1) aware of the requirements of lifelong learning relevant to animal science, 2) follow publication and developments of the other fields closely related to animal science, 3) develop and apply new learning strategies to have advanced information about animal science 5 COMPETENCE: Communication and Social Competence: 1) can take responsibility and work effectively as a member of a team or individualy, 2) can communicate effectively with stakeholders in writing or verbal. 6 COMPETENCE: Program-unique competencies: 1) have the appropriate research infrastructure to conduct scientific studies in related major in animal science, 2) take an active role in the development of the information society by means of sharing related research results in writting or orally, 3) contributes to universal science by publishing the relevant research results in national/international scientific journalsMaster’s Degree Programs (with thesis) consist of at least seven courses, one seminar, other educational activities and thesis that totals to a minimum of 21 National Credits and 120 ECTS. Students should take 60 from courses and seminar, 60 ECTS from thesis work which consist of specialization field courses. Non-thesis Master’s Degree Programs consist of at least 10 courses and semester project that totals to a minimum of 30 National Credits and 90 ECTS. In order to be successfull in a course, student’s grade must at least 2,75 out of 4.

Description
Animal Science field required along with knowledge of computer software and hardware and developing the ability to use information and communication technologies. Personality in the field of information and problem-solving abilities of Animal Science, the ability to apply interdisciplinary studies. Unforeseen applications in complex situations encountered in the field of Animal Science, to develop new strategic approaches and the ability to formulate a solution by taking responsibility, Information using existing data to develop scientific methods in the field of Animal Science, scientific, social and ethical responsibility with the ability to use. Current developments in the field of Animal Science, and their work, and outside groups in the field, written, verbal and visual in a systematic way of transferring skills. A problem in the field of Animal Science, design independently, to develop a solution method, solving, and ability to apply the results to evaluate and, where necessary. Animal related to the field data collection, interpretation, introduction stages of the scientific, social and ethical values and respecting evaluation ability to teach these values. Strategy issues related to the field of Animal Science, policy and implementation plans to develop and evaluate the ability of the results obtained within the framework of quality processes. Bachelors degree of competence, feeds and animal feeding, animal breeding and husbandry, biometrics and genetic information is one of the main branches of science along with the expansion and deepening of access to knowledge through scientific research, evaluate the information, interpretation and application ability.

Key Competencies
-

Further Info
For a student to have successfully completed the master programme, the GPA should be at least 65. GRADES The grading system to evaluate the student performance is signified by the values in the chart below. For each course students are graded by letters. Letter grades, coefficients and ratios are as follows: 90-100 = AA = 4.00 = Pass 85-89 = BA = 3.50 = Pass 80-84 = BB = 3.00 = Pass 75-79 = CB = 2.50 = Pass 65-74 = CC = 2.00 = Pass 0-64 = FF = 0 = Fail 1 KNOWLEDGE: Corporate Applied: 1) Have sufficient infrastructure in Animal Husbandry, Nutrition, and Biometry and Genetics, 2) Have knowledge about the unique way of thinking, 3) Have knowledge about the logic of scientific research 2ACCOMPLISMENT: Conceptual / Cognitive / Applied: the students who graduate on the field animal science (breeding, feding or Biometrics-genetic): 1) can use the theoretical and practical knowledge of related major to solve variety of problems 2) can analyze and solve a problem the related to respected major in the department of animal science. 3) can know and use the publication, the books and the methods needed to scientific researches 4) can have creative thoughts the relevant to animal science 5) can apply the methods used for solution of problems related to animal science to solve other problems, 3 YETKİNLİKLER: to work independently and take responsibility: 1) can identify problems related to animal science and have access to information to do adequate research, 2) can investigate the problems in animal science, and identify the relevent methods for solution, 3) can determine and apply the methods for problem solving, 4) can take responsibility independently or as a member of a research team, 5) can conduct advanced level research related to animal science 4 COMPETENCE: Learning Competency: 1) aware of the requirements of lifelong learning relevant to animal science, 2) follow publication and developments of the other fields closely related to animal science, 3) develop and apply new learning strategies to have advanced information about animal science 5 COMPETENCE: Communication and Social Competence: 1) can take responsibility and work effectively as a member of a team or individualy, 2) can communicate effectively with stakeholders in writing or verbal. 6 COMPETENCIES: Program-unique competencies: 1) have the appropriate research infrastructure to conduct scientific studies in related major in animal science, 2) take an active role in the development of the information society by means of sharing related research results in writting or orally, 3) contributes to universal science by publishing the relevant research results in national/international scientific journals.

