Yeterlilik Kodu

TR00332840

Yeterlilik Adı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAvrasya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URL
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)İş sağlığı ve güvenliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili güncel bilgileri takip edebilir, bunları geliştirebilir ve derinleştirebilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, yorumlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kullanılan modelleri bilerek iş sağlığı ve güvenliği konularda program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularına hakimdir. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında dindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler kullanılarak çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit eder, bunlara bağlı geliştirrerek çözüm önerileri üretir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konulaırnda araştırma planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümüne katılır ve bilgi paylaşımında bulunur. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uluslararası gelişmeleri ülke koşullarını gözönünde tutarak değerlendirir. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışamalarda ve her türden akaddemik ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki öncelikli konularda araştırma, sunum vb aktiviler yapar. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgii ulusal ve uluslararası politikların belirlendiği faliyetlerde bulunur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Yeterlilik Kodu

TR00332840


Yeterlilik Adı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili güncel bilgileri takip edebilir, bunları geliştirebilir ve derinleştirebilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, yorumlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kullanılan modelleri bilerek iş sağlığı ve güvenliği konularda program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularına hakimdir. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında dindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler kullanılarak çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit eder, bunlara bağlı geliştirrerek çözüm önerileri üretir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konulaırnda araştırma planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümüne katılır ve bilgi paylaşımında bulunur. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uluslararası gelişmeleri ülke koşullarını gözönünde tutarak değerlendirir. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışamalarda ve her türden akaddemik ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki öncelikli konularda araştırma, sunum vb aktiviler yapar. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgii ulusal ve uluslararası politikların belirlendiği faliyetlerde bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İş sağlığı ve güvenliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Avrasya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Avrasya Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel iş yerleri ve sivil toplum örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bölümlerinde hizmet ve eğitim görevleri yapabilir.


Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00332840

Qualification Title
Awarding BodyAvrasya University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasOccupational health and safety
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Url-
Qualification Code

TR00332840


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Occupational health and safety

Information Language
TR

Awarding Body
Avrasya University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-