Yeterlilik Kodu

TR0030005466

Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumSiirt Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiSiirt Üniversitesi / Yeni, Güres Cd., 56100 Siirt Merkez/Siirt
Sorumlu Kurum URLhttp://www.siirt.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans öğrencisi lisans derecesi yeterlilikleri yanında yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı ve biyometri ve genetik bilim dallarından birinde uzmanlaşır.
 • Uzmanlık alanında sorunları belirleyebilir, araştırma yapabilir, sonuçları analiz edebilir, yorumlayarak çözüm önerileri geliştirebilir, bu alanda girişimci ve yönlendirici olabilir
 • .Bilimsel yöntemleri kullanarak uzmanlık alanında yeni bilgiler üretebilir ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilir ve paydaşlara aktarabilir.
 • Uzmanlık alanında stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilir.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
 • Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma.
 • Uzmanlık alanında kazandığı bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 • Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini uzmanlık alanında etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Program sürecinde kazandığı bilgi ve becerilerini hayvansal üretimde pratiğe yansıtabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ara sınavların %40, Finalin %60 mezuniyet koşulları sağlanmalıdır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lisans Diploması.ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak.Yapılan bilim sınavından en az 50 almak.

Başarma ŞartlarıMezuniyet koşulları sağlanmalıdır.Öğrenciler müfredatlarında aldığı bütün dersleri başarmış olmalı.En az 120 AKTS Kredi almış olmak.Akademik not ortalaması 100 puan üzerinden en az 65 olmalı.Yüksek Lisans Tezini jüri karşısında başarılı bir şekilde savunmalı.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yem sanayi tesisleri ve işletmeleri, Yem katkı maddesi üretim tesisleri ve işletmeleri, Hayvansal üretim (Süt sığırcılığı, Sığır besiciliği, Koyunculuk-Keçicilik, Yumurta tavukçuluğu, Etlik piliç üretim, Hindi üretim) işletmeleri, Damızlık İşletmeleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri), Tarım Kredi Kooperatifleri, Kesimhaneler, Et ürünleri üretim, ambalaj ve işleme tesisleri, Süt ürünleri üretim, ambalaj ve işleme tesisleri, Çiftçi danışmanlık hizmetleri işletmeleri.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030005466


Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Siirt Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Siirt Üniversitesi / Yeni, Güres Cd., 56100 Siirt Merkez/Siirt

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans öğrencisi lisans derecesi yeterlilikleri yanında yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı ve biyometri ve genetik bilim dallarından birinde uzmanlaşır.
 • Uzmanlık alanında sorunları belirleyebilir, araştırma yapabilir, sonuçları analiz edebilir, yorumlayarak çözüm önerileri geliştirebilir, bu alanda girişimci ve yönlendirici olabilir
 • .Bilimsel yöntemleri kullanarak uzmanlık alanında yeni bilgiler üretebilir ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilir ve paydaşlara aktarabilir.
 • Uzmanlık alanında stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilir.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
 • Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma.
 • Uzmanlık alanında kazandığı bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 • Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini uzmanlık alanında etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Program sürecinde kazandığı bilgi ve becerilerini hayvansal üretimde pratiğe yansıtabilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ara sınavların %40, Finalin %60 mezuniyet koşulları sağlanmalıdır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Lisans Diploması.ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak.Yapılan bilim sınavından en az 50 almak.


Başarma Şartları
Mezuniyet koşulları sağlanmalıdır.Öğrenciler müfredatlarında aldığı bütün dersleri başarmış olmalı.En az 120 AKTS Kredi almış olmak.Akademik not ortalaması 100 puan üzerinden en az 65 olmalı.Yüksek Lisans Tezini jüri karşısında başarılı bir şekilde savunmalı.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yem sanayi tesisleri ve işletmeleri, Yem katkı maddesi üretim tesisleri ve işletmeleri, Hayvansal üretim (Süt sığırcılığı, Sığır besiciliği, Koyunculuk-Keçicilik, Yumurta tavukçuluğu, Etlik piliç üretim, Hindi üretim) işletmeleri, Damızlık İşletmeleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri), Tarım Kredi Kooperatifleri, Kesimhaneler, Et ürünleri üretim, ambalaj ve işleme tesisleri, Süt ürünleri üretim, ambalaj ve işleme tesisleri, Çiftçi danışmanlık hizmetleri işletmeleri.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030005466