Quality Assurance
-

Access Requirements
a) Candidates applying for the Masters Programs must have an undergraduate diploma, with at least 2.00 out of 4.00 CGPA undergraduate degree. Turkish students graduated from a university in a foreign country must obtain a certificate of equivalence of their undergraduate issued by the Council of Higher Education in Turkey (CHE). b) Candidates, who intend to apply to Master’s Programs, must have a minimum score of 55 from ALES (National Graduate Education Science Exam) from relevant field or equivalent international exam scores. The results of the internationally valid graduate entrance exam can be evaluated according to the clause (a) of the first paragraph of the 15th article of this Regulation. ALES is not required for students who have started graduate education by providing at least 55 ALES points, but who want to start another program by being dismissed from a graduate program of any department or who want to start another program by completing a graduate program by interrupting at most one semester. c) Candidates are evaluated over 100 points in the admission interview. In admission interview, candidates are evaluated with recommendation letter and oral assessment. d) In accepting students to graduate programs; ALES score, undergraduate GPA and interview result are evaluated. In admitting students to graduate programs; 50% of ALES score, 10% of undergraduate CGPA and 40% of admission interview result are taken into consideration and candidate with minimum 60 points are listed by institute administrative board.

Conditions for Success
1KNOWLEDGE: Corporate Applied: 1) Have sufficient infrastructure in Animal Husbandry, Nutrition, and Biometry and Genetics, 2) Have knowledge about the unique way of thinking, 3) Have knowledge about the logic of scientific research2ACCOMPLISMENT: Conceptual / Cognitive / Applied: the students who graduate on the field animal science (breeding, feding or Biometrics-genetic): 1) can use the theoretical and practical knowledge of related major to solve variety of problems 2) can analyze and solve a problem the related to respected major in the department of animal science 3) can know and use the publication, the books and the methods needed to scientific researches 4) can have creative thoughts the relevant to animal science 5) can apply the methods used for solution of problems related to animal science to solve other problems,3COMPETENCIES: to work independently and take responsibility: 1) can identify problems related to animal science and have access to information to do adequate research, 2) can investigate the problems in animal science, and identify the relevent methods for solution, 3) can determine and apply the methods for problem solving, 4) can take responsibility independently or as a member of a research team, 5) can conduct advanced level research related to animal science4COMPETENCE: Learning Competency: 1) aware of the requirements of lifelong learning relevant to animal science, 2) follow publication and developments of the other fields closely related to animal science, 3) develop and apply new learning strategies to have advanced information about animal science5COMPETENCE: Communication and Social Competence: 1) can take responsibility and work effectively as a member of a team or individualy, 2) can communicate effectively with stakeholders in writing or verbal.6COMPETENCIES: Program-unique competencies: 1) have the appropriate research infrastructure to conduct scientific studies in related major in animal science, 2) take an active role in the development of the information society by means of sharing related research results in writting or orally, 3) contributes to universal science by publishing the relevant research results in national/international scientific journalsMaster’s Degree Programs (with thesis) consist of at least seven courses, one seminar, other educational activities and thesis that totals to a minimum of 21 National Credits and 120 ECTS. Students should take from courses and seminar, 60 ECTS from thesis. Non-thesis Master’s Degree Programs consist of at least 10 courses and semester project that totals to a minimum of 30 National Credits and 90 ECTS. In order to be successfull in a course, student’s grade must at least 2,75 out of 4.

Progression Paths (Relationship Type)
1. 1. Public establishments and institutions 2. Civilian society institutions related to animal productions 3. Private sector institutions (Business enterprises and farms, feed factories, marketing, private laboratories etc.)

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address