• [Örnek]

  Aşçılık Ustalık Belgesi
  Hukuk Lisans Diploması
  Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 • [Açıklama]

  Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen resmi belgenin adı
  Eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin sonunda bireylere düzenlenen diploma, sertifika, kurs bitirme belgesi, Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi resmi dokümanların üzerinde belirtilen addır.


 • [Örnek]

  "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı" yeterliliği için "İSG Uzmanı"
  "İş ve Meslek Danışmanı" yeterliliği için "İMD" kısaltmasının kullanılması

 • [Açıklama]

  Yeterliliğin resmi adı dışında yeterliliği adlandırmak amacıyla kullanılan genel kabul görmüş diğer tanımlayıcı ifadeler


 • [Örnek]

  CNC Programcısı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapar ve uygular, üretimi yapılacak iş parçasını ve işe uygun kesici takımı seçer, tezgâhı programa göre ayarlar, tezgâha uygun CNC kodlarını yazar, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanır ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütür.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğin veya yeterliliğin ilgili olduğu mesleğin öğrenme kazanımı yaklaşımıyla (bilgi, beceri ve yetkinlik ifadeleriyle) tanımlanması
  İki yoldan birisi kullanılabilir.
  1. 3 farklı kategori kullanılarak tanımlama: Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler
  2. Bir kurs/program sonunda bireyin neleri bilmesi, anlaması ve yapabilmesinin beklendiğini gösteren öğrenme kazanımlarının tanımlanması


 • [Örnek]

  Yönelim (Genel, Mesleki veya Akademik)
  Kategori (Ana, Destekleyici, Birim, Özel Amaçlı)
  Kredi Aralığı
  Programın Normal Süresi
  Anahtar Yetkinlikler

 • [Açıklama]

  AYÇ Portal kullanıcısı için yararlı olacak detaylı ek bilgiler


 • [Örnek]

  CNC Programcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği
  http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_taslak_yeni&view=taslak_revizyon&task=indir&id=4&yeterlilik_id=869


 • [Örnek]

  http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_taslak_yeni&view=taslak_revizyon&task=indir&id=4&yeterlilik_id=869

 • [Açıklama]

  Yeterliliğe erişim sağlayan web adresi
  (http:// veya https:// formatında)


 • [Örnek]

  CNC Programcısı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için AYÇ Seviyesi: 4

 • [Açıklama]

  Söz konusu yeterliliğin sahip olduğu öğrenme kazanımlarına göre belirlenen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin (AYÇ) sekiz seviyesinden biri TYÇ ve AYÇ sekizer seviyeli olduğu ve TYÇ seviyeleri AYÇ seviyeleriyle birebir eşleştirildiği için yeterliliğin TYÇ Seviyesi ne ise AYÇ seviyesi de o olacaktır. Yeterliliklerin TYÇ seviyesi TYÇ Kurulu tarafından kesinleştirilene kadar TYÇ Belgesinin 6. Ekindeki tablo esas alınabilir.


 • [Örnek]

  CNC Programcısı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için TYÇ Seviyesi: 4

 • [Açıklama]

  Söz konusu yeterliliğin sahip olduğu öğrenme kazanımlarına göre belirlenen, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) sekiz seviyesinden biri Yeterliliklerin TYÇ seviyesi TYÇ Kurulu tarafından kesinleştirilene kadar TYÇ Belgesinin 6. Ekindeki tablo esas alınabilir.


 • [Örnek]

  CNC Programcısı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için TYÇ Seviyesi: 4

 • [Açıklama]

  Söz konusu yeterliliğin sahip olduğu öğrenme kazanımlarına göre belirlenen, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) sekiz seviyesinden biri Yeterliliklerin TYÇ seviyesi TYÇ Kurulu tarafından kesinleştirilene kadar TYÇ Belgesinin 6. Ekindeki tablo esas alınabilir.


 • [Örnek]

  ISO 639-1 kodları kullanılacak olup Türkiye’nin kodu "tr"dir.
  Tüm yeterlilikler için sabit bir alandır.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğe ilişkin bilgilerin düzenlenmiş olduğu dil. • [Örnek]

  Aşçılık Ustalık Belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
  Hukuk Lisans Diploması için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  CNC Programcısı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğe ilişkin bilgi alınan kaynak belirtilecektir.


 • [Örnek]

  ISO 639-1 kodları kullanılacak olup Türkiye’nin kodu "tr"dir. Tüm yeterlilikler için sabit bir alandır.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğe ait sertifika eki veya diploma ekinin düzenlenmiş olduğu dil


 • [Açıklama]

  Ek dokümanın veya ek dokümanı tanımlayan sayfanın URL linki (http:// veya https:// formatında) • [Örnek]

  İş ve Meslek Danışmanı olarak İŞKUR tarafından istihdam edilebilmek için "İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunludur.
  Avukatlık yapabilmek için "Hukuk Lisans Diploması" zorunludur.
  "Aşçılık Ustalık Belgesi" işyeri açabilmek için zorunlu, aşçıbaşı olmak için tercih sebebidir.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğin ilişkili olduğu özgün meslekler ve bu ilişkinin türü
  Yeterliliğin belli meslekler için zorunlu veya opsiyonel olma durumu belirtilecektir.


 • [Örnek]

  CNC Programcısı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğin yeniden doğrulanmasına ihtiyaç olma durumu.
  Örneğin Bilişim Teknolojisi sertifikaları belirli süreler içerisinde yeniden belgelendirilmesi gereken yeterliliklerdir.


 • [Örnek]

  Aşçılık Ustalık Belgesine ulaştıran eğitim programına başlayabilmek için Kalfalık Belgesine sahip olmak ve beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak gereklidir.
  Hukuk Lisans Diplomasına ulaştıran eğitim programına başlayabilmek için Ortaöğretim Diplomasına sahip olmak gereklidir.
  “İş ve Meslek Danışmanı (seviye 6) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavına girebilmek için herhangi bir alanda Lisans Diploması sahibi olmak gereklidir.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğe ulaştıran eğitim programına veya ölçme/değerlendirme/belgelendirme sürecine erişim için gerek duyulan geçmiş mesleki tecrübe veya yeterlilik.


 • [Örnek]

  Aşçılık Ustalık Belgesine yaygın eğitim yoluyla erişilir.
  Hukuk Lisans Diplomasına örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla erişilir.
  CNC Programcısı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine beceri bazlı ölçme-değerlendirme yoluyla erişilir.

 • [Açıklama]

  Yeterliliğe erişim sağlayan yollar
  Örneğin, örgün eğitim; yaygın ve serbest öğrenmelerin tanınması veya beceri bazlı ölçme değerlendirme.


 • [Örnek]

  NUTS 2010 tanımlamaları kullanılacak olup Türkiye’nin kodu “TR”dir. Tüm yeterlilikler için sabit bir alandır.