Yeterlilik Kodu

TR0030006178

Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBağbaşı, Şht. Sahir Kurutluoğlu Cd. No: 100, 40100 Kırşehir Merkez/Kırşehir
Sorumlu Kurum URLhttps://oidb.ahievran.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni faaliyetlerini bilirVeri toplama ve analiz yöntemlerini bilir.
 • ARGE biriminde çalışır.
 • Zootekni alanındaki teknik becerilere sahip ve bu becerileri sahaya aktarır.
 • Sahadaki zootekni sorunlarının çözümü için fikir üretir.
 • Hayvansal üretim ile ilgili ulusal ve uluslararası projeleri yürütür.
 • Zootekni alanında teknolojik gelişmelere aşinadır.
 • Etik kurallara riayet eder
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ara sınav, Final Sınavı, Seminer Sunumları, Yüksek Lisans Tezini Başarı ile savunmakSınavlardan başarılı olmak

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Zooteknide Lisans mezunu olmak, yeterli ALES ve YDS puanına haiz olmak, mülakat sınavından başarılı olmak

Başarma ŞartlarıSınavlardan başarılı olmak21 Kredi ders , 120 AKTS kredisi, yüksek lisans semineri ve yüksek lisans tezini başarı ile savunmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ziraatla ilgili tüm sektör ve üniversiteler

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030006178


Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bağbaşı, Şht. Sahir Kurutluoğlu Cd. No: 100, 40100 Kırşehir Merkez/Kırşehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni faaliyetlerini bilirVeri toplama ve analiz yöntemlerini bilir.
 • ARGE biriminde çalışır.
 • Zootekni alanındaki teknik becerilere sahip ve bu becerileri sahaya aktarır.
 • Sahadaki zootekni sorunlarının çözümü için fikir üretir.
 • Hayvansal üretim ile ilgili ulusal ve uluslararası projeleri yürütür.
 • Zootekni alanında teknolojik gelişmelere aşinadır.
 • Etik kurallara riayet eder

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ara sınav, Final Sınavı, Seminer Sunumları, Yüksek Lisans Tezini Başarı ile savunmakSınavlardan başarılı olmak


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Zooteknide Lisans mezunu olmak, yeterli ALES ve YDS puanına haiz olmak, mülakat sınavından başarılı olmak


Başarma Şartları
Sınavlardan başarılı olmak21 Kredi ders , 120 AKTS kredisi, yüksek lisans semineri ve yüksek lisans tezini başarı ile savunmak

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ziraatla ilgili tüm sektör ve üniversiteler


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030006178

Qualification Title
Master Diploma with Thesis Diploma in Animal Science
Awarding BodyKırşehir Ahi Evran University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttps://oidb.ahievran.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments

Success in examinations21 credits or 240 ECTS, two seminars and success in Defending of MSc Thesis

Description

Knowing zootechnical practicesKnowing collection data and their analysing methods. Working in Research UnitHaving abilities on zootechnical practices and applying them on related fields. Having idea to solve the problems in animal production sector. Carrying out national and international projects on animal production. Being aware of the technological improvements in animal science. Obeying ethic rules

Key Competencies-
Further Info

Middle Exam, Semester Exam, Presentation of seminars, defencing MSc thesis successfullySuccess in examinations

Quality Assurance-
Access Requirements

BSc degree in Animal Science, adequate mark of ALES and YDS exams, sucsess in oral examination

Conditions for SuccessSuccess in examinations21 credits or 240 ECTS, two seminars and success in Defending of MSc Thesis
Progression Paths (Relationship Type)

All sectors in Agriculture and Universities

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030006178


Qualification Title
Master Diploma with Thesis Diploma in Animal Science

Awarding Body
Kırşehir Ahi Evran University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments

Success in examinations21 credits or 240 ECTS, two seminars and success in Defending of MSc Thesis


Description

Knowing zootechnical practicesKnowing collection data and their analysing methods. Working in Research UnitHaving abilities on zootechnical practices and applying them on related fields. Having idea to solve the problems in animal production sector. Carrying out national and international projects on animal production. Being aware of the technological improvements in animal science. Obeying ethic rules


Key Competencies
-

Further Info

Middle Exam, Semester Exam, Presentation of seminars, defencing MSc thesis successfullySuccess in examinations


Quality Assurance
-

Access Requirements

BSc degree in Animal Science, adequate mark of ALES and YDS exams, sucsess in oral examination


Conditions for Success
Success in examinations21 credits or 240 ECTS, two seminars and success in Defending of MSc Thesis

Progression Paths (Relationship Type)

All sectors in Agriculture and Universities


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address