Qualification Title
Departments of Zootechnics Masters Degree
Awarding BodySiirt University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.siirt.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Graduate student specializes in one of the branches of animal nutrition, animal breeding or biometrics and genetics in addition to the bachelors degree competencies.
 • Be able to identify problems in his/her areas of expertise, conduct, analyze and interpret results to produce solutions and be entrepreneurs and guide in this area.
 • Be able to produce new information by using scientific methods and in the field of his/her expertise, and be able to use and transfer this information to the stakeholders with social and ethical responsibility.
 • Be able to develop strategic approaches in the field of expertise and produce solutions at regional, national or international areas.
 • Be able to communicate effectively verbally and in writing, to gain consciousness of continuous learning, to follow developments in science and technology and be able to renew him/herself.
 • Be able to work individually, in disciplinary and inter-disciplinary teamwork.
 • Be able to use knowledge and skills gained in the field of expertise in interdisciplinary studies.
 • Be able to use computer and information technologies in the field of the expertise.
 • Be able to use the knowledge and skills gained during the study of the program into practice in animal production.
Key Competencies-
Further Info

40% of exam(s) and 60% of final examGraduation requirements should be provided.

Quality Assurance-
Access Requirements

Undergraduate Diploma -At least 55 grades must be taken in Academic Personal and Graduate Study Entrance Exam set by OSYM.

Conditions for SuccessGraduation requirements should be provided.Students must be successful with classes taken in their curriculum. At least 120 ECTS credits must be taken. Academic grade point average must be at least 65 out of 100 points. Master Thesis successfully defended the jury must.
Progression Paths (Relationship Type)

Special facilities related to breeding field crops,Special facilities related to field crops growing, seed production and nurseries,Public institutions and organizations connected to Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Environmental and Urban Development, Culture and Tourism, Environment and Forestry.,Development of municipalities, science works, science works, parks and gardens departments of municipalities

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030005466


Qualification Title
Departments of Zootechnics Masters Degree

Awarding Body
Siirt University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Graduate student specializes in one of the branches of animal nutrition, animal breeding or biometrics and genetics in addition to the bachelors degree competencies.
 • Be able to identify problems in his/her areas of expertise, conduct, analyze and interpret results to produce solutions and be entrepreneurs and guide in this area.
 • Be able to produce new information by using scientific methods and in the field of his/her expertise, and be able to use and transfer this information to the stakeholders with social and ethical responsibility.
 • Be able to develop strategic approaches in the field of expertise and produce solutions at regional, national or international areas.
 • Be able to communicate effectively verbally and in writing, to gain consciousness of continuous learning, to follow developments in science and technology and be able to renew him/herself.
 • Be able to work individually, in disciplinary and inter-disciplinary teamwork.
 • Be able to use knowledge and skills gained in the field of expertise in interdisciplinary studies.
 • Be able to use computer and information technologies in the field of the expertise.
 • Be able to use the knowledge and skills gained during the study of the program into practice in animal production.

Key Competencies
-

Further Info

40% of exam(s) and 60% of final examGraduation requirements should be provided.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Undergraduate Diploma -At least 55 grades must be taken in Academic Personal and Graduate Study Entrance Exam set by OSYM.


Conditions for Success
Graduation requirements should be provided.Students must be successful with classes taken in their curriculum. At least 120 ECTS credits must be taken. Academic grade point average must be at least 65 out of 100 points. Master Thesis successfully defended the jury must.

Progression Paths (Relationship Type)

Special facilities related to breeding field crops,Special facilities related to field crops growing, seed production and nurseries,Public institutions and organizations connected to Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Environmental and Urban Development, Culture and Tourism, Environment and Forestry.,Development of municipalities, science works, science works, parks and gardens departments of municipalities


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address