Yeterlilik Kodu

TR0030025005

Yeterlilik Adı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Diploması
Sorumlu KurumPiri Reis Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiPostane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://www.pirireis.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik bilgilerini denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerine uygulama becerisine sahip olmak.

 • Deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak.

 • Denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerini tanımlama, araştırma ve çözme becerisine sahip olmak.

 • Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.

 • Denizcilik işletmelerinde işletme fonksiyonları ve hedefleri doğrultusunda planlama, uygulama ve kontrol becerisine sahip olmak.

 • İşletme ve deniz ulaştırması ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisine sahip olmak.

 • Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak deniz işletmeciliği çözümlerinin gerçekleştirilmesi becerisine sahip olmak.

 • Deniz ulaştırması ile ilgili verilerin toplanması, strateji ve planların geliştirilmesi becerisine sahip olmak.

 • Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olmak.

 • Yaratıcılık, sorgulayıcılık, özgüven, girişimcilik ve liderlik vasıflarını elde etmek.

 • Evrensel, toplumsal, uluslararası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olmak.

 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisine sahip olmak.

 • Kalite değerlerine sahip olmak.

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

Başarma ŞartlarıKazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

 İş bulma imkanlarının çok fazla olması bölümün en önemli avantajı olarak gösterilebilir. Çalışabilecekleri bazı alanlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Deniz taşımacılığı işletmeleri,
 • Bu şirketlere hizmet veren forwardır ve brokerlar,
 • Kumanya ve benzeri hizmetleri veren işletmeler,
 • Liman ve marinalar,
 • Denizciliğe yönelik pazarlama ve tanıtım uzmanlığı pozisyonları,
 • Sigortacılık,
 • P&I Kulüpleri,
 • Lloydlar,
 • Denizcilikte ihtisaslaşmış finans kurumları,
 • Denizcilikle ilgili varlık, tesis ve gemilerin değerlemesinde uzman şirketler,
 • Gemi inşa ve yan sanayii sektörleri,
 • Deniz turizmi şirketlerinde.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025005


Yeterlilik Adı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Piri Reis Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Postane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik bilgilerini denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerine uygulama becerisine sahip olmak.

 • Deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak.

 • Denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerini tanımlama, araştırma ve çözme becerisine sahip olmak.

 • Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.

 • Denizcilik işletmelerinde işletme fonksiyonları ve hedefleri doğrultusunda planlama, uygulama ve kontrol becerisine sahip olmak.

 • İşletme ve deniz ulaştırması ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisine sahip olmak.

 • Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak deniz işletmeciliği çözümlerinin gerçekleştirilmesi becerisine sahip olmak.

 • Deniz ulaştırması ile ilgili verilerin toplanması, strateji ve planların geliştirilmesi becerisine sahip olmak.

 • Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olmak.

 • Yaratıcılık, sorgulayıcılık, özgüven, girişimcilik ve liderlik vasıflarını elde etmek.

 • Evrensel, toplumsal, uluslararası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olmak.

 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisine sahip olmak.

 • Kalite değerlerine sahip olmak.


Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.


Başarma Şartları
Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

 İş bulma imkanlarının çok fazla olması bölümün en önemli avantajı olarak gösterilebilir. Çalışabilecekleri bazı alanlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Deniz taşımacılığı işletmeleri,
 • Bu şirketlere hizmet veren forwardır ve brokerlar,
 • Kumanya ve benzeri hizmetleri veren işletmeler,
 • Liman ve marinalar,
 • Denizciliğe yönelik pazarlama ve tanıtım uzmanlığı pozisyonları,
 • Sigortacılık,
 • P&I Kulüpleri,
 • Lloydlar,
 • Denizcilikte ihtisaslaşmış finans kurumları,
 • Denizcilikle ilgili varlık, tesis ve gemilerin değerlemesinde uzman şirketler,
 • Gemi inşa ve yan sanayii sektörleri,
 • Deniz turizmi şirketlerinde.

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025005

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025005


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address