Yeterlilik Kodu

TR0030008842

Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.gop.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan hayvansal üretim için gerekli olan kuramsal ve pratik yeterli bilgilere sahiptir.
 • Zootekni faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan hayvanlarla ilgili fizyoloji, besleme, üreme, ıslah, hayvan sağlığı, hayvansal üretim, yetiştiricilik, sürü sevk ve idaresi, yemler ve yem teknolojisi, hayvan davranışları ve refahı, deneysel verilerin analizi ve yorumlanması konularında sorunları belirler, tanımlar, çözüm üretir ve uygular.
 • Zootekni eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Zootekni ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar, çözüm üretir.
 • Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder, elde ettiği verileri analiz eder ve sonuçları yorumlar.
 • Hayvansal üretim alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Türkiye’nin sorunları ve çözüm yolları konularında toplumsal sorumluluğunun bilincinde ve bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlar ve yönetir.İhtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşır.
 • Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
 • Zootekni alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
 • İçinde bulunduğu sosyal çevrede faydalı ve uygulanabilir projeler üretir ve bunları uygular.
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Hayvansal üretim alanındaki çalışmalarında mesleki ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar.
 • Hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturur, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık oluşturur ve güncel sorunlara çözüm üretir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıYüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Zootekni Anabilim dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders veya tez aşamasında üzere bir seminer vermek zorundadırlar. Krediden sayılmayan bu seminerler için öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilirler. Ders aşamasını tamamlamış öğrenciler için yüksek lisans tez konusu belirlenir. Tezini tamamlayan öğrenci seçilmiş bir jüri önünde tez savunmasından başarılı olmak koşuluyla Zootekni Anabilim Dalı´nda yüksek lisans derecesini kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışma yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030008842


Yeterlilik Adı
Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan hayvansal üretim için gerekli olan kuramsal ve pratik yeterli bilgilere sahiptir.
 • Zootekni faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan hayvanlarla ilgili fizyoloji, besleme, üreme, ıslah, hayvan sağlığı, hayvansal üretim, yetiştiricilik, sürü sevk ve idaresi, yemler ve yem teknolojisi, hayvan davranışları ve refahı, deneysel verilerin analizi ve yorumlanması konularında sorunları belirler, tanımlar, çözüm üretir ve uygular.
 • Zootekni eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Zootekni ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar, çözüm üretir.
 • Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder, elde ettiği verileri analiz eder ve sonuçları yorumlar.
 • Hayvansal üretim alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Türkiye’nin sorunları ve çözüm yolları konularında toplumsal sorumluluğunun bilincinde ve bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlar ve yönetir.İhtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşır.
 • Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
 • Zootekni alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
 • İçinde bulunduğu sosyal çevrede faydalı ve uygulanabilir projeler üretir ve bunları uygular.
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Hayvansal üretim alanındaki çalışmalarında mesleki ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar.
 • Hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturur, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık oluşturur ve güncel sorunlara çözüm üretir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Zootekni Anabilim dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders veya tez aşamasında üzere bir seminer vermek zorundadırlar. Krediden sayılmayan bu seminerler için öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilirler. Ders aşamasını tamamlamış öğrenciler için yüksek lisans tez konusu belirlenir. Tezini tamamlayan öğrenci seçilmiş bir jüri önünde tez savunmasından başarılı olmak koşuluyla Zootekni Anabilim Dalı´nda yüksek lisans derecesini kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışma yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030008842

Qualification Title
Awarding BodyTokat Gaziosmanpaşa University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.gop.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Graduates have theoretical knowledge required for economical animal production in addition to qualifications acquired in high school level.
 • Graduates are able to determine, define, solve and operate in practice the problems related to physiology, reproduction, breeding, animal health, animal raising, management, feeds and feed technology, animal behaviour and welfare and analysis and interpretation of experimental data within animal production facilities.
 • Graduates are able to use the theoretical and practical knowledge’s acquired in zootechnicia education field.
 • Graduates are able to examine, comment and solve on the concepts and ideas related to animal raising with scientific methods.
 • Graduates are able to determine the problems related to animal raising.
 • Graduates are able to analyze and comment the acquired data.
 • Graduates are able to conduct an advanced study in animal raising field independently.
 • Graduates are able to take responsibility in solving problems as an individiual or team member and solutions to problems, issues with aware of social responsibility in Turkey.
 • Graduates are able to plan and direct the activities of the Project team.
 • Graduates are able to reach the required knowledge quickly and safely.
 • Graduates are aware of life-long learning vehicles and systems, and also are able to use them efficiently.
 • Graduates have ability to communicate orally or written in Turkish and at least one foreign language with the aim of citing their ideas and suggestions related to problems in animal production and in their social environments.
 • Graduates are able to produce and apply projects which are beneficial in their social environments.
 • Graduates are able to use informatic and communication technologies at levels required in their study fields
 • Graduates obey professional and the ethical rules, especially animal rights, in their studies in the field of animal raising.
 • Graduates have awareness of environment, human health, animal health and welfare, work safety as well as entrepreneurship and innovativeness, and attempt to solve the current problems.
Key Competencies-
Further Info
 • For success in the examinations of courses the students have to attend at least 70% of theoretical courses, at least 80% of practices.
 • The students have to achieve at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) equivalent to seven courses of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average.
 • Students who get AA, AA, BA, BB, CB and CC are considered successful.
 • The graduate program students throughout their education a total of 21 credits is not less than a minimum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed
 • . The students of Department of Animal Science Program who meet the relevant requirements are awarded an MS degree.
 • The course concerned in this note is to be successful, must be at least 70 out of 100.
Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates who apply for admission to a master programme should hold a valid bachelor’s degree a minimum score of 55 from the Selection Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES) administered by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM).

