Yeterlilik Kodu

TR0030024998

Yeterlilik Adı
Lojistik Önlisans Diploması
Sorumlu KurumPiri Reis Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiPostane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://www.pirireis.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Taşımacılık hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel düzeyde Matematik, İşletme, İktisat bilgilerini uygulama becerisi.
 • Veri derleme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 • Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde uygulama becerisi.
 • Çok disiplinli takım çalışmasının yürütülmesi becerisi.
 • Mesleki problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi.
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve yapma becerisi.
 • Güncel genel ve mesleki konulara ilişkin bilgi sahibi olma becerisi.
 • Mesleki uygulamalar için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern donanımları kullanabilme becerisi.
 • Lojistik ile ilgili tüm operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi.
 • Karar alma ve uygulama aşamalarında lojistik süreçlerine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
 • Mesleki uygulamalarda çok uluslu çalışma ortamlarında iş yapma, takip etme, kontrol etme, raporlama yapma ve işin iyileştirilmesine katkı sağlayıp çalışabilme becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak kaydıyla üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

Başarma ŞartlarıKazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Lojistik Programı’ndan mezun olan öğrenciler; lojistik ve taşımacılık firmalarında, ithalat ve ihracat şirketlerinde, lojistik danışma hizmeti veren firmalarda, dağıtım depolama ve gümrükleme sektöründe rahatlıkla iş bulabileceklerdir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030024998


Yeterlilik Adı
Lojistik Önlisans Diploması

Sorumlu Kurum
Piri Reis Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Postane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel düzeyde Matematik, İşletme, İktisat bilgilerini uygulama becerisi.
 • Veri derleme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 • Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde uygulama becerisi.
 • Çok disiplinli takım çalışmasının yürütülmesi becerisi.
 • Mesleki problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi.
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve yapma becerisi.
 • Güncel genel ve mesleki konulara ilişkin bilgi sahibi olma becerisi.
 • Mesleki uygulamalar için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern donanımları kullanabilme becerisi.
 • Lojistik ile ilgili tüm operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi.
 • Karar alma ve uygulama aşamalarında lojistik süreçlerine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
 • Mesleki uygulamalarda çok uluslu çalışma ortamlarında iş yapma, takip etme, kontrol etme, raporlama yapma ve işin iyileştirilmesine katkı sağlayıp çalışabilme becerisi.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak kaydıyla üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.


Başarma Şartları
Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Lojistik Programı’ndan mezun olan öğrenciler; lojistik ve taşımacılık firmalarında, ithalat ve ihracat şirketlerinde, lojistik danışma hizmeti veren firmalarda, dağıtım depolama ve gümrükleme sektöründe rahatlıkla iş bulabileceklerdir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030024998

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasTransport services
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030024998


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address