YÖKAK’ın düzenlediği Webinar’a katılım sağlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından organize edilen YÖKAK 2021 Webinar Serisi programının ‘Esnek Öğrenmenin Kalite Güvencesi: Mikro Yeterlilikler ve Dijital Diplomalar’ başlıklı ikinci etkinliği, 31 Mart 2021 Çarşamba günü 200 kişiye yakın bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Sina ERCAN’ın yürüttüğü etkinlikte Birleşik...

TYÇ Strateji Belgesi İstişare Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesi (TUYEP) kapsamında hazırlanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Taslağına yönelik İstişare Etkinliği 25 Mart 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. İstişare Etkinliği; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu başta olmak üzere meslek örgütleri,...

AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısı’na katılmıştır. Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ...

TYÇ’ye 11 Yeterlilik Daha Yerleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) yönelik 10 yıldır yürütülen çalışmaların nihai hedefi, kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Dolayısıyla, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmeye başlanması, önemli kilometre taşlarından biridir. 14 Şubat 2020 tarihinde TYÇ Koordinasyon Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Yeterliliklerin Türkiye...

TYÇ Yeterlilik Türleri Güncellendi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. TYÇ geliştirme sürecinde yapılan incelemelerde, sadece seviye yapısı kullanılmasının etkili bir sınıflandırma yapılmasını güçleştireceği öngörülerek seviye yapısının yanı sıra çeşitli yeterlilik...

TYÇ 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Faaliyet Planı Onaylandı

  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Hususlar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince yıllık faaliyet raporlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulması gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda TYÇ çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmakta ve TYÇ Kurulunun...

TYÇ Yeterlilik Türü Belirleyicileri Onaylandı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik türleri ise yeterlilik türü belirleyicileriyle tanımlanmaktadır. Yeterlilik türleri, TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel,...

Sorumlu Kurumların Hazırladığı Kalite Güvence Belgeleri Uygun Bulundu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 19 Kasım 2015’te yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeterliliklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemek için yenilikçi kalite güvence sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik bir süreç başlamıştır. Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesinin ön koşulu, kalite güvencesinin sağlanması başka bir deyişle, TYÇ...

TYÇ Kurulu 30. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Otuzuncu Toplantısı, 28 Ocak 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurul üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de katılım sağlamıştır.   Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen...

TUYEP Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 Çarşamba günü geniş bir katılımla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Temel hedeflerinden birinin Türkiye Yeterlilikler...
Sayfa 1/5 gösteriliyor.