Yeterlilik Kodu

TR0020002749

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğramacı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğramacı Kurs Bitirme Belgesi, iş güvenliği önlemlerine dikkat ederek yapılara ait kapı-pencere, merdiven, sineklik ve seperatör çizim, yapım ve söküm işlemlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İşçi sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • İlk 9 kazanım kurs programında tercihe göre sunulmaktadır.
 • Matematiksel işlemler, ölçek ve çevre hesaplarını yapar.
 • Alan, hacimsel ve fiziksel hesaplamalar yapar.
 • Temel geometrik çizimler yapar.
 • İzdüşüm çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşlerini çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
 • Kaba ve ince sıva yapar.
 • Basit yalıtım işlerini yapar.
 • Ahşaba işlem yapar.
 • Demiri donatıya hazırlar.
 • Ahşap doğramaya hazırlık yapar.
 • Ahşap kapı yapar ve monte edilmesini sağlar.
 • Ahşap pencere yapar ve monte edilmesini sağlar.
 • Ahşap merdiven yapar.
 • Ahşap bölme duvar yapar.
 • Ahşap kepenk panjur yapar ve monte edilmesini sağlar.
 • Ahşap sineklik ve seperatör yapar.
 • Pencere ve kapı çizimlerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 888 saat olarak planlanmıştır. 

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Doğramacı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002749


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğramacı Kurs Bitirme Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğramacı Kurs Bitirme Belgesi, iş güvenliği önlemlerine dikkat ederek yapılara ait kapı-pencere, merdiven, sineklik ve seperatör çizim, yapım ve söküm işlemlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İşçi sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • İlk 9 kazanım kurs programında tercihe göre sunulmaktadır.
 • Matematiksel işlemler, ölçek ve çevre hesaplarını yapar.
 • Alan, hacimsel ve fiziksel hesaplamalar yapar.
 • Temel geometrik çizimler yapar.
 • İzdüşüm çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşlerini çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
 • Kaba ve ince sıva yapar.
 • Basit yalıtım işlerini yapar.
 • Ahşaba işlem yapar.
 • Demiri donatıya hazırlar.
 • Ahşap doğramaya hazırlık yapar.
 • Ahşap kapı yapar ve monte edilmesini sağlar.
 • Ahşap pencere yapar ve monte edilmesini sağlar.
 • Ahşap merdiven yapar.
 • Ahşap bölme duvar yapar.
 • Ahşap kepenk panjur yapar ve monte edilmesini sağlar.
 • Ahşap sineklik ve seperatör yapar.
 • Pencere ve kapı çizimlerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 888 saat olarak planlanmıştır. 


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

 • 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu

 • MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

 • MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 • Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin YönergeURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


İlişki Türü

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Süresiz


Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Edinme Yolları

HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Doğramacı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0020002749

Qualification Title
Woodworker Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO: 08

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Woodworker Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to performing operations of drawing, producing and disassembly ofdoor-window, stair, insect screen and seperator belonging to constructions by paying attention to the occupational safety measures.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns worker health legislation and takes occupational safety precautions.
 • First 9 outcomes are presented at the course programme optionally.
 • Makes mathematical operations, scale and environment calculations.
 • Makes field, volume and physical calculations.
 • Makes basic geometric drawings.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic views of the object.
 • Makes building applications.
 • Makes blokage and blinding concrete.
 • Makes wall preparation and bonds.
 • Makes roughcast and final coat of plaster.
 • Performs basic insulation works.
 • Applies process on wood.
 • Prepares ferro concrete for reinforcement.
 • Makes preparation for woodwork.
 • Produces wooden door and provides its assembly.
 • Produces wooden window and provides its assembly.
 • Produces wooden stair.
 • Produces wooden partition wall.
 • Produces wooden shutter louvre and provides its assembly.
 • Produces wooden insect screen and seperator.
 • Makes window and door drawings.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 888 hours. 

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Being literate or primary school graduate.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Woodwork Personnel Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0020002749


Qualification Title
Woodworker Course Completion Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

Woodworker Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to performing operations of drawing, producing and disassembly ofdoor-window, stair, insect screen and seperator belonging to constructions by paying attention to the occupational safety measures.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns worker health legislation and takes occupational safety precautions.
 • First 9 outcomes are presented at the course programme optionally.
 • Makes mathematical operations, scale and environment calculations.
 • Makes field, volume and physical calculations.
 • Makes basic geometric drawings.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic views of the object.
 • Makes building applications.
 • Makes blokage and blinding concrete.
 • Makes wall preparation and bonds.
 • Makes roughcast and final coat of plaster.
 • Performs basic insulation works.
 • Applies process on wood.
 • Prepares ferro concrete for reinforcement.
 • Makes preparation for woodwork.
 • Produces wooden door and provides its assembly.
 • Produces wooden window and provides its assembly.
 • Produces wooden stair.
 • Produces wooden partition wall.
 • Produces wooden shutter louvre and provides its assembly.
 • Produces wooden insect screen and seperator.
 • Makes window and door drawings.

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 888 hours. 


Source Of Further Info

 • Law on National Education Basic Law No.

 • 1739, Decree-Law on Organisation and Duties of Ministry of National Education No.

 • 652, Law on Vocational Education No.

 • 3308, Regulation on MoNE Secondary Education Institutions

 • Regulation on MoNE Lifelong Learning Institutions

 • Directive on Procedures and Principles on Validation, Accrediation and Assessment and Evaluation Operations of Former LearningsURL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO: 08


Relationship Type

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Expiry Date

Indefinite


Access Requirements
 • Being literate or primary school graduate.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Ways To Acquire

The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Woodwork Personnel Course Completion Certificate.


Country Code
-