Conditions for SuccessThe graduate program students throughout their education a total of 21 credits is not less than a minimum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The students of Department of Animal Science Program who meet the relevant requirements are awarded an MS degree. The course concerned in this note is to be successful, must be at least 70 out of 100.The students in graduate education have to perform one presentation in courses or thesis preparation stage. These presentations have no credit and the students are evaluated as successful/ unsuccessful. A thesis subject is appointed for the students who have completed the courses stage successfully. The student, completed the thesis and defended it successfully in front of an elected jury, is awarded with MSc. degree in Animal Science field.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030008842


Qualification Title

Awarding Body
Tokat Gaziosmanpaşa University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Graduates have theoretical knowledge required for economical animal production in addition to qualifications acquired in high school level.
 • Graduates are able to determine, define, solve and operate in practice the problems related to physiology, reproduction, breeding, animal health, animal raising, management, feeds and feed technology, animal behaviour and welfare and analysis and interpretation of experimental data within animal production facilities.
 • Graduates are able to use the theoretical and practical knowledge’s acquired in zootechnicia education field.
 • Graduates are able to examine, comment and solve on the concepts and ideas related to animal raising with scientific methods.
 • Graduates are able to determine the problems related to animal raising.
 • Graduates are able to analyze and comment the acquired data.
 • Graduates are able to conduct an advanced study in animal raising field independently.
 • Graduates are able to take responsibility in solving problems as an individiual or team member and solutions to problems, issues with aware of social responsibility in Turkey.
 • Graduates are able to plan and direct the activities of the Project team.
 • Graduates are able to reach the required knowledge quickly and safely.
 • Graduates are aware of life-long learning vehicles and systems, and also are able to use them efficiently.
 • Graduates have ability to communicate orally or written in Turkish and at least one foreign language with the aim of citing their ideas and suggestions related to problems in animal production and in their social environments.
 • Graduates are able to produce and apply projects which are beneficial in their social environments.
 • Graduates are able to use informatic and communication technologies at levels required in their study fields
 • Graduates obey professional and the ethical rules, especially animal rights, in their studies in the field of animal raising.
 • Graduates have awareness of environment, human health, animal health and welfare, work safety as well as entrepreneurship and innovativeness, and attempt to solve the current problems.

Key Competencies
-

Further Info
 • For success in the examinations of courses the students have to attend at least 70% of theoretical courses, at least 80% of practices.
 • The students have to achieve at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) equivalent to seven courses of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average.
 • Students who get AA, AA, BA, BB, CB and CC are considered successful.
 • The graduate program students throughout their education a total of 21 credits is not less than a minimum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed
 • . The students of Department of Animal Science Program who meet the relevant requirements are awarded an MS degree.
 • The course concerned in this note is to be successful, must be at least 70 out of 100.

Quality Assurance
-

Access Requirements

Candidates who apply for admission to a master programme should hold a valid bachelor’s degree a minimum score of 55 from the Selection Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES) administered by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM).


Conditions for Success
The graduate program students throughout their education a total of 21 credits is not less than a minimum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The students of Department of Animal Science Program who meet the relevant requirements are awarded an MS degree. The course concerned in this note is to be successful, must be at least 70 out of 100.The students in graduate education have to perform one presentation in courses or thesis preparation stage. These presentations have no credit and the students are evaluated as successful/ unsuccessful. A thesis subject is appointed for the students who have completed the courses stage successfully. The student, completed the thesis and defended it successfully in front of an elected jury, is awarded with MSc. degree in Animal Science field.